Turizm Konutu Belgesi Nasıl Alınır? Günlük Kiralık Ev Ruhsatı Alma Rehberi

Turizm konutu belgesi nasıl alınır? Bu yazımızda detaylıca açıkladık.

28 Aralık 2023 tarihinde, Turizm ve Kültür Bakanlığı yönetiminde 100 gün ve altı kiralamaları kapsayan “Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına İlişkin Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu yönetmelikle birlikte, günlük ve kısa dönem kiralama yapmak isteyen herkesin yönetmelikte yer alan gereklilikleri yerine getirmeleri zorunlu. Airbnb gibi uygulamalar üzerinden kiralama yapıyorsanız izin belgesine başvurmanız gerekiyor. Detaylar için ilgili sayfamıza mutlaka göz atın: Turizm Amaçlı Konut Kiralama Yönetmeliği.

Turizm konutu belgesi hakkında merak ettikleriniz mi var? Sizin için tüm detayları derledik.

Özellikle büyük şehirlerde ve çevresinde iş ya da tatil gereği günübirlik seyahat edenleri ağırlamak adına ev sahipleri sıklıkla evlerini günlük kiraya veriyor. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı hem gayrıresmi otelcilik pratiğinin önüne geçmek hem vergi düzenlemesi sağlamak hem de günübirlik ev kiralama sürecinde yaşanabilecek olumsuz veya yasa dışı olayları engellemek adına sürece yasal düzenleme getirdi.

Peki, günlük kiralık ev ruhsatı nasıl alınır ve prosedür nedir? Bu yazımızda konuyla ilgili sorularınızı detaylıca cevaplıyoruz. 

Turizm Konutu Belgesi ve Amacı

Günlük ev kiralama konusuyla ilgili Bakanlık tarafından yapılan yasal düzenleme gereğince günlük kiralanan evler pansiyon statüsüne dahil edilmişti. Ekim 2023 tarihinde yayınlanan yeni yasayla birlikte 2024 yılından itibaren günlük ev kiralayabilmek için turizm konutu belgesi almak zorunlu olacak.

Vergi kaybını önleme amacıyla hayata geçirilen düzenleme çerçevesinde günlük kiralanan evler pansiyon kapsamında ruhsatlanıyor ve bu evlerde konaklayacak olanların kimlik bilgileri emniyete bildiriliyor. Böylece hem usulsüz işlemlerin önüne geçilmiş oluyor hem de aranan kişilerin ve kanun kaçaklarının kolayca bulunabilmeleri sağlanıyor. 

Turizm Konutuna Uygun Mülkünüz Missafir ile Daha Çok Kazansın!

İzin belgesi alabileceğiniz bir eviniz mi var? Hemen aşağıdaki formu doldurun, gelirlerinizi katlayın. Missafir turizm konut yönetiminde size ihtiyaç duyduğunuz her desteği sağlar, teknolojik çözümlerle işinizi kolaylaştırır.

Turizm Konutu İzin Belgesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yasaya göre turizm belgesini yalnızca Kültür ve Turizm Bakanlığı veriyor. Başvuru ise sadece e-Devlet üzerinden yapılabiliyor, fiziksel başvuru kabul edilmiyor.

 • Yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 1 ay içinde turizm konutu ruhsatına başvurmak zorunlu. Aksi durumda ceza alabilirsiniz.
 • Turizm ve Kültür Bakanlığından belirli bir ücret karşılığında turizm konutu ruhsatı plaketi alacaksınız. Bu plaketi konut kapısına asmak zorunlu olacak.
 • Apartmanda yaşayan bir ev sahibi olarak turizm konutu izin belgesi almak için tüm kat maliklerinin onayını almanız gerekecek.
 • Site içerisinde bulunan bina blokları için, turizm konutu ruhsatına başvurmak istiyorsanız tüm sitedeki değil, konutun bağlı olduğu binadaki kat maliklerinden izin almak yeterli.
 • Başkasından kiraladığınız evi ev sahibinin haberi olmadan turizm konutu olarak işletirseniz cezaya tabi olacaksınız.

Kimler Turizm Konutu Belgesine Başvurabilir?

 • Konut/daire/villa malikleri
 • İntifa hakkı sahipleri
 • Üst hakkı sahipleri

olan gerçek ve tüzel kişiler ile;

 • Rezidanslarda ek olarak, yönetim işletmesi ve pazarlama işletmesi (seyahat acentası) olan ticari işletmeler başvurabilirler.

Ayrıca noter onaylı vekaletname ile vekaleten başvuru imkanı da bulunmaktadır.

❗Bir konutta intifa hakkı ya da üst hakkı bulunması halinde izin belgesi başvurusu yalnızca bu kişiler tarafından yapılabilecektir.

Turizm Konutu Belgesi Başvurusu için Gerekli Belgeler

a) Tüm başvurularda olması gereken temel belgeler

📝Güncel tapu kaydı (https://webtapu.tkgm.gov.tr/ ya da E-Devlet uygulamasının ilgili bölümünden temin edebilirsiniz.)

📝Tapu kaydında konut amaçlı kat irtifakı ya da kat mülkiyeti bulunmayan bağımsız bölümler için konut olarak düzenlenmiş yapı kayıt belgesi (Ör: Tapuda arazi olarak kayıtlı olmasına rağmen üzerinde yapı bulunan hallerde.)

Gerçek kişiler için belgeler

📝TC vatandaşları için kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi

📝Yabancılar için pasaport numarası, yabancı kimlik no ya da vergi kimlik no

Not: Kimlik belgesi veya pasaportta imza örneğinin bulunmaması durumunda (Noterden Onaylı)imza beyannamesi

Tüzel kişiler için temel belgeler

📝Ticaret siciline kayıtlı ise, ticaret sicil numarası veya MERSİS numarası

📝Ticaret siciline kayıtlı değilse; Vergi Kimlik numarası (Üniversiteler, vakıflar, dernekler vs.)

📝Yetkili Temsilcilerinin TC kimlik kartı, yabancı olması halinde pasaport fotokopisi ve imza örneği olan belge noter onaylı imza beyannamesi, imza sirküleri

b) Taşınmazın çeşidine göre gerekli belgeler

📝Konutunuz kat mülkiyetine tabi binada/apartmanda ise; apartmandaki diğer kat maliklerinin (komşularınızın) tamamının muvafakatini almanız gerekmektedir. Kat malikleri kurulu defterine işlenecek oy birliği ile alınan bu kararın noter tasdikli şerhini sisteme yüklemelisiniz.

📝Daireniz ya da villanız hisseli ise; pay ve paydaş çoğunluğunun yazılı muvafakati gerekmektedir.

📝Villalar site içerisinde yer alsa dahi; bağımsız girişi olan villalarda site maliklerinin onayı aranmaz.

📝Rezidanslarda konut sahibinine ek olarak; konut sahibinin onayı ile yönetim işletmesi, konut sahibi ve yönetim işletmesinin onayı ile de seyahat acenta belgesine sahip olan pazarlama işletmeleri izin belgelerine başvurabiliyor.

c) Konutta birden fazla ortak olması halinde gerekli belgeler

📝Paylı mülkiyette (konutta birden fazla paydaş olması halinde); pay ve paydaş çoğunluğunun olumlu yazılı onayı + olumlu oy veren paydaşların kimlik/pasaport, imza beyannamesi gerekmektedir.

📝 Elbirliği mülkiyetinde (miras ile intikal eden taşınmazlar); tüm maliklerin başvuru onayına ilişkin yazılı beyanları+ her birinin kimlik/pasaport, imza beyannamesi

Not: Bu yazılı onayda bakanlığa karşı hangi malikin sorumlu olduğu da belirtilecek.

d) Aynı maliğe ait birden fazla konut olması halinde gerekli belgeler

📝İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı: Bir kişinin aynı binada beşten fazla dairesi için izin belgesi almak istemesi halinde, vergi dairesine başvurarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alması gerekmektedir. Başvuruya konu bina bir sitede yer almakta ise; sitedeki tüm kat maliklerinin oy birliğiyle karar alması gerekmektedir.

e) Rezidans (yüksek nitelikli konutlar) için iletilmesi gereken belgeler:

📝Rezidansın, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19. maddesinde belirtilen yerlerde yapıldığını gösteren resmi belge

📝634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında düzenlenmiş tapu siciline şerh edilen yönetim planı

📝Eğer kiralama, konut işletmesi tarafından yapılacak ise, bu konut işletmesinin ticaret sicil/mersis/vergi kimlik numarası + konut işletmesinin yetkili temsilcisinin kimlik veya pasaportu ve kimlik/pasaportta imzası yoksa imza beyannamesi + konut malikinin onayını gösteren belge

📝Başvurunun pazarlama işletmesi tarafından yapılması durumunda, ayrıca yönetim

işletmesinin muvafakatini gösterir belge ile seyahat acentası belgesi

Turizm Konutu Belgesi Nasıl Alınır? (Detaylı ve Resimli Anlatım)

Turizm konutu ruhsatı nasıl alınır diye merak ediyorsanız bu adımları takip edin.

Gerçek Kişiler için Turizm Konutu İzin Belgesi Başvuru Adımları

1. Turizm konutu izin belgesine başvurmak için aşağıdaki bağlantıları kullanın. UETS’ye kayıt olun ve ayrıca e-devlet “İki Aşamalı Giriş Onayı”nı açmayı unutmayın.

 • e-Devlet bağlantısı: https://www.turkiye.gov.tr/ktb-turizm-amacli-kiralanan-konut-izni-7918
 • Kültür Bakanlığı bağlantısı: https://vatandas.ktb.gov.tr/konut-belge-basvuru/login
 • Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS): https://ptt.etebligat.gov.tr/login

Başvurular e-devlet’ten yapılıyor. E-devlet hesabının “İki Aşamalı Giriş Onayı”nın açık olması gerekiyor. Ayrıca UETS’ye kayıt olunması da zorunlu. Başvuru belgesinde UETS kodu soruluyor.

2. Bu bağlantıya giriş yaptıktan sonra gerekli bilgileri doldurun.

turizm konutu belgesi başvuru adımları

3. Başvuru ekranında bilgi doldurmaya devam edeceksiniz. Bilgileri eksiksiz ve doğru doldurmaya özen gösterin.

turizm konutu belgesi başvuru adımları

Konut ve konutların durum bilgilerini konut tipine göre doldurmanız gerekiyor. Yüksek nitelikli konutlar, şimdilik sadece rezidansları kapsayan bir kapsam. Birden fazla konutun bulunduğu binada diğer kat maliklerinden onay almanız gerektiğini unutmayın.

4. Turizm konutu ruhsatı için istenen belgeleri yükleyin. Sahip olduğunuz konut tipine göre belgeler değişkenlik gösterir. Belgeleri yükledikten sonra kutucuklarda bulunan açıklamaları okuyun ve onaylayın. Daha sonrasında “başvur” sekmesiyle ilerleyin. Belgeler ile ilgili detayları görsel altında bulabilirsiniz.

turizm konutu belgesi başvuru adımları
 • Konut Maliklerinin Başvuru Muvafakat Beyanı Belgesi: Eğer bir evde birden fazla kişi mülk sahibi ise, bu kişilerin hepsinin “Evet, bu evi kiraya vermek istiyoruz” dediğini gösteren bir kağıt lazım. Bu kağıtla, evi kiraya verecek kişinin bu işi yapmaya herkesin izni olduğunu gösteriyor.
 • Blok Kat Maliklerinin Muvafakatı Belgesi: Eğer ev, birden fazla dairenin olduğu bir binada ise, o binadaki her daire sahibinin “Bu ev turizm amaçlı kiralanabilir” diye noter onaylı olarak kabul etmesi gerekiyor.
 • İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Belgesi: Eğer aynı kişi aynı binada beşten fazla daireyi kiraya vermek istiyorsa, bir de iş yeri açma izni alması gerekiyor.
 • Site Kat Maliklerinin Muvafakatı Belgesi: Eğer ev, bir sitede ve aynı kişi aynı sitede beşten fazla daire kiralamak istiyorsa, o site içindeki tüm daire sahiplerinin “Evet, bu daireler turizm amaçlı kiralanabilir” diye oy birliğiyle karar vermesi ve bu kararı noter onayı ile onaylaması gerekiyor.

5. Mülk “yüksek nitelikli konut” (rezidans) olarak tanımlanıyorsa yüklenmesi gereken belgeler değişiyor.

turizm konutu belgesi başvuru adımları
 • Konut Maliklerinin Başvuru Muvafakat Beyanı: Eğer bir rezidansta birden fazla kişi mülk sahibi ise, bu kişilerin kiralama işlemine onay verdiklerini ve kiraya veren kişinin bu iş için yetkili olduğunu belirten bir yazılı beyan gerekli.
 • Yönetim Planı: Rezidans tipi konutlarda, kısa süreli kiralamaya izin verildiğini belirten bir Yönetim Planı gerekiyor. Bu, rezidans yönetiminin bu tür kiralamalara izin verdiğini gösteren bir belge.
 • İmar Durumunu Gösterir Belge: Rezidanslar ve bazı özel durumlar dışında, konutun imar planına uygun olduğunu gösteren resmi bir belge lazım.
 • Konut Sahibinin Onayını Gösterir Belge: Eğer kiralama işlemi, rezidansın yönetimi tarafından yapılıyorsa, konut sahibinin bu işleme onay verdiğini gösteren bir belge gerekiyor.
 • Seyahat Acentası Belgesi: Eğer kiralama işlemi, bir pazarlama şirketi tarafından yapılıyorsa, bu şirketin geçerli bir seyahat acentası belgesine sahip olması gerekiyor.
 • Yönetim İşletmesinin Muvafakatini Gösterir Belge: Yine, eğer kiralama işlemi bir pazarlama şirketi tarafından yapılıyorsa, bu işleme rezidans yönetiminin de onay verdiğini gösteren bir belge gereklidir.

6. Vekaleten başvuru yapacaksanız, ilgili ekranda başvuru vekaleten mi sorusuna evet cevabını işaretleyin. Ardından bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun. Son olarak istenen belgeleri yükleyin ve ilerleyin.

turizm konutu belgesi başvuru adımları

Tüzel Kişiler için Turizm Konutu İzin Belgesi Başvuru Adımları

Tüzel kişiler turizm konutu izin belgesine e-devlet üzerinden başvurabiliyor.

1. Bu bağlantıya giriş yaptıktan sonra gerekli bilgileri doldurun.

turizm konutu belgesi başvuru adımları

2. Belge sahibi iletişim bilgilerini ve konut durum bilgilerini doldurun.

turizm konutu belgesi başvuru adımları

3. Konut bilgileri ve diğer gerekli bilgileri doldurun.

turizm konutu belgesi başvuru adımları

Turizm konutu belgesine başvuru adımları bu şekilde. Tüm bilgileri girip belgeleri yükledikten sonra başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvuru sonucunuz ilgili kurumlar tarafından size e-devlet aracılığıyla bildirilecektir.

Turizm Konutu Başvuru Kılavuzu İndir (PDF)

Örnek Turizm Konutu İzin Muvakafakatnamesi

Turizm konutu belgesinde kullanılacak muvakafatname örnekleri için yukarıdaki word dosyasını indirebilirsiniz.

Turizm Konutu Belgesi Başvuru Rehberi (Videolu Anlatım)

Günlük Ev Kiralamak Yasallaştı mı?

Günübirlik ev kiralamak istiyorsanız yeni yasa doğrultusunda turizm konutu belgesi almanız yeterli olacaktır. Yasal düzenlemeler hala devam ettiği için henüz net olmayan yönetmelikler mevcuttur. Ev sahibi olarak Missafir ile ev kiralama konusunda aklınıza takılan her soru için bu sayfada bulunan formu doldurabilirsiniz. Uzmanlarımız size telefon üzerinden 48 saat içinde ulaşacaktır.

günlük kiralık ev ruhsatı nereden alınır?

Günlük Kiralık Ev Ruhsatı Nereden Alınır?

Ekim 2023 ayı itibariyle günlük ev kiralık ruhsatı için Turizm ve Kültür Bakanlığı ile ilgili valilikler yetkili kılındı. 1 Ocak 2024’ten itibaren yeni yasalar geçerli olacak. Günlük kiralama ya da kısa dönem ev kiralama, 100 gün ve altı kiralanacak turizm konutu olarak tanımlandı. İlgili yazımızı okuyarak daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca konutların turizm amaçlı kiralanması yazımıza da göz atmayı unutmayın.

Günübirlik ev kiralama ruhsatı, yani turizm konutu izin belgesi yeni yasaya göre Kültür ve Turizm Bakanlığından tarafından e-Devlet aracılığıyla verilecek. Fiziksel başvuru kabul edilmiyor.

Bu ruhsat taşınmazın bağlı olduğu yerel belediyelere başvuru yoluyla temin ediliyor. Fakat süreç oldukça karmaşık. Özellikle az sayıda ya da tek sayıda mülkünüz için günlük ev kiralama yapmak istiyorsanız, profesyonel mülk yönetimi yapan Missafir ile çalışmanız daha mantıklı.

Bu ruhsat türü, günlük kiralık ev pansiyon ruhsatı olarak da biliniyor. Bu işlemle beraber mülk sahibinin gerekli vergi işlemlerini de yerine getirmesi önemli. Detaylı bilgi almak için uzmanlardan tavsiye almanızı öneriyoruz.

2023 yılında ilgili bakanlık, 2024 yılı başlarında bu konuda yeni çalışmalar yapılacağını belirtti. Peki, kiralık daireniz için bu ruhsatı almadığınız takdirde ne olur?

Turizm Konutu İzin Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?

Kanun’un Geçici 1. maddesine göre;

 • 01.01.2024 tarihinden itibaren bir ay içinde, turizm amaçlı kiralama faaliyetinde bulunan mülk sahiplerinin, izin belgesi almak için Bakanlığa başvurması zorunludur.
 • Bu yükümlülüğe uymayanlar için, Kanun’un 4. maddesi hükümlerine göre belirlenen idari para cezaları uygulanacaktır.
 • İzin belgesi işlemleri, başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde sonuçlanacaktır.
 • Başvurusu kabul edilmeyenler faaliyette bulunamayacaktır. Ancak bu konutların kiracılarının (kullanıcılarının) hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam edecek.

Turizm Konutu Belgesi Olmadan Günlük Kiralama Yapma Cezası

Ev sahiplerinin günlük kiralık ev ruhsatı almadan evlerini kiraya vermeleri, yasalara göre suç olarak kabul ediliyor. Ruhsatsız günlük kiralık daire cezası 2023 yılı itibariyle 100.000 TL’den başlıyor. Ayrıca emniyet ekipleri ruhsatsız günlük ev kiralama eylemi karşılığında evinizi geçici olarak mühürleyebilir. 

Dikkat edilmesi gereken bir nokta daha var. Evini günlük kiralayan mülk sahiplerinin tüm konuklarını KBS sistemine bildirmesi zorunlu. Aksi durumda mülk sahipleri yine ceza alabiliyor.

Günlük Ev Kiralama Sürecinde Dikkat Edilecek Hususlar

Günübirlik kiralık ev ruhsatı için bu belgelerin tamamı toplanmalı ve şartların hepsi yerine getirilmelidir. Bu ruhsat çıkarıldıktan sonra evde konaklayacak olan müşterilerle günlük ev kiralama sözleşmesi imzalanmalıdır. Sözleşme gereğince kalacak kişilerin kimlik bilgileri Emniyet Müdürlüğüne bildirilir. Bu işlem internet üzerinden online olarak da gerçekleştirilebiliyor. 

Günübirlik kiralanan yerlerle ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre kullanılan daire, apart, rezidans gibi yerler 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’na tabidir ve bu Kanun’a aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanır.

Otellerde ve Turizm Konutlarında Kimlik Bildirmeme Cezası Ne Kadar?

2023 yılı için otellerde kimlik bildirmeme cezası 2520 TL’dir. Bu ceza, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca verilir. İlgili maddeye göre, otel, motel, han, pansiyon, turistik tesis ve benzeri konaklama işletmelerinin sorumlu işleticileri ve çalışanları, konaklama yapan kişilerin kimlik bilgilerini 24 saat içinde kolluk kuvvetlerine bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğe aykırı hareket edenlere 2520 TL idari para cezası verilir.

missafir ile günlük ev kiralama

Evi Nasıl Günlük Kiraya Verebilirim?

Evi günlük kiraya vermek için Missafir hizmetlerini kullanabilirsiniz. Missafir, size evi günlük kiralama konusunda teknoloji destekli çözümler sunarak 50+ ev listeleme kanalında (Airbnb, Booking, Agoda…) görünürlük sağlar.

Detaylı bilgi almak için bu sayfadaki formu doldurmayı unutmayın!

Missafir olarak kısa ve orta vadeli kiralamalarda ev sahiplerimize uçtan uca yönetim desteği sunuyoruz. Ev sahiplerimiz hiçbir problemle uğraşmadan kolay, güvenilir ve stressiz bir kiralama deneyimi yaşayabiliyor; evlerinden daha fazla kira geliri elde edebiliyor.

Bu süreçte misafirlerimiz de zengin ürün yelpazemiz içerisinden beklentilerine ve zevklerine uygun olan evlerimizde 5 yıldızlı otel kalitesi ve ev konforunda konaklama fırsatını yakalıyor. Hakkımızda daha fazla bilgi edinmek için internet sitemizi inceleyebilirsiniz.

Tartışmaya Katıl

102 thoughts on “Turizm Konutu Belgesi Nasıl Alınır? Günlük Kiralık Ev Ruhsatı Alma Rehberi”

 • Ozan

  Hocam teşekürler yazı için bunun dışında şöyle bi sorum olacak benim evim var mesela en az 5gün kiraya verdim ve kira kontratı yaptım bu da günü birlik ev kiralamaya mı giriyor

  Reply
 • Mesut Derin

  Günlük kiraya verilen ev’in Yapı kullanım izin belgesinde yazan konut (mesken) ibaresinin ticarethane ye döndürülmesi gereklimi? Yapı kullanım belgesinde Ticaret+konut yazması için
  binanın güçlendirmesinin yapılması gereklimi?

  Reply
 • Özcan

  Müstakil villamı kiraya veriyorum , Günübirlik konaklama vergi levham var. Şahıs olarak maliye kaydım var ve konaklama bedeli faturası kesiyorum. Ayrıca villa KBS ye kayıtlı olduğundan kimlik bildirimi de yapıyorum. Bu düzenlemenin benimle bir ilgisi var mı? Bana bir etkisi olacak mı?

  Reply
  • admin

   Merhaba, yeni yasa tasarısına göre 100 gün altı kiralama yapabilmek için turizm konutu izin belgesi zorunludur. Yasal mevzuat henüz tam kesinleşmediği için hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

   Reply
 • Hasan

  Öncelikle herkese kolay gelsin bu sistem tam olarak bı nevi devletimizin buce acigjni kapatma sistemi kimlik KBS girislerini düzenli olarak yapıyoruz vergimizi otelden kat kat fazla veriyoruz bina komple bizde maliye açılışımizda mevcut tabiki turizim konut belgesi almamız gerek o ayrı bir şey belediyede ruhsatlandırma için çok farklı ve çeşitli şeyler aranıyor yangın merdiveni yangın dedektörü her odaya yangın söndürme fıskiyesi her daireden çıkış yangın merdiveni ne ve bunun gibi niceleri kolaylık 0 alanın ticari olması gerek şimdi aorun tam olarak şu ülkeye baktımiz zaman herkes vergisini veriyor KBS sistemi var her şey nizami bir şekilde işleyişini yapıyor sorun şu tam olarak burda haksiz bir rekabet var devlet vergi kaybını önlemek istiyor ama aslında vergi kaybı tek dairelerde. Yapılıyor adamın 1 dairesi var 2 dairesi var apartmanda bunları günü birlik kaçak calistiriyor işletme yasağı olduğu halde turizim bakanlığı da diyorki burda vergi kaybı var e yasal çalışani da kapatiyorsun bu süreçte vergi ödeyip KBS sistemi olanida kapatiyosun onada ruhsat al diyorsun ama ruhsat veren yok Trabzon da sadece 450 apart var bu şekilde çalışan hiç birinin ruhsatı yok kaçak olarak faliyet gösteren 1000 lerce daire var araplar satın almış arkadaşlarına kiraya veriyor bina almışlar arkadaslarina kiraya veriyor sonuç olarak bu gelirler bı şekilde yine Arabistan’a gidiyor bence bu bir çözüm değil işi insanları madur duruma sokmaktir ruhsat alabilmen için en az 1 milyon para harcanan gerek şartları yerine getirebilmek için en az 2 yıl hamalik yapmış olacakasin oda minimum sürede konuşmak gerekirse işletmelerde zaten beklenilen de bir iş yok kısacası bu iş büyük balık küçük balığı yutacak tamamiyle olay buraya gidiyor

  Reply
 • Ali Çakır

  Site içinde müstakil tribleks konutlarda sitedeki diğer kişilerden izin alma koşulu varmı?

  Reply
  • admin

   Açıklanan yasada henüz sitelerdeki konutların 100 gün altı kiralanması hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte hukukçular site içerisinde aynı parselde (ortak parsel) yer alan birden fazla konutlar için, konut sahibinin diğer konut sahiplerinden izin alması gerektiğini öngörmektedir. Fakat konutların birbirinden bağımsız parsellerde yel alması durumunda komşu izni almaya gerek yoktur.

   Reply
 • Semra G.

  Aciklayici yaziniz icin cok tesekkürler. Yeni yasaya göre tapuda intifa hakkinin bulunmasi mülk sahibinin turizm konut belgesi almasini engeller mi? Intifa sahibinin mülkün turizm amacli kiraya verilmesine izin verdigini / bu konuda rizasi oldugunu teyit ettirmesi gerekir mi? Cevabiniz icin simdiden tesekkürler, iyi günler.

  Reply
  • Admin

   Merhaba Semra Hanım, sorunuzu hukuk departmanımıza ilettik. Gelen yanıtı paylaşıyoruz:
   Yargıtay 6. HD. 03.11.1992, E.11798/ K.12411 sayılı ilamına göre;

   “Dosya içerisinde bulunan tapu kaydına göre dava konusu kiralanana ait intifa hakkının (A.)’ya ait bulunduğu, davacı (B.) ise taşınmazın kuru mülkiyetinin sahibi olduğu anlaşılmaktadır. Kuru mülkiyet ve intifa hakkına sahip olanların birleşerek ihtiyaç sebebine dayalı tahliye davaları açmaları mümkündür. Malik sıfatıyla kuru mülkiyet sahibinin yalnız başına dava açma olanağı yoktur. Çünkü kuru mülkiyet hakkı sahibi taşınmaz maldan başkasının intifa hakkı devam ettiği sürece yararlanma imkanına sahip olmadığından, hiçbir surette tahliye davası açma hakkına sahip değildir.”

   Yani, söz konusu karara göre, bir taşınmazda, bir kişinin intifa hakkı var ise, malik tek başına tahliye davası dahi açamaz.

   Ayrıca, intifa hakkı sahibi, her zaman “bu eve benim ihtiyacım var, ben oturacağım, siz çıkın” diyerek, malik ile birlikte tahliye davası açma hakkına sahiptir.

   Bu sebeple, intifa hakkı sahibinin süreçten haberi olması gerektiğini, yazılı bir onayı alınması gerektiğini düşünmekteyiz.

   Bununla birlikte, herhangi bir sorun yaşamamanız adına izin belgesi başvurusunun intifa hakkı sahibi tarafından yapılmasını, ayrıca, konuklarla yapılacak kira sözleşmelerinde de intifa hakkı sahibinin taraf olmasını öneriyoruz.

   Reply
 • Efe

  Merhaba, 7464 sayılı yeni yasaya göre “Turizm Konutu” olarak belirlenen isim ile sizin bu sayfanızda “Günlük Kiralık Ev” olarak bahsettiğiniz şeyler farklı sanırım.

  Öyle zannediyorum ki eski bir sayfanın üzerine yeni yasayla ilgili bilgileri de eklemişsiniz ve dikkatsiz bir gözle bakınca yanlış bilgi edinilebilir. Mesela yasada “Turizm Konutu Ruhsatı” alabilme şartları arasında yangın tüpü ya da itfaiye ile ilgili hiçbir ibare yer almazken sitenizde “Günlük Kiralık Ev Ruhsatı” başlığı altında bunlar ve bir çok diğer şey daha yer alıyor. Bu iki tanımın farkına dikkat etmeyenler yanlış bilgi edinmiş oluyor.

  Dikkate alırsanız sevinirim.

  Teşekkürler.

  Reply
  • Admin

   İlginiz için teşekkürler Efe Bey,
   Yeni çıkan turimz konutu yasası öncesinde günübirlik kiralık evler apart statüsüne bağlıydı ve yazımızda ifade edilen belgeler yetkili kurumlarca istenmekteydi. Günlük kiralık ev olarak bahsi geçen terim, günübirlik kiralanabilen apart tarzı yapıları temsil ediyordu. Yeni yasayla beraber günübirlik kiralama yapmak isteyen ev sahiplerinin apart statüsüne sahip olmaları gerekmeyecek. Biz de bu minvalde içerikteki tanımları güncelledik. Dikkatiniz için teşekkür ederiz.

   Reply
 • Ünal Er

  Merhaba,
  Ueni anında 12 müstakil villalık bir sitedeki villamın sisteme dahil olup , olamayacağı hususuna açıklık getirebilir misiniz lütfen.
  Turizm Bakanlığı veya valilikten alınması gerekecek belge hususunda işlemlerin yürütülmesi sürecinde “Misafir” yardımcı olabilecek mi acaba?

  Reply
  • Admin

   Ünal Bey Merhaba,

   Hukuk departmanımızdan aldığımız bilgilere göre, sitede bulunan villaların durumu kanunda net bir şekilde belirtilmemiştir.

   Ancak şu ana kadar açıklanan bilgilere göre; sitede bulunan villalar için, parsellere göre bir değerlendirme yapılacaktır. Eğer sitedeki bir villa 5 parselde, biri 7 parselde biri 9 parselde ise, yani tapuda birbirlerinden ayrı parsellerde, bağımsız olarak görünüyor ise, sitedeki diğer villa maliklerinin onayına ihtiyaç olmayacaktır. Ancak ortak bir parselizasyon var ise, bu durumda diğer villa maliklerinin de onayı gerekecektir. Yine de bu konudaki mevzuat henüz kesinleşmediği için hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

   Turizm konutu belgesi işlemlerinin yürütülmesi sürecinde vekaletname ile bu işlemlerin yapılması mümkün olur ise, bizler adına düzenlediğiniz vekaletnameler ile sizlere destek olmaya çalışacağız. Konunun detayları açıklandıkça sizleri bilgilendiriyor olacağız.

   Bize 0212 955 0345 numaralı telefondan arama veya WhatsApp yoluyla ulaşabilir veya dilerseniz ekibimizin sizi araması için telefon numaranızı bizimle paylaşabilirsiniz. İyi günler dileriz.

   Reply
 • İlyas erbaş

  Merhaba öncellikle 10 YİLDİR GUNLUK KİRALİK EV YAPİYORUM AYNİ ZAMANDA EMLAKCİYİM.
  Oncelikle isterim ruhsatli ve seviye 5 belgem tucaret tasinmaz belgem var esnaf odasina kaydim var vede pansiyoncular odasina kaydim var bu dairelerim hepsi oncelikle subem olarak sisteme isliyoruz daha sonra gunluk musteri listesi var her cikan musteriye faturasini kesiyoruz ve emniyete bildirimi yapiliyor. Vede ayrica gunluk dairede pos kullanimi mecburi o yuzden kisacasi herseyimizii resmi yapiyoruz kayit altindayiz . Burda 2 kasim 2023 oncesinde resmi kaydimiz var emniyet mudurlugunde vergi dairesinde. Pansiyoncular odasinda. Burda bize karsi. Muafiyet olucakmi bizde magdur durumu dusuyoruz

  Reply
  • Admin

   Merhaba İlyas Bey, yeni kanun herhangi bir meslek grubuna istisna tanımamaktadır. Emlakçılar da, yalnızca yeni kanun kapsamında gerekli izinleri almış, kanuna uygun durumda olan evlerin kiralamasını, malik adına yapabilecektir. 100 gün altı kiralama yapmak için turizm konutu belgesi almanız gerekecektir. Bununla birlikte detaylı bilgilendirme için hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

   Kısa dönem kiraladığınız evleriniz için 50+ global kanalda ilan yönetimi, 7/24 müşteri iletişimi, profesyonel fotoğraflama ve eşyalandırma ve aylık 20.000+ rezervasyon ağımızdan yararlanmak isterseniz iletişim formumuzu doldurmayı unutmayın: https://www.missafir.com/evimi-kirala/

   Reply
 • nazlıcan

  Merhaba süreç bana biraz karışık geldiği için bir kaç sorum olacak. öncelikle ayın kaçına kadar gerekli belgeler ile başvuru yapmış olmam gerekiyor ve ev sahibi adına gerekli belgelerle bir başkası başvuru yapabilir mi? teşekkürler

  Reply
  • Admin

   Selamlar Nazlıcan Hanım,
   Yasaya göre 01.01.2024 tarihinde yasa yürürlüğe girecek ve 1 ay içinde izin belgesine başvurulması gerekiyor. Yani 1 Ocak 2024 ile 1 Şubat 2024 arasında başvurunuzu yetkili valilikler veya Kültür ve Turizm Bakanlığına yapmalısınız. Yasa başvuruların kat malikleri (ev sahipleri) tarafından yapılması gerektiğini ifade ediyor ama özel durumlarda vekaleten başvurular da yapılabiliyor. Bunun için hukuki görüş almanızı tavsiye ederiz.
   Detaylı bilgi almak ve Missafir’in kısa dönem kiralama hizmetlerinden yararlanmak için formumuzu doldurmayı unutmayın: https://www.missafir.com/evimi-kirala/

   Reply
 • Arife

  Rezidance dairem var binada 430 malik bulunuyor ve birçogu yabancı ve yurtdışında burada kiracıları kalıyor ben hangi birini nereden bulupta izin alabilirim sizce mantıklımı başka bir yolu yokmu

  Reply
  • Admin

   Merhaba Arife Hanım,
   Yasada rezidanslar için çeşitli özel durumlar mevcuttur. Daha önceden kısa dönem kiralama yapabilir sertifikası almış rezidanslar yasa kapsamı dışında tutulacak. Fakat rezidansınız için bu sertifika yoksa turizm konutu izin belgesi almanız zorunlu olacak. Bu nedenle, binanızda bulunan kat maliklerinden izin almadan kısa dönem kiralama yapmanız mümkün görünmüyor. Yasaya göre 01.01.2024 tarihinde yasa yürürlüğe girecek ve 1 ay içinde izin belgesine başvurulması gerekiyor. Yani 1 Ocak 2024 ile 1 Şubat 2024 arasında başvurunuzu yetkili valilikler veya Kültür ve Turizm Bakanlığına yapmalısınız. Bahsettiğiniz problem, birçok ev sahibi tarafından dillendiriliyor fakat henüz yasa uygulamaya geçmediği için pratikte neler olabileceği konusu açık değil.

   Detaylı bilgi almak ve Missafir’in kısa dönem kiralama hizmetlerinden yararlanmak için formumuzu doldurmayı unutmayın: https://www.missafir.com/evimi-kirala/

   Reply
 • Sadık kalmaz

  Merhaba benim aynı ada parselde 4 adet villam var burayı günü birlik konaklamak için ne yapmam gerekiyor vergiye tabiyim tek vergi kilmlil Altında işleyebilirmiyim

  Reply
  • Admin

   Merhaba Sadık Bey,
   Missafir size günübirlik villa kiralama konusunda benzersiz hizmetler sunar ve tüm süreçte destek olur. Detaylı bilgi almak için bu sayfadaki formu doldurabilir ya da bu bağlantıdaki formdan bize ulaşabilirsiniz: https://www.missafir.com/evimi-kirala/

   Reply
 • Ufuk Ercan

  Merhaba Ankarada 112 adet ofis olarak yapılan inşaatının var 2 adet kat 56 ofisiodasini apart otel olarak kullanmak istiyoruz ,bununla ilgili Ruhsat çıkartmak icin destek ihtiyacımız var , bizimle irtibat kurarmisiniz.

  Reply
 • Emre Demir

  Başvuru süreci ve gerekli evraklara dair bir bilginiz var mıdır? Binadaki maliklerden nasıl onay alınması gerekiyor? Ulaşılamayan malikler vb. durumlarda nasıl yol izlenecek?

  Reply
  • Admin

   Merhaba Emre Bey,
   Başvuru süreci açıklanan yasaya göre 1 Ocak 2024 ile 1 Şubat 2024 tarihini kapsıyor. İlgili valilikler ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru için henüz belli olmayan bir miktar başvuru ücreti ve çeşitli şartlara bağlı belgeler gerekecek. Örneğin bir apartman benzeri yapıda 100 gün altı kiralama yapmak istiyorsanız apartmanda bulunan tüm kat maliklerinden yazılı onay almanız gerekecek. İlgili yasa detayları için konutların turizm amaçlı kiralanması yazımızı inceleyebilirsiniz.

   Reply
 • Ayça

  Turizm konaklama belgesi almak çok pahalı diyorlar iki üç milyon falan dogrumudur

  Reply
  • Admin

   Merhaba Ayça Hanım,

   Turizm konaklama belgesi diye bir belge bulunmamaktadır. Turizm sektöründe faaliyet göstermek için turizm işletme belgesi almak gerekir fakat 100 gün altı kiralama yapmak isteyen ev sahiplerinin bu belgeyi almasına gerek yoktur.

   100 günden aşağı ev kiralama yapmak isteyen ev sahipleri turizm konutu ruhsatı alması gerekecektir ve bu belgenin başvurusunda belli şartlar vardır. Fakat 2-3 milyon gibi bir miktar söz konusu değildir.

   Turizm konutu ruhsatı alma şartları bu yazımızda geçmektedir. 100 gün altı kiralama yapmayı düşünüyorsanız Missafir hizmetlerini kullanarak evinizi 50+ platformda yayınlatabilirsiniz. Daha fazla bilgi için sayfamızdaki formu doldurmayı unutmayın.

   Reply
 • Selçuk

  Merhabalar, kısa süreli kiralamalar için yeni yasada kiralamayı Ev sahibi yada A grubu seyahat acentesi yapabilir diye bir madde mevcut bu kapsamda Emlakçılar yada Missafir gibi aracı platformlar aracılık yapabilecekler mi?

  Reply
  • Admin

   Selamlar Selçuk Bey,
   Evet TÜRSAB A Grubu Missafir kısa dönem kiralamada aracılık yapmaya yetkili bir firmadır ve tüm 100 gün altı kiralama yapmak isteyen turizm konutları için yasal olarak hizmet vermeye devam edecektir.

   Reply
 • Baran

  Merhabalar 5 katlı bina kiradık tek katlar tek oda üzeri daha önce pansiyon ruhsatlı olan bi yerdi
  Buraya yeni çıkan yasa daki bahsi geçen ruhsat alınır mı

  Reply
  • Admin

   Merhaba Baran Bey,
   Yeni yasa bu konuda net bir yönetmelik içermemekle beraber, halihazırda geçerli olan günlük apart işletme ve turizm işletme ruhsatlarını etkilememektedir. Turizm konutu ruhsatı daha çok turizm amaçlı kiralanması planlanan konutlar için (apartman daireleri, rezidanslar, villalar vs.) geçerli bir belge olmak üzere planlanmıştır. Detaylı bilgi almak için hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Turizm işletmenizi büyütmek isterseniz bu sayfadaki Evimi Kirala Missafir iletişim formunu doldurmayı unutmayın.

   Reply
 • AHMET

  Merhaba
  354 bağımsız bölümü, 7 bloklu bir sitede muvafakatname almak için sadece blok bazında alınması yeterli mi? Yasa %25’den fazla ev kiralanamayacağını belirtmiş.Bir blokta 48 ev varsa max 12 ev kiralanabiliyor doğru mudur? Aynı kiraya veren adına aynı binada izin belgesi düzenlemesine konu bağımsız bölüm sayısının
  beşi geçmesi durumunda, başvuruda; tüm kat maliklerin muvafatname alınması gerekiyor yani bir bahsi geçen blokta 6 ev kiralanmak isrtiyorsa 354 bağımsız kat malikinden onay alınması gerekiyor doğru mudur?

  Reply
  • Admin

   Selamlar Ahmet Bey,
   Bu noktada sorulan soruya ilişkin siteden kastın kanunda tanımlanan yüksek nitelikli konut olmadığını kabul ettiğimiz senaryoda ilgili soruların cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz;

   354 bağımsız bölümü, 7 bloklu bir sitede muvafakatname almak için sadece blok bazında alınması yeterli mi?

   Evet, izin belgesi düzenlenecek konutun yer aldığı bloktan muvafakatname alınması yeterlidir.

   Yasa %25’den fazla ev kiralanamayacağını belirtmiş.Bir blokta 48 ev varsa max 12 ev kiralanabiliyor doğru mudur?

   Bir blokta tek bir kiraya veren için binada bulunan konutların maksimum %25’i için izin belgesi düzenlenebilir. Bir blokta aynı kiraya veren tarafından 48 konut varsa aynı kiraya veren için 12 konuta ilişkin izin belgesi düzenlenebilir.

   Aynı kiraya veren adına aynı binada izin belgesi düzenlemesine konu bağımsız bölüm sayısının beşi geçmesi durumunda, başvuruda; tüm kat maliklerin muvafatname alınması gerekiyor yani bir bahsi geçen blokta 6 ev kiralanmak isrtiyorsa 354 bağımsız kat malikinden onay alınması gerekiyor doğru mudur?

   Aynı kiraya veren adına aynı binada (blokta) izin belgesi düzenlemesine konu bağımsız bölüm sayısının 5’ten fazla olması halinde, ilgili başvuruda;

   – İşyeri açma ve çalışma ruhsatının,

   – Başvuruya konu binanın, konut sitelerinde yer alması durumunda tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın ibrazı zorunludur.

   Bu durumda tüm bloklarda yer alan 354 kat malikinde de izin alınması gerekmektedir.

   Reply
 • Yıldıray uilmaz

  Turizm konutu ruhsatı için alınacak raporda itfaiye yangın merdiveni isterse ne olacak,bilindiği üzere çoğu apartman da yangın merdiveni yok ve belli kadar zorunlu da degil

  Reply
  • Admin

   Selamlar Yıldıray Bey,
   Yangın merdiveni turizm amaçlı işletmeler (otel vb.) için geçerli bir kuraldır, turizm konutlarında yangın merdiveni şartı yoktur. Bununla birlikte bu yönetmelik henüz tam net değildir, 2024’te uygulamaya konulmasıyla beraber yönetmelikler netleşecektir diye tahmin ediyoruz.

   Reply
 • Rüşan

  Benim evim villa fakat kooparatif olarak başlamış şuan kooparatif falan kalanmış resmi hiçbir evrak yok karar defteri falan fes edilmiş sadece belediyedeki pırojede kooparatif yazıyor villalar ikiz villa yanyana fakat girişler ayrı herkezin villası bağımsız sorum şu burası içinde siyer villa sahiplerinden rezidanslardaki gibi muvafakat name almamız gerekiyormu günibirlik kiraya vermek için teşekkürler

  Reply
  • Admin

   Merhaba Rüşan Bey,
   Bunun yanında Kanun çerçevesinde yorum yatığımızda bahse konu ikiz villalar ve villaların bulunduğu sitenin niteliği önemli olacaktır. Eğer bahse konu villalar Kanun’da tanımlı yüksek nitelikli konut olarak (yüksek nitelikli konutlar resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik hizmetlerinin bulunduğu sağlık hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, taşıma, yemek ve alışveriş servisi hizmetleri ile spor salonu ve yüzme havuzu gibi hizmetlerin verilebildiği birden fazla bağımsız bölümü ihtiva eden konutlardır.) sayılıyorsa muvafakatname gerekmeyecek, site yönetim planında kısa süreli kiralamalara izin veren bir hükmün bulunması yeterli olacaktır. Fakat ilgili sitede yukarıda sayılan özelliklerin bulunmaması, yani özel nitelikli konut sayılmaması durumunda site içerisindeki ikiz villaların bahçe ortak alanı olması ve aynı betonarme yapı içerisinde olması nedeniyle komşu olunan ikiz villanın diğer bölümünden muvafakatname alınması gerekecektir.

   Reply
 • Cumhur

  Merhaba tapuda pansiyon ibaresi var ise yine de ruhsat almaya gerek var mıdır. Ayrıca site içerisinde müstakil villalar için de turizm ruhsatı için diğer site sakinlerinden onay almaya gerek var mıdır?

  Reply
  • Admin

   Merhaba Cumhur Bey,

   Öncelikle belirtmek gerekir ki taşınmazın tapu bilgilerinde pansiyon ibaresinin yer alması turizm izin belgesinin alınmaması için tek başına bir gerekçe değildir. Ancak taşınmazın pansiyon olarak halihazırda işletilmesi, Turizm Bakanlığı’nca pansiyonlar için düzenlenen izin belgelerinin varlığı halinde ek bir izin belgesine ihtiyaç kalmayacaktır. Fakat taşınmazın mevcutta konut olarak kullanılıyor olması halinde kısa dönem kiralamalar için izin belgesi alınması gerekmektedir.

   Müstakil villanıza ilişkin izin belgesi için diğer site sakinlerinin onayı sitenizin niteliğine göre değişkenlik gösterecektir. Kanun bu kapsamda detaylı bir açıklama yapmamış olup yakın zamanda yayınlanması beklenen yönetmelik ile müstakil villalardan oluşan sitelerin durumlarının netleşmesi beklenmektedir.

   Reply
 • RESUL

  merhabalar dairemiz sıfır yapı günlük apart işletmesi olarak düşünüyoruz yangın merdiveni prosüdürü varmı itfaiye raporu yazılmış ama yangın merdivenı olmadan raporu nasıl alıca sonuct apart olucak otel vb degil yangın merdiveni şartı kanunumu cıkıyor

  Reply
 • Hazar

  Merhaba.Turizim belgesi alınabilmesi için ev sahibi olma zorunluluğu var mı? Yoksa ev sahibinin muvafakatı ile kiracı olarak bu turizim belgesini alabiliyor muyuz? Kanunda sanki kat maliki olma zorunluluğu var gibi anlaşılıyor.Yasanın 3/7 maddesinin devamında;”kendi adına mesken olarak kullanılmak amacıyla kiralanan konutun kiracısı tarafından kendi nam ve hesabına turizm amaçlı olarak üçüncü kişilere kiralanması yasaktır.”

  Reply
  • Admin

   Merhaba Hazar Bey,
   Kanun kapsamında ev sahibi dışında kişilerin turizm amaçlı kiralama yapması mümkün olmamaktadır. Kanunla izin belgesi alıp turizm amaçlı kiralama yetkisi ev sahibi veya intifa, üst hakkı sahiplerine verilmiştir. Bu sebeple Kanun uyarınca bu haklara sahip olmayan diğer kişilerin bu kapsamda başvuru yapma yetkisi yoktur.

   Reply
 • Onur

  Merhaba
  Apartman tipi bir günlük kiralama için diğer ev sahiplerinden alınacak muvafakatname detayı belli mi? Bu konuda henüz bir belirsizlik var sanırım?
  Teşekkürler.

  Reply
  • Admin

   Merhaba Onur Bey,
   Apartman tipi günlük kiralamada, 1 Ocak 2024’den itibaren, ilgili apartmandaki tüm kat maliklerinden evinizi 100 gün ve altı olarak kısa dönem kiralama yapmanıza izin verdiklerini gösteren bir yazılı belge (muvafakatname) turizm konutu ruhsatına başvurmanız gerekmektedir. Muvakafakatname örneği yasal açıklamada belirtilmemiştir, açıklama yapıldığında sayfamızda örnek turizm konutu izin muvakafakatnamesini paylaşacağız, bizi takipte kalın. Daha fazla bilgi için bu sayfada yer alan iletişim formumuzu doldurmayı unutmayın.

   Reply
 • Lütfi

  yeni kanunda tiyn house lar ile ilgili hiç bir bilgi yok, bununla ilgili bilgi verebilirmisiniz? şimdiden teşekkürler

  Reply
  • Admin

   Merhaba Lütfi Bey,
   2
   Cevabımız genel bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki bir yorum içermez. Bu konuda hukuki destek almanızı öneriririz.

   Yönetmelik tüm 100 gün altı kiralamaları kapsadığı için Tiny House’ların da bu kapsamda turizm konutu izin belgesi alması gerektiğini öngörüyoruz. Tiny House ev tipleri yasal zeminde hareketli (tekerlekli) ve hareketsiz (tekerleksiz) olarak kategorize edilmektedir. Bu kapsama bağlı olarak tiny house’ların bağlı olduğu kurallar değişebilir. Fakat genel kanıya göre hareketsiz tiny house tipleri İmar kanunu açısından taşınmaz statüsünde olduklarından dolayı, konutların turizm amaçlı kiralanması yönetmeliğine bağlı olacaklardır. Özetle kısa dönem kiralama yapmak isterseniz, tiny house için de turizm konutu izni almanız gerekecektir. Yine de kesin bilgi için hukuki destek almanızı öneriyoruz.

   Reply
 • Seval İnal

  Merhaba bizde aynı işi yapıyoruz dün kültür ve turizm bakanlığına gıttık orda çalışan bayan artık bu işi sadece tapu sahıbı yapabılecek alt kiraya veremıcek eğer sız yapmak ıstersenız sigorta acentesi açmak zorundasınız dedi yoksa sadece 100 gün üstü kıraya verebilirsiniz dedi

  Reply
  • Admin

   Merhaba Seval Hanım,
   Yeni yasayla beraber 100 gün altı kiralama yapabilmek için turizm konutu izin belgesi almanız gerekmekte. Bu belgeye tapu sahipleri başvurabiliyor fakat özel durumlarda vekaleten ya da yetkili şirketlerle ile de bu belgeyi almak mümkün. Bu konuda hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

   Reply
 • Toprak

  Merhaba, 3 blok halinde bulunan ve neredeyse her dairesi günlük kiraya verilen bir apartta işletmecilik yapmaktayız. Ruhsat bulunmamakta fakat düzenli olarak her müşterinin kaydı emniyete gönderilmekte. Resepsiyon bulunmakta ve vergi levhası da bulunuyor. Her blokta 13 ayrı işletmeci ve her birine ait kiralanmış farklı sayılarda daireler bulunuyor bu durumda nasıl olacak ne yapmamız gerekiyor?

  Reply
  • Admin

   Merhaba Toprak Bey,
   Yeni yasayla beraber turizm konutu izin belgesi olmadan 100 gün altı konut kiralama yapmak yasaklanmıştır. Tüm konut tipleri bu yasaya tabidir. Bu belge olmadan kiralama işlemi yaptığınız durumlarda 100 bin TL’den başlayan cezalara maruz kalabilirsiniz. Bu konuda hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

   Reply
 • Cihan

  Merhaba burada kooperatif şeklinde kurulan bungalow lar dan hiç bahsedilmemiş aynı izin durumu buralar için de geçerli olacakmı acaba bilgilendirirseniz sevinirim

  Reply
  • Admin

   Merhaba Cihan Bey,
   Yönetmelikte bungalovlarla ilgili özel durumlara yer verilmemiştir, 100 gün altı kiralanacak her konut tipi için “turizm konutu izin belgesi” zorunlu tutulmuştur. Bungalovlarınızı yasal bir işletme adı altında kiralıyorsanız sorun olmayacaktır, fakat bu konuda mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

   Reply
 • Ozan

  Merhaba,
  Konutum bir villa sitesinde yer alan ikiz binalardan oluşmakta. Sitenin işlemeyen ve çalışmayan boş ortak havuzu da var. İki villaların her birinin kendi ayrı girişi ve kendi özel bahçesi var. Sitemizde bir yönetim bulunmuyor. İnşaatı tamamlandığından beridir de yönetim kurulmamış durumda. Tahminimce konutum yüksek nitelikli olarak geçmekte. Ben ruhsat almak istediğimde benden yönetim izni veya bir belgesi istenir mi? Sitemizde herhangi bir yönetim olmadığı için bu durum ruhsat almama engel olur mu?

  Reply
  • Admin

   Merhaba Ozan Bey,
   Öncelikle bu konuda hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Villanız özel parselde yer alıyorsa yönetim iznine gerek olmayacağını düşünüyoruz fakat ortak parsel kullanılıyorsa bu izin istenebilir. Bununla birlikte yönetmelik henüz uygulamaya geçmediği için pratikte buna benzer birçok durumla karşılaşılacağını ve bakanlık tarafından yeni çalışmaların yapılacağını düşünüyoruz.

   Reply
 • UĞUR

  Öncelikle verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.
  Ben eskişehirde tek bir binada günlük kiralık hizmeti vermekteyim.
  Vergi levham ve kbs girişleri günlük müşteri listem mevcut.
  TEK ANLAMADIĞIM VE UYKULARIMI KAÇIRAN SORU ŞU LÜTFEN NET BİR CEVAP ALABİLİRSEM ÇOK MEMNUN OLURUM
  (yangına karşı duman dedektörü, kapı arkalarında kaçış merdiveninin yerini gösteren kroki.) burada tam olarak anlatılmak istenen nedir yangın merdiveni olmayan günlük apart işletmerli ruhsat alamıyor mu yani yangın merdiveni neredeyse hiçbir binada yok çünkü kimse bilmiyor ve aydınlatmıyor yardımcı olursanız çok mutlu olurum teşekkürler iyi çalışmalar dilerim.

  Reply
  • Admin

   Merhaba Uğur Bey,

   Öncelikle bu konuda hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

   Yönetmelikte “c) Kimyevi yangın söndürücüler ile banyo-tuvalet hariç sabit ayrımı olan tüm bölümlerde yangına karşı duman dedektörü, kapı arkalarında kaçış merdiveninin yerini gösteren kroki” maddesi geçmektedir. Bu maddede yangın merdiveni ibaresi geçmemektedir, kaçış merdiveni yangın durumunda kaçış için kullanılacak merdiven olarak tanımlanabilir. İlgili mevzuata baktığımızda

   “Kaçış merdivenleri
   Madde 38 – (1) Yapının ortak merdivenlerinin yangın ve diğer acil hallerde kullanılabilecek özellikte olanları, kaçış merdiveni olarak kabul edilir.” tanımını görmekteyiz.

   Bu nedenle yönetmeliğin ekstra yangın merdivenini zorunlu kılmadığını düşünüyoruz. Burada verdiğimiz bilgilerin kesin olmadığını, sadece fikir olduklarını unutmayın. O nedenle hukuki destek almanızı öneriyoruz.

   Reply
 • recep albayrak

  Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması için E-Devlet üzerinden başvuru yapılması gerekiyor. Başvuru ekranında tesis kısmı geldiğinde nereyi işaretliyeçeğiz. Konutlar apart kapsamında mı?

  Reply
  • Admin

   Merhaba Recep Bey,
   E-devlet Turizm Amaçlı Konut Kiralama bu bağlantı üzerinden yönergeleri takip ederek başvuru yapabilirsiniz. Başvuru ekranında tesis sormamaktadır, konut tipini sormaktadır.

   Reply
 • Derya Altıngül

  Herkese merhaba bende apart olarak yapılmış bir binayı komple kiralayıp apart olarak işletiyorum. Vergi kaydım açma ruhsatım var kimlik bildirimimi yapıyorum bu yeni yasa bizi nasıl etkiliyor bilgi verir misiniz

  Reply
  • Admin

   Merhaba Derya Hanım,
   Öncelikle hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Turizm işletme belgesine sahiplerini yeni yasa etkilememektedir, yasa konutlar üzerinden 100 gün altı kiralama yapan kişileri kapsamaktadır. Halihazırda vergi tabelanız ve işyeri açma ruhsatınız ile kayıtlı bir iş yapıyorsanız herhangi bir başvuru yapmanıza gerek yoktur. Yine de hukuki destek alarak daha net bilgiye ulaşabilirsiniz.

   Reply
 • Samet

  Mrb, işlettiğimiz villa da kuru kimyevi yangın söndürücü mevcut fakat yeni çıkan yasa da her oda içinde duman dedektörü olması şartı aranmaktadır. 9 V pil ile çalışan duman dedektörlerini alsak uygun olur mu ? Yasa buna bir açıklık getirmemiş.

  Reply
  • Admin

   Merhaba Samet Bey,

   Yazdığınız gibi yönetmelikte bu konuda herhangi bir detay verilmemiş, o nedenle herhangi bir duman dedektörünü kullanabilirsiniz diye yorumluyoruz. Net ve yasal bilgi için hukuki danışmanlık almanızı tavsiye ederiz.

   Reply
 • Ali

  Merhaba apartmanda bulunan bir dairem var ve günübirlik kiralama için turizm belgesine başvuru yapacağım sisteme hangi belgeleri yüklemem gerekiyor liste halinde yazabilir misiniz rica etsem şimdiden teşekkürler.

  Reply
  • Admin

   Merhaba Ali Bey,

   Bu yazımızdaki “Turizm Konutu Belgesi Nasıl Alınır? (Detaylı ve Resimli Anlatım)” başlığından sonraki kısımları adım adım takip edebilirsiniz.

   Reply
 • Güler

  Merhaba 10 daireli apartmanın dubleks daireli evimin tamamen bağımsız teras katı için izin alabilir miyim.giriş çıkış ayrı,merdiven iptal edildi.tum komsularimdan onay da aldım.

  Reply
 • berk

  merhaba, bu iş için asıl önemli olan konunun vergilendirme sistemi olduğunu düşünüyorum. bu konuyla ilgili bir gelişme varmıdır? yurtdışında olduğu gibi aracı siteler üzerinde yapılan kiralamalarda gelir vergisininde direk bu site üzerinden kesilip devlete ödenmesi gibi bir durum söz konusu mudur? yoksa yine kendi muhasebecimizi tutmamız gerekli midir?

  Reply
  • Admin

   Merhaba Berk Bey,
   Yazdığınız gibi vergi konusu yönetmelikte net değil. Bununla ilgili resmi yayın yapıldıkça biz de içeriklerimizi güncelliyor olacağız.

   Günümüz gelir vergisi yönetmeliklerine göre ferçek kişilerin, kısa süreli konaklama faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlere ilişkin gelir vergisi, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilir. 2023 yılına ilişkin ise gelir vergisi oranları aşağıdaki gibidir:

   70.000 TL’ye kadar %15
   150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası %20
   370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası %27
   1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL, fazlası %35
   1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 621.400 TL, fazlası %40

   Reply
 • Koray

  Örnek turizm konutu izin muvakafakatnamesi paylaşmanız mümkün müdür?
  Beyoğundaki bir apartman dairesi için izne başvuracağım. Noter onaylı bir belge almak mı gerekiyor yoksa yazılı ve imzalı bir izin yeterli mi farklı bilgiler dolaşıyor. Bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim.

  Reply
  • Admin

   Merhaba Koray Bey,
   Örnek muvakafatnameyi yazımızın içerisine yükledik. Örnek Turizm Konutu İzin Muvakafakatnamesi alt başlığının altında indirme bağlantısını bulabilirsiniz

   Reply
 • Hatice kadağan

  Merhaba arkadaşlar turizim bakanlığının uygulamış olduğu yasa eırbn adı altında tek evleri villaları kapsadığını gösteriyor ama komple bina işletmecilerini ayrıştırmaları gerekmiyormu vergimizi veriyoruz KBS girişi yapıyoruz bizm gibi kaç tane bina iişletmecisi var biz şimdi ruhsatsa olay alalım ruhsatımızı işletelim apartımızı neden şartlar ev sahibiplerine yönelik şartlar biz işletmeci olarak noter tastikli kira sözleşmemizle gidip ruhsatımızı alalım insanlar işlerini yapsınlar bizler işsiz kalacağız ben bir bayan olarak adalet istiyorum 10 yıldır emek verip kendi işimizi kurduk bine kiraladık işletiyoruz şu anda yapılan bizleri işsiz bırakmak

  Reply
  • Admin

   Merhaba Hatice Hanım,

   İş yeri açma ruhsatı alarak işletmenize devam edebilirsiniz. Yönetmeliğin ilgili maddesini sizinle paylaşıyoruz.

   KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASI FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK – İzin belgesi başvurusu

   MADDE 5)
   (1) İzin belgesine ilişkin tüm başvurular e-Devlet üzerinden yapılır. Bu madde kapsamında olan ancak e-Devlet üzerinden yapılmayan fiziki başvurular değerlendirilmeye alınmadan başvuru sahibine iade edilir. Üzerinde üst hakkı veya intifa hakkı bulunan konutlarda malik yerine hak sahibi tarafından başvuru yapılır. Aynı binada bulunan ve aynı kişi adına izin belgesi talep edilen konutlar için tek başvuru yapılır. Başvuru sahibinin, aynı binada daha önce izin belgesi aldığı konutlar bulunması durumunda başvuruda bu konuda bilgi vermesi zorunludur.
   2) Aynı binada aynı kiraya veren adına izin belgesi talep edilen konut sayısının beşi geçmesi durumunda işyeri açma ve çalışma ruhsatı; başvuruya konu binanın, birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde yer alması durumunda ilave olarak tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın noter onaylı örneği.

   Reply
 • Ömer TORUN

  Merhaba,
  Foça’da tarihi bir taşevim var ve kısa süreli kiralama için kullanıyor, KBS bilgilendirmelerini yapıyor ve kira geliri vergisi beyannamesi ile vergi ödemelerini yapıyordum.
  Kanun çıkınca e-devlet üzerinden başvurdum. Hazırlık olması açısından Foça belediyesine İtfaiye raporu için başvurdum. Fakat benim önce “Ev Pansiyonculuğu” işletmesi için başvurmam, bunun için gerekli harçları yatırmam, esnaf odasına kayıt yaptırmam vs gibi koşullar önesürdüler. Bunlar doğrumudur, yönetmelikte belirtilen itfaiye raporu nasıl alınabilir?
  Yardım ve bilgileriniz için şimdiden teşekkür ederim.

  Reply
  • Admin

   Merhaba Ömer Bey, öncelikle detaylı bilgi almak için bu sayfada yer alan formumuzu doldurabilir ya da bize +90 212 955 03 45 numarasından ulaşabilirsiniz. Tüm süreçlerde tarafınıza destek sağlayacağız.

   Taş evinizdeki odaları ayrı ayrı kiraya vermiyorsanız ev pansiyonculuğu için başvuru yapmanıza gerek yoktur. Yönetmeliğe göre sadece turizm konutu izin belgesi alarak taş evinizi (tek malik sizseniz) 100 gün ve altı şeklinde kiralamaya devam edebilirsiniz.

   Reply
 • Güler

  Merhaba 10.dairesi olan apartmanda oturuyorum. Komşu onayı için imzsli dilekçelerini ve onaylarini aldım. Noterde onaylaticam.Ama 8 daire üzeri olanda karar defteri diyor.apartmanda resmi olarak yönetim kurulu olusturulmamis.benim aldığımve noterden tasdikli imzalı izin onayları geçerli değil mi?

  Reply
  • Admin

   Merhaba Güler Hanım,
   Öncelikle hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kişisel yorumumuz apartmanda yönetim kurulu olmadığı için noterden almış olduğunuz tasdikli imzalı muvakafatname geçerli olacaktır. Detaylı bilgi almak için bu sayfadaki formumuzu doldurabilirsiniz.

   Reply
 • Ömer

  Merhabalar iki adet müstakil Dairem var ben emlak pansiyon işi yapan emlakçıya evi 12 ay boyunca kiraya verdim, emlakçı evi günü birlik kiraya verecekmiş, başvuruyu emlakçı mı ev sahibi mi yapacak?

  Reply
  • Missafir

   Merhaba Ömer Bey,
   Öncelikle bu sayfamızdaki formu doldurun ve Missafir’in profesyonel mülk yönetimi hizmetlerini keşfedin. Böyle kira gelirinizi yükseltebilirsiniz.
   Emlakçınız vekaleten başvuru yapabilir ama kendisine vekaletname vermiş olmanız gerekir. Vekaletname yoksa kat maliği olarak sizin başvurmanız gerekmektedir.

   Reply
 • bahar

  merhaba turizim izin belgesi almak istiyorum mirascisi oldugum evi henuz uzerime almadim bu sekilde basvuruda bulunabilir miyim, tesekkurler

  Reply
  • Missafir

   Merhaba Bahar Hanım,

   Öncelikle

   bu sayfamızdaki formu doldurun ve Missafir’in profesyonel mülk yönetimi hizmetlerini keşfedin. Böyle kira gelirinizi yükseltebilirsiniz.

   Yönetmeliğe göre başvuruyu ancak kat malikleri ve vekalet sahipleri yapabileceklerdir. Henüz evi üzerinize almadıysanız başvuru yapamazsınız. Ancak vekaletiniz varsa başvuru yapabilirsiniz.

   Reply
 • faruk

  Merhaba,
  Bizimsapancada 3 adet pansiyon ruhsatlı bungalowumuz vardır. Sürdürülebilir turizim belgesinede başvuru yaptık. biz bu yasadan zarar görecekmiyiz? veya yasa bizi nereye sürükleyecektir? bungalowlarımız belediyeden alınan pansiyon ruhsatı ile imarsız iskansız bir arazi üzerindedir. konuyla ilgili bilgi verebilirmisiniz?

  Reply
  • Missafir

   Merhaba Faruk Bey,
   Öncelikle hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.
   Yorumumuza gelince;

   “Bungalov” lar için halihazırda “kamping ruhsatı” ya da “ kırsal turizm ruhsatı”na başvurabilirsiniz. Bu ruhsatınız mevcutsa, yasal olarak konaklama/kiralama yapabilirsiniz. Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması hk kanun kapsamında izin belgesine başvurmanıza gerek yoktur.

   23/09/22 tarihli LÜKS ÇADIR TESİSLERİ NİTELİKLER YÖNETMELİĞİ’ne göre ruhsat almanız zorunludur. (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220923-2.htm)

   Reply
 • Ata

  Ofis tapulu olan fakat rezidans olarak kullanılan evin turizm ruhsatı alabilmesi için yönetim planında kısa süreli kiralamaya uygundur maddesi aranıyor? Ofisler ticari yapılar olduğu için bu maddenin aranması doğru mudur? Ofis tapulu rezidanslarda normal tapulu rezidanslarla aynı başvuru sürecine mi sahipler?

  Reply
  • Missafir

   Merhaba Ata Bey,

   Öncelikle yönetmelikle ofis tapulu olan fakat rezidans olarak kullanılan konutlar hakkında özel bir madde yer almamaktadır. Yüksek nitelikli konut sınıfında olan rezidansda, 100 gün ve altı kiralama yapabilmek için turizm konutu izin belgesine başvurmak zorunludur. Fakat yüksek nitelikli konutlar aynı zamanda geçici özel maddelerle ayrıştırılmıştır. İşte o maddeler:

   Yüksek nitelikli konut özelliği taşıyan mevcut konutlar

   GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2024 tarihinden önce; 634 sayılı Kanunun 28 inci maddesi uyarınca kat mülkiyeti kütüğünün (Beyanlar) hanesinde gösterilen yönetim planına göre halihazırda turizm amaçlı kısa süreli kiralamaya konu edilen, resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik servisi mekânları ile kuru temizleme, çamaşırhane, yemek ve alışveriş servisi hizmetleri, aletli spor salonu ve yüzme havuzu hizmetlerinin tamamının verildiği konutlara, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinde belirtilen yerlerde yapılma şartı aranmaksızın, bu Yönetmeliğin yüksek nitelikli konutlara ilişkin hükümleri uygulanır.

   “(4) Yüksek nitelikli konutlar ile müstakil konutlar için yapılan başvurularda ikinci fıkranın (d) bendindeki oybirliğiyle alınacak kararın sunulması ve Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki yüzde yirmi beş şartı aranmaz. Aynı yüksek nitelikli konutta yönetim işletmesi ile bir veya birden fazla pazarlama işletmesine ayrı ayrı belge düzenlenebilir.”

   Reply
 • Evrim Kara

  Merhabalar,

  01 Şubat 2024 tarihine kadar sistemden başvuru yaptığımda başvurumun değerlendirmesi süresince farklı platformlardan kısa süreli kiralama yapmaya devam edebiliyor muyuz? İzin belgesi başvurumuzun sonucu olumsuz olursa da bu süre boyunca yaptığımız kiralamalar cezaya tabi oluyor mu? Teşekkürler

  Reply
  • Missafir

   Merhaba Sayın Evrim,

   Missafir’in profesyonel mülk yönetimi hizmetlerini keşfetmek ve destek almak için bu sayfamızdaki formu doldurabilirsiniz.

   Evet, başvurunuz sonuçlanana kadar kısa dönem kiralama yapmaya devam edebilirsiniz. Bu süreçte yapılan kiralamalar cezaya tabii değildir.

   Reply
 • Ahmet

  Ticari arsa üzerine yapılan tapuda ofis tipi gözüken ama elektrik ve suyu mesken olarak kullanılan iskanı alınmış 80 dairelik bir apartmanda turizm konut belgesi almak için apartman sakinlerinden izin almam gerekir mi? İzin gerekli ise bu oy birliği ile mi yoksa oy çokluğu ile mi olmalı? Teşekkür ederim.

  Reply
  • Missafir

   Merhaba Ahmet Bey,

   100 gün ve altı kiralamak yapmak isteyen tüm kat maliklerinin konutları için turizm konutu izin belgesine başvurmaları zorunludur. İlgili apartmanda kısa dönem kiralama yapabilmek için tüm kat maliklerinin noter onaylı olarak izin vermesi gerekmektedir.

   Reply
 • Ersin

  Merhaba,
  Imzalarin apartmanin karar defterine alinmasi zorunlu mudur? Karar defteri yerine bir kagida muvakataname olarak imzalar toplanabilir mi?

  Reply
  • Missafir

   Merhaba Ersin Bey,

   Öncelikle hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Burada verdiğimiz bilgiler hukuki bir kesinlik içermez.
   📝Konutunuz kat mülkiyetine tabi binada/apartmanda ise; apartmandaki diğer kat maliklerinin (komşularınızın) tamamının muvafakatini almanız gerekmektedir. Kat malikleri kurulu defterine işlenecek oy birliği ile alınan bu kararın noter tasdikli şerhini sisteme yüklemelisiniz.

   Reply
 • Nafiz Bilsel

  Müstakil tapulu evini günlük olarak film ve dizi setlerine kiraya verenler bu yasaya tabimidir ?

  Reply
  • Missafir

   Merhaba Sayın Nafiz Bilsel,
   100 gün ve altı konut kiralama yapacak, turizm işletmesi bulunmayan (otel, pansiyon vb.) tüm mülk sahiplerinin turizm konutu izin belgesine başvurmaları zorunludur.

   Missafir’in profesyonel mülk yönetimi hizmetlerini keşfetmek ve destek almak için bu sayfamızdaki formu doldurabilirsiniz.

   Reply
 • Hüseyin

  Merhaba,
  Yazlık bir sitede villa tipi tripleks evim var, Günübirlik kiraya vermek istiyorum.Diğer kat maliklerinin oybirliği ile onayı gerekiyor mu? Eğer gerekli ise kat maliklerinin hiçbiri şuan sitede değil sezon dışında olduğumuz için.Ben bunların onayını nasıl alacağım? Zaten sadece yaz aylarında kiraya verilebiliyor . Daha bu işin nasıl vergilendirme yapılacağı da belli değil.Sacma sapan apar topar yapılmış bir kanun ve şimdiden kaos ortamı oluşmuş durumda.Acaba site içi dâhi olsa villa tipi evler için yeni bir düzenleme olabilir mi?

  Reply
  • Missafir

   Merhaba Hüseyin Bey,

   Öncelikle hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Burada verdiğimiz bilgiler hukuki bir kesinlik içermez.

   Missafir’in profesyonel mülk yönetimi hizmetlerini keşfetmek ve destek almak için bu sayfamızdaki formu doldurabilirsiniz.

   Öncelikle ilgili yönetmelik konutu aşağıdaki gibi tanımlamıştır ve 100 gün ve altı kiralama yapmak isteyen tüm kat maliklerinin turizm konutu izin belgesine başvurmalarını zorunlu tutmuştur.
   g) Konut: Tapu sicilinde konut amaçlı kayıtlı olan veya üzerinde konut amaçlı kat irtifakı ya da kat mülkiyeti bulunan her türlü bağımsız bölümü,

   Bununla birlikte ilgili yönetmelikte şu madde de geçtiğinden ötürü, villanızın girişi bağımsızsa site içerisinde olsa bile diğer villa maliklerinin onayını almadan turizm konutu belgesine başvurabilirsiniz.

   Villalar site içerisinde yer alsa dahi; bağımsız girişi olan villalarda site maliklerinin onayı aranmaz.

   Reply
 • gökhan

  Öncelikle verdiğiniz bilgiler için sizlere çok teşekkür ederim.
  :Ben Yer sahibi tek kişi olan ve toplamda 12 dairesi olan bir binayı tek kişi olarak işletiyorum.
  :Vergi levham ve kbs girişleri yapıyorum.
  :Yer sahibim e devletten başvuru yapıp kültür turizm sitesindeki noter onayını kabul ediyor.
  Sorum şu: Ben iş yeri açma ruhsatı almadan sadece (turizm bakanlığına başvurup onay alsam) sadece binada bulunan dairelerin %25i mi işletebiliyorum yani 12 dairem var ve sadece 4 tanesini mi işletebilirim anlamına geliyor iş yeri ruhsatı olmadan şuan sözleşmem de hali hazırda 3 sahışlara kiraya verilebilir ibaresi var ve 3 senedir hali hazırda işletiyorum herhangi kat malikinden izin almama gerek yok çünkü binanın tamamını ben işletiyorum
  Benim binamda 12 daire var ve %25 le sınırlı olan orana göre 4 daireyi mi işletebilirim ruhsat olmadan yoksa 5 ve üstü daire için mi bu iş yeri ruhsatı gerekli bilgilendirirseniz sevinirim değerli bilgileriniz için teşekkürler.

  Reply
  • Missafir

   Merhaba Gökhan Bey,

   Missafir’in profesyonel mülk yönetimi hizmetlerini keşfetmek ve destek almak için bu sayfamızdaki formu doldurabilirsiniz.

   Öncelikle hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Burada verdiğimiz bilgiler hukuki bir kesinlik içermez.

   Yeni yasa gereğince günübirlik konut kiralama yapabilmek için “turizm konutu belgesi”ne başvurmanız zorunludur. Bu belge ile binada bulunan dairelerin sadece %25’ini günlük kiralayabilirsiniz. Tüm binada günlük kiralama yapabilmek için iş yeri açma ruhsatınız olması gerekmektedir.

   İlgili kanun Madde 3, 4 numara Üçten fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda en fazla yüzde yirmi beşi için aynı kiraya veren adına izin belgesi düzenlenebilir.

   Reply
 • Nurullah

  Merhabalar bizim 2 daire mız var günlük kiraya vermek istiyoruz ama belediyeden ruhsat alamadık. Yeni çıkan bu yasa tam bize göre ben vergi levhamı ve esnaf oda kaydını yaptırmıştır ama vergi levhada ki nace kodu ponsiyon işletmeci ligi olduğu için onu degiştirmemi söylediler kaç gündür ugraşıyorum vegi levhasında hangi nace kodu ile giriş yapılmalı vergi levhasında ve oda kayıt sisteminde ne yazmalı bunları degiştirmekte maliyetli bu konu hakkında bilginiz varmı. Tek katlı deniz manzaralı bir ev tapu sahibide benim. Maliye kaydı zorunlumu, zorunluysa ne yazmalı.

  Reply
  • Missafir

   Merhaba Nurullah Bey,

   Missafir’in profesyonel mülk yönetimi hizmetlerini keşfetmek ve destek almak için bu sayfamızdaki formu doldurabilirsiniz.

   Maalesef size bu sorunun cevabında yardımcı olamıyoruz. Uzman bir mali müşavir ya da muhasebeciden destek almanızı tavsiye ederiz.

   Reply
 • Rüya

  Merhabalar yeni çıkan yasada ek uzatma olan 31/12/2024 de kadar geçici izin belgesi verilecektir. Benim tam öğrenmek istediğim şudur, tapuda tarla yazıyor tarlanın üstünde villa var kaçak yapılmış yapı kayıt belgesi ve diğer belgelerin hiç biri yok. Buna istinaden yapı kayıt belgesi olan müstakil konutamı yoksa yapı kayıt belgesi olmayan müstakil konutadamı geçici izin belgesi verilecek.

  Reply
  • Missafir

   Merhaba Rüya Hanım,
   Sonradan eklenen geçici 2. madde şu şekildedir:

   Geçici Madde 2: Tapu Senetlerinde Konut İbaresi İçermiyorsa
   Buna göre hak sahiplerinin, tapu senetlerinde konut ibaresi içermemesi halinde (örneğin, tarla, meyve bahçesi, bağ gibi) ilgili taşınmaz üzerinde konut bulunduğuna ilişkin hak sahiplerinin yazılı beyanı ile izin belgesine başvurmalarına imkan sağlandı. Bu başvurular değerlendirmeye alınacak. Bu tür başvurular, 5. Madde’de yer alan başvuru şartlarına tabi olacak.

   Bu kapsamda düzenlenecek izin belgeleri 31/12/2024 (31 Aralık 2024) tarihine kadar geçerli olacak.

   Reply
 • Sultan kilicli

  Selamlar
  Tapuda kat mulkiyet ve niteligi apart unite
  olan evim icin turizm konutu belgesi alabiliyormuyum?
  Okudugum aciklamalarin hic birinde apart unite ile ilgili aciklama bulamadim.

  Yanitiniz icin simdiden teşekkürler

  Reply
  • Missafir

   Merhaba Sultan Hanım,

   Missafir’in profesyonel mülk yönetimi hizmetlerini keşfetmek ve destek almak için bu sayfamızdaki formu doldurabilirsiniz.

   Burada verdiğimiz bilgiler hukuki kesinlik içermez. Hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Yönetmelikte apartlarla alakalı bir yönlendirme bulunmamaktadır. Bu minimalde mülkünüzün yönetmelikte yer alan turizm konutları için gerekli nitelikleri karşıladığı durumunda başvuru yapabileceğinizi öngörüyoruz.

   Reply

Compare listings

Karşılaştırmak