Turizm Konutu Belgesi Nasıl Alınır? Günlük Kiralık Ev Ruhsatı Alma Rehberi

Turizm konutu belgesi nasıl alınır? Bu yazımızda detaylıca açıkladık.

28 Aralık 2023 tarihinde, Turizm ve Kültür Bakanlığı yönetiminde 100 gün ve altı kiralamaları kapsayan “Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına İlişkin Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu yönetmelikle birlikte, günlük ve kısa dönem kiralama yapmak isteyen herkesin yönetmelikte yer alan gereklilikleri yerine getirmeleri zorunlu. Airbnb gibi uygulamalar üzerinden kiralama yapıyorsanız izin belgesine başvurmanız gerekiyor. Detaylar için ilgili sayfamıza mutlaka göz atın: Turizm Amaçlı Konut Kiralama Yönetmeliği.

Turizm konutu belgesi hakkında merak ettikleriniz mi var? Sizin için tüm detayları derledik.

Özellikle büyük şehirlerde ve çevresinde iş ya da tatil gereği günübirlik seyahat edenleri ağırlamak adına ev sahipleri sıklıkla evlerini günlük kiraya veriyor. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı hem gayrıresmi otelcilik pratiğinin önüne geçmek hem vergi düzenlemesi sağlamak hem de günübirlik ev kiralama sürecinde yaşanabilecek olumsuz veya yasa dışı olayları engellemek adına sürece yasal düzenleme getirdi.

Peki, günlük kiralık ev ruhsatı nasıl alınır ve prosedür nedir? Bu yazımızda konuyla ilgili sorularınızı detaylıca cevaplıyoruz. 

Turizm Konutu Belgesi ve Amacı

Günlük ev kiralama konusuyla ilgili Bakanlık tarafından yapılan yasal düzenleme gereğince günlük kiralanan evler pansiyon statüsüne dahil edilmişti. Ekim 2023 tarihinde yayınlanan yeni yasayla birlikte 2024 yılından itibaren günlük ev kiralayabilmek için turizm konutu belgesi almak zorunlu olacak.

Vergi kaybını önleme amacıyla hayata geçirilen düzenleme çerçevesinde günlük kiralanan evler pansiyon kapsamında ruhsatlanıyor ve bu evlerde konaklayacak olanların kimlik bilgileri emniyete bildiriliyor. Böylece hem usulsüz işlemlerin önüne geçilmiş oluyor hem de aranan kişilerin ve kanun kaçaklarının kolayca bulunabilmeleri sağlanıyor. 

Turizm Konutuna Uygun Mülkünüz Missafir ile Daha Çok Kazansın!

İzin belgesi alabileceğiniz bir eviniz mi var? Hemen aşağıdaki formu doldurun, gelirlerinizi katlayın. Missafir turizm konut yönetiminde size ihtiyaç duyduğunuz her desteği sağlar, teknolojik çözümlerle işinizi kolaylaştırır.

Turizm Konutu İzin Belgesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yasaya göre turizm belgesini yalnızca Kültür ve Turizm Bakanlığı veriyor. Başvuru ise sadece e-Devlet üzerinden yapılabiliyor, fiziksel başvuru kabul edilmiyor.

 • Yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 1 ay içinde turizm konutu ruhsatına başvurmak zorunlu. Aksi durumda ceza alabilirsiniz.
 • Turizm ve Kültür Bakanlığından belirli bir ücret karşılığında turizm konutu ruhsatı plaketi alacaksınız. Bu plaketi konut kapısına asmak zorunlu olacak.
 • Apartmanda yaşayan bir ev sahibi olarak turizm konutu izin belgesi almak için tüm kat maliklerinin onayını almanız gerekecek.
 • Site içerisinde bulunan bina blokları için, turizm konutu ruhsatına başvurmak istiyorsanız tüm sitedeki değil, konutun bağlı olduğu binadaki kat maliklerinden izin almak yeterli.
 • Başkasından kiraladığınız evi ev sahibinin haberi olmadan turizm konutu olarak işletirseniz cezaya tabi olacaksınız.

Kimler Turizm Konutu Belgesine Başvurabilir?

 • Konut/daire/villa malikleri
 • İntifa hakkı sahipleri
 • Üst hakkı sahipleri

olan gerçek ve tüzel kişiler ile;

 • Rezidanslarda ek olarak, yönetim işletmesi ve pazarlama işletmesi (seyahat acentası) olan ticari işletmeler başvurabilirler.

Ayrıca noter onaylı vekaletname ile vekaleten başvuru imkanı da bulunmaktadır.

❗Bir konutta intifa hakkı ya da üst hakkı bulunması halinde izin belgesi başvurusu yalnızca bu kişiler tarafından yapılabilecektir.

Turizm Konutu Belgesi Başvurusu için Gerekli Belgeler

a) Tüm başvurularda olması gereken temel belgeler

📝Güncel tapu kaydı (https://webtapu.tkgm.gov.tr/ ya da E-Devlet uygulamasının ilgili bölümünden temin edebilirsiniz.)

📝Tapu kaydında konut amaçlı kat irtifakı ya da kat mülkiyeti bulunmayan bağımsız bölümler için konut olarak düzenlenmiş yapı kayıt belgesi (Ör: Tapuda arazi olarak kayıtlı olmasına rağmen üzerinde yapı bulunan hallerde.)

Gerçek kişiler için belgeler

📝TC vatandaşları için kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi

📝Yabancılar için pasaport numarası, yabancı kimlik no ya da vergi kimlik no

Not: Kimlik belgesi veya pasaportta imza örneğinin bulunmaması durumunda (Noterden Onaylı)imza beyannamesi

Tüzel kişiler için temel belgeler

📝Ticaret siciline kayıtlı ise, ticaret sicil numarası veya MERSİS numarası

📝Ticaret siciline kayıtlı değilse; Vergi Kimlik numarası (Üniversiteler, vakıflar, dernekler vs.)

📝Yetkili Temsilcilerinin TC kimlik kartı, yabancı olması halinde pasaport fotokopisi ve imza örneği olan belge noter onaylı imza beyannamesi, imza sirküleri

b) Taşınmazın çeşidine göre gerekli belgeler

📝Konutunuz kat mülkiyetine tabi binada/apartmanda ise; apartmandaki diğer kat maliklerinin (komşularınızın) tamamının muvafakatini almanız gerekmektedir. Kat malikleri kurulu defterine işlenecek oy birliği ile alınan bu kararın noter tasdikli şerhini sisteme yüklemelisiniz.

📝Daireniz ya da villanız hisseli ise; pay ve paydaş çoğunluğunun yazılı muvafakati gerekmektedir.

📝Villalar site içerisinde yer alsa dahi; bağımsız girişi olan villalarda site maliklerinin onayı aranmaz.

📝Rezidanslarda konut sahibinine ek olarak; konut sahibinin onayı ile yönetim işletmesi, konut sahibi ve yönetim işletmesinin onayı ile de seyahat acenta belgesine sahip olan pazarlama işletmeleri izin belgelerine başvurabiliyor.

c) Konutta birden fazla ortak olması halinde gerekli belgeler

📝Paylı mülkiyette (konutta birden fazla paydaş olması halinde); pay ve paydaş çoğunluğunun olumlu yazılı onayı + olumlu oy veren paydaşların kimlik/pasaport, imza beyannamesi gerekmektedir.

📝 Elbirliği mülkiyetinde (miras ile intikal eden taşınmazlar); tüm maliklerin başvuru onayına ilişkin yazılı beyanları+ her birinin kimlik/pasaport, imza beyannamesi

Not: Bu yazılı onayda bakanlığa karşı hangi malikin sorumlu olduğu da belirtilecek.

d) Aynı maliğe ait birden fazla konut olması halinde gerekli belgeler

📝İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı: Bir kişinin aynı binada beşten fazla dairesi için izin belgesi almak istemesi halinde, vergi dairesine başvurarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alması gerekmektedir. Başvuruya konu bina bir sitede yer almakta ise; sitedeki tüm kat maliklerinin oy birliğiyle karar alması gerekmektedir.

e) Rezidans (yüksek nitelikli konutlar) için iletilmesi gereken belgeler:

📝Rezidansın, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19. maddesinde belirtilen yerlerde yapıldığını gösteren resmi belge

📝634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında düzenlenmiş tapu siciline şerh edilen yönetim planı

📝Eğer kiralama, konut işletmesi tarafından yapılacak ise, bu konut işletmesinin ticaret sicil/mersis/vergi kimlik numarası + konut işletmesinin yetkili temsilcisinin kimlik veya pasaportu ve kimlik/pasaportta imzası yoksa imza beyannamesi + konut malikinin onayını gösteren belge

📝Başvurunun pazarlama işletmesi tarafından yapılması durumunda, ayrıca yönetim

işletmesinin muvafakatini gösterir belge ile seyahat acentası belgesi

Turizm Konutu Belgesi Nasıl Alınır? (Detaylı ve Resimli Anlatım)

Turizm konutu ruhsatı nasıl alınır diye merak ediyorsanız bu adımları takip edin.

Gerçek Kişiler için Turizm Amaçlı Kiralama İzin Belgesi Başvuru Adımları

1. Turizm konutu izin belgesine başvurmak için aşağıdaki bağlantıları kullanın. UETS’ye kayıt olun ve ayrıca e-devlet “İki Aşamalı Giriş Onayı”nı açmayı unutmayın.

 • e-Devlet bağlantısı: https://www.turkiye.gov.tr/ktb-turizm-amacli-kiralanan-konut-izni-7918
 • Kültür Bakanlığı bağlantısı: https://vatandas.ktb.gov.tr/konut-belge-basvuru/login
 • Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS): https://ptt.etebligat.gov.tr/login

Başvurular e-devlet’ten yapılıyor. E-devlet hesabının “İki Aşamalı Giriş Onayı”nın açık olması gerekiyor. Ayrıca UETS’ye kayıt olunması da zorunlu. Başvuru belgesinde UETS kodu soruluyor.

2. Bu bağlantıya giriş yaptıktan sonra gerekli bilgileri doldurun.

turizm konutu belgesi başvuru adımları

3. Başvuru ekranında bilgi doldurmaya devam edeceksiniz. Bilgileri eksiksiz ve doğru doldurmaya özen gösterin.

turizm konutu belgesi başvuru adımları

Konut ve konutların durum bilgilerini konut tipine göre doldurmanız gerekiyor. Yüksek nitelikli konutlar, şimdilik sadece rezidansları kapsayan bir kapsam. Birden fazla konutun bulunduğu binada diğer kat maliklerinden onay almanız gerektiğini unutmayın.

4. Turizm konutu ruhsatı için istenen belgeleri yükleyin. Sahip olduğunuz konut tipine göre belgeler değişkenlik gösterir. Belgeleri yükledikten sonra kutucuklarda bulunan açıklamaları okuyun ve onaylayın. Daha sonrasında “başvur” sekmesiyle ilerleyin. Belgeler ile ilgili detayları görsel altında bulabilirsiniz.

turizm konutu belgesi başvuru adımları
 • Konut Maliklerinin Başvuru Muvafakat Beyanı Belgesi: Eğer bir evde birden fazla kişi mülk sahibi ise, bu kişilerin hepsinin “Evet, bu evi kiraya vermek istiyoruz” dediğini gösteren bir kağıt lazım. Bu kağıtla, evi kiraya verecek kişinin bu işi yapmaya herkesin izni olduğunu gösteriyor.
 • Blok Kat Maliklerinin Muvafakatı Belgesi: Eğer ev, birden fazla dairenin olduğu bir binada ise, o binadaki her daire sahibinin “Bu ev turizm amaçlı kiralanabilir” diye noter onaylı olarak kabul etmesi gerekiyor.
 • İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Belgesi: Eğer aynı kişi aynı binada beşten fazla daireyi kiraya vermek istiyorsa, bir de iş yeri açma izni alması gerekiyor.
 • Site Kat Maliklerinin Muvafakatı Belgesi: Eğer ev, bir sitede ve aynı kişi aynı sitede beşten fazla daire kiralamak istiyorsa, o site içindeki tüm daire sahiplerinin “Evet, bu daireler turizm amaçlı kiralanabilir” diye oy birliğiyle karar vermesi ve bu kararı noter onayı ile onaylaması gerekiyor.

5. Mülk “yüksek nitelikli konut” (rezidans) olarak tanımlanıyorsa yüklenmesi gereken belgeler değişiyor.

turizm konutu belgesi başvuru adımları
 • Konut Maliklerinin Başvuru Muvafakat Beyanı: Eğer bir rezidansta birden fazla kişi mülk sahibi ise, bu kişilerin kiralama işlemine onay verdiklerini ve kiraya veren kişinin bu iş için yetkili olduğunu belirten bir yazılı beyan gerekli.
 • Yönetim Planı: Rezidans tipi konutlarda, kısa süreli kiralamaya izin verildiğini belirten bir Yönetim Planı gerekiyor. Bu, rezidans yönetiminin bu tür kiralamalara izin verdiğini gösteren bir belge.
 • İmar Durumunu Gösterir Belge: Rezidanslar ve bazı özel durumlar dışında, konutun imar planına uygun olduğunu gösteren resmi bir belge lazım.
 • Konut Sahibinin Onayını Gösterir Belge: Eğer kiralama işlemi, rezidansın yönetimi tarafından yapılıyorsa, konut sahibinin bu işleme onay verdiğini gösteren bir belge gerekiyor.
 • Seyahat Acentası Belgesi: Eğer kiralama işlemi, bir pazarlama şirketi tarafından yapılıyorsa, bu şirketin geçerli bir seyahat acentası belgesine sahip olması gerekiyor.
 • Yönetim İşletmesinin Muvafakatini Gösterir Belge: Yine, eğer kiralama işlemi bir pazarlama şirketi tarafından yapılıyorsa, bu işleme rezidans yönetiminin de onay verdiğini gösteren bir belge gereklidir.

6. Vekaleten başvuru yapacaksanız, ilgili ekranda başvuru vekaleten mi sorusuna evet cevabını işaretleyin. Ardından bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun. Son olarak istenen belgeleri yükleyin ve ilerleyin.

turizm konutu belgesi başvuru adımları

Tüzel Kişiler için Turizm Amaçlı Kiralama İzin Belgesi Başvuru Adımları

Tüzel kişiler turizm konutu izin belgesine e-devlet üzerinden başvurabiliyor.

1. Bu bağlantıya giriş yaptıktan sonra gerekli bilgileri doldurun.

turizm konutu belgesi başvuru adımları

2. Belge sahibi iletişim bilgilerini ve konut durum bilgilerini doldurun.

turizm konutu belgesi başvuru adımları

3. Konut bilgileri ve diğer gerekli bilgileri doldurun.

turizm konutu belgesi başvuru adımları

Turizm konutu belgesine başvuru adımları bu şekilde. Tüm bilgileri girip belgeleri yükledikten sonra başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvuru sonucunuz ilgili kurumlar tarafından size e-devlet aracılığıyla bildirilecektir.

Turizm Konutu Başvuru Kılavuzu İndir (PDF)

Örnek Turizm Konutu İzin Muvakafakatnamesi

Turizm konutu belgesinde kullanılacak muvakafatname örnekleri için yukarıdaki word dosyasını indirebilirsiniz.

Turizm Konutu Belgesi Başvuru Rehberi (Videolu Anlatım)

Günlük Ev Kiralamak Yasallaştı mı?

Günübirlik ev kiralamak istiyorsanız yeni yasa doğrultusunda turizm konutu belgesi almanız yeterli olacaktır. Yasal düzenlemeler hala devam ettiği için henüz net olmayan yönetmelikler mevcuttur. Ev sahibi olarak Missafir ile ev kiralama konusunda aklınıza takılan her soru için bu sayfada bulunan formu doldurabilirsiniz. Uzmanlarımız size telefon üzerinden 48 saat içinde ulaşacaktır.

günlük kiralık ev ruhsatı nereden alınır?

Günlük Kiralık Ev Ruhsatı Nereden Alınır?

Ekim 2023 ayı itibariyle günlük ev kiralık ruhsatı için Turizm ve Kültür Bakanlığı ile ilgili valilikler yetkili kılındı. 1 Ocak 2024’ten itibaren yeni yasalar geçerli olacak. Günlük kiralama ya da kısa dönem ev kiralama, 100 gün ve altı kiralanacak turizm konutu olarak tanımlandı. İlgili yazımızı okuyarak daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca konutların turizm amaçlı kiralanması yazımıza da göz atmayı unutmayın.

Günübirlik ev kiralama ruhsatı, yani turizm konutu izin belgesi yeni yasaya göre Kültür ve Turizm Bakanlığından tarafından e-Devlet aracılığıyla verilecek. Fiziksel başvuru kabul edilmiyor.

Bu ruhsat taşınmazın bağlı olduğu yerel belediyelere başvuru yoluyla temin ediliyor. Fakat süreç oldukça karmaşık. Özellikle az sayıda ya da tek sayıda mülkünüz için günlük ev kiralama yapmak istiyorsanız, profesyonel mülk yönetimi yapan Missafir ile çalışmanız daha mantıklı.

Bu ruhsat türü, günlük kiralık ev pansiyon ruhsatı olarak da biliniyor. Bu işlemle beraber mülk sahibinin gerekli vergi işlemlerini de yerine getirmesi önemli. Detaylı bilgi almak için uzmanlardan tavsiye almanızı öneriyoruz. Ayrıca 100 gün kiralama düzenlemesi yazımıza da göz atmak isteyebilirsiniz.

2023 yılında ilgili bakanlık, 2024 yılı başlarında bu konuda yeni çalışmalar yapılacağını belirtti. Peki, kiralık daireniz için bu ruhsatı almadığınız takdirde ne olur?

Turizm Konutu İzin Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?

Kanun’un Geçici 1. maddesine göre;

 • 01.01.2024 tarihinden itibaren bir ay içinde, turizm amaçlı kiralama faaliyetinde bulunan mülk sahiplerinin, izin belgesi almak için Bakanlığa başvurması zorunludur.
 • Bu yükümlülüğe uymayanlar için, Kanun’un 4. maddesi hükümlerine göre belirlenen idari para cezaları uygulanacaktır.
 • İzin belgesi işlemleri, başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde sonuçlanacaktır.
 • Başvurusu kabul edilmeyenler faaliyette bulunamayacaktır. Ancak bu konutların kiracılarının (kullanıcılarının) hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam edecek.

Turizm Konutu Belgesi Olmadan Günlük Kiralama Yapma Cezası

Ev sahiplerinin günlük kiralık ev ruhsatı almadan evlerini kiraya vermeleri, yasalara göre suç olarak kabul ediliyor. Ruhsatsız günlük kiralık daire cezası 2023 yılı itibariyle 100.000 TL’den başlıyor. Ayrıca emniyet ekipleri ruhsatsız günlük ev kiralama eylemi karşılığında evinizi geçici olarak mühürleyebilir. 

Dikkat edilmesi gereken bir nokta daha var. Evini günlük kiralayan mülk sahiplerinin tüm konuklarını KBS sistemine bildirmesi zorunlu. Aksi durumda mülk sahipleri yine ceza alabiliyor.

Günlük Ev Kiralama Sürecinde Dikkat Edilecek Hususlar

Günübirlik kiralık ev ruhsatı için bu belgelerin tamamı toplanmalı ve şartların hepsi yerine getirilmelidir. Bu ruhsat çıkarıldıktan sonra evde konaklayacak olan müşterilerle günlük ev kiralama sözleşmesi imzalanmalıdır. Sözleşme gereğince kalacak kişilerin kimlik bilgileri Emniyet Müdürlüğüne bildirilir. Bu işlem internet üzerinden online olarak da gerçekleştirilebiliyor. 

Günübirlik kiralanan yerlerle ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre kullanılan daire, apart, rezidans gibi yerler 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’na tabidir ve bu Kanun’a aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanır.

Otellerde ve Turizm Konutlarında Kimlik Bildirmeme Cezası Ne Kadar?

2023 yılı için otellerde kimlik bildirmeme cezası 2520 TL’dir. Bu ceza, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca verilir. İlgili maddeye göre, otel, motel, han, pansiyon, turistik tesis ve benzeri konaklama işletmelerinin sorumlu işleticileri ve çalışanları, konaklama yapan kişilerin kimlik bilgilerini 24 saat içinde kolluk kuvvetlerine bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğe aykırı hareket edenlere 2520 TL idari para cezası verilir.

missafir ile günlük ev kiralama

Evi Nasıl Günlük Kiraya Verebilirim?

Evi günlük kiraya vermek için Missafir hizmetlerini kullanabilirsiniz. Missafir, size evi günlük kiralama konusunda teknoloji destekli çözümler sunarak 50+ ev listeleme kanalında (Airbnb, Booking, Agoda…) görünürlük sağlar.

Detaylı bilgi almak için bu sayfadaki formu doldurmayı unutmayın!

Missafir olarak kısa ve orta vadeli kiralamalarda ev sahiplerimize uçtan uca yönetim desteği sunuyoruz. Ev sahiplerimiz hiçbir problemle uğraşmadan kolay, güvenilir ve stressiz bir kiralama deneyimi yaşayabiliyor; evlerinden daha fazla kira geliri elde edebiliyor.

Bu süreçte misafirlerimiz de zengin ürün yelpazemiz içerisinden beklentilerine ve zevklerine uygun olan evlerimizde 5 yıldızlı otel kalitesi ve ev konforunda konaklama fırsatını yakalıyor. Hakkımızda daha fazla bilgi edinmek için internet sitemizi inceleyebilirsiniz.

148 thoughts on “Turizm Konutu Belgesi Nasıl Alınır? Günlük Kiralık Ev Ruhsatı Alma Rehberi”

 1. İzin belgesi aldım ama suresi ocakta bitiyor her yıl aynı işlemi yapmamızımi gerekiyor bu konuda bilgi verirseniz sevinirim

  1. Merhaba Mahsun,

   Mülklerinizi Missafir ile kiraya vermek, turizm işletmesi gelirinizi arttırmak ve yasal konular hakkında detaylı bilgi ve destek için bu sayfadaki formumuzu doldurabilirsiniz.

   Öncelikle burada verdiğimiz bilgiler hukuki bir kesinlik içermez, bu konuda uzman birinden danışmanlık almanızı ya da avukatınızla hareket etmenizi öneririz.

   Yönetmelik ve kanun kapsamını incelediğimizde böyle bir bilgiyi göremedik fakat size iletilen resmi belgede bu bilgi geçiyorsa turizm konutu izin belgenizi her yıl yenilemeniz gerekmektedir.

 2. Merhaba ,

  Yapı kayıt belgeli bağımsız müstakil bahçeli bir yazlığımız var fakat bu yazlık tarla tapusu olarak gözükmekte ve tek hisse sahibi değiliz. Turizm amaçlı izin konut belgesi başvurusunda diğer hisse sahiplerinden imza almak zorunda mıyım ? Bilginiz varsa bilgilendirebilir misiniz ?

  1. Merhaba Mehmet,

   Mülklerinizi Missafir ile kiraya vermek, turizm işletmesi gelirinizi arttırmak ve yasal konular hakkında detaylı bilgi ve destek için bu sayfadaki formumuzu doldurabilirsiniz.

   Öncelikle burada verdiğimiz bilgiler hukuki bir kesinlik içermez, bu konuda uzman birinden danışmanlık almanızı ya da avukatınızla hareket etmenizi öneririz.

   Hisseli mülkiyette, turizm amaçlı kullanım izni başvurusu yaparken diğer hisse sahiplerinin yazılı onayını almak zorundasınız. Bu, yasal olarak gereklidir ve başvurunuzun kabul edilmesi için önemlidir.

 3. Merhaba tapuda arsa gözüküyor ama iki katlı bina bulunmakta yapı kayıt belgesi yok nasıl turizm konut amaçlı konut belgesi izni almam gerek

  1. Merhaba Kenan,

   Öncelikle burada verdiğimiz bilgiler hukuki bir kesinlik içermez, bu konuda uzman birinden danışmanlık almanızı öneririz.

   Yapınız resmiyette kaçak olduğu için turizm konutu izin belgesine başvuru yapamayacağınızı öngörüyoruz.

 4. Merhaba müstakil ruhsatlı iskanli villam için mart ayında turizm amaçlı konut izin belgesi için başvuru yaptım halen inceleme aşamasında bu süreçte villamı airbnb ye koyamıyorum ne yapabilirim

  1. Merhaba Hatice Hanım,

   Mülklerinizi Missafir ile kiraya vermek, turizm işletmesi gelirinizi arttırmak ve yasal konular hakkında detaylı bilgi ve destek için bu sayfadaki formumuzu doldurabilirsiniz.

   Yeni yasa gereği izin belgeniz çıkmadan Airbnb üzerinden kiralama yapamazsınız. İzin belgeniz çıktından sonra Airbnb’yi kullanmaya devam edebilirsiniz.

 5. Merhaba. Benim evimizin olduğu bahçede tek tiny house um var. Tiny House u kiraya vermek için nasıl bir yol izlemeliyim. Hangi belgeleri almam gerekiyor yardımcı olursaniz sevinrim

  1. Merhaba Aslı,

   Turizm konutu yasası kapsamında kısa dönem kiralama yapmak için turizm konutu izin belgesi almanız gerekmektedir. Bu yazımızı detaylı bir şekilde okuduktan sonra e-devlet üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz.

   Mülklerinizi Missafir ile kiraya vermek, turizm işletmesi gelirinizi arttırmak ve yasal konular hakkında detaylı bilgi ve destek için bu sayfadaki formumuzu doldurabilirsiniz.

 6. Merhaba,

  Site için kat mülkiyetli ikiz villanın birine sahibim. Tapumda hissem tam arsa payı bölümüm 2/36 ve niteliği dubleks mesken ve on sekiz adet kargir dubleks mesken ve arsası olarak geçmektedir.

  İlgili belgeyi alabilmek için site maliklerinden bir izin almama gerek var mı?

  Teşekkür ederim.

 7. Merhaba,

  Kirada oturduğum bir evi İntifa hakkı alarak bu işi yapacağız. Ev sahibi intifa hakkını iş yeri olarak vermek istiyor. Konut ve iş yerlerinden vergi oranları farklı olduğu için.
  1-İntifa hakkı verilir iken iş yeri olarak verilebilir mi?
  2- Eğer intifa hakkı iş yeri olarak verilirse benim günlük kiralık içi alacağım izin süreci farklılaşacak mı?

  Teşekkürler

  1. Merhaba Taner Bey,

   Mülklerinizi Missafir ile kiraya vermek, turizm işletmesi gelirinizi arttırmak ve yasal konular hakkında detaylı bilgi ve destek için bu sayfadaki formumuzu doldurabilirsiniz.

   Öncelikle burada verdiğimiz bilgiler hukuki bir kesinlik içermez, bu konuda uzman birine danışmanızı öneririz.
   Konutların turizm amaçlı kiralanması yasası sadece konut tipindeki taşınmazlara yöneliktir ve bahsettiğiniz durum hakkında yönetmelikte bilgi verilmemiştir. Bu nedenle ilgili belediyeye başvurarak resmi bilgi alabilirsiniz. Konu hakkındaki yorumumuz aşağıdadır:

   İntifa Hakkı İş Yeri Olarak Verilirse Günlük Kiralık İçin İzin Süreci
   Eğer intifa hakkı iş yeri olarak verilirse, günlük kiralama yapabilmek için almanız gereken izinler ve süreç, konut olarak kiralamadan farklı olabilir. İş yeri olarak kullanım, genellikle daha katı düzenlemelere tabidir. Örneğin, iş yerleri için yangın güvenliği, sağlık ve emniyet standartları gibi konularda daha fazla düzenlemeye uygun olmanız gerekebilir. Ayrıca, turizm amaçlı kısa dönem kiralama yapıyorsanız, ilgili turizm ve belediye yönetmeliklerine uygun olarak işletme belgesi almanız gerekebilir.

 8. Merhaba
  Airbnb için Turizm Amaçlı Konut İzin Belgesi Başvurusu yapmaktayım. Villamız için bu başvuruyu yapıyoruz.
  başvuru esnasında ;
  -Konut Maliklerinin Başvuru Muvafakat Beyanı
  -Taşınmaz Üzerinde Konut Bulunduğuna Dair Beyan
  bu beyanlara nerden ulaşabilirim? villa tapusu ortak değildir, tek bir kişiye aittir.

 9. Otelci turizm bakanına seçimde aldığı ders yetmedi belli ki. Milleti sıkıştırmaya devam edin bakalım tokadın iyisi genel seçimde. Überi yasakla, Airbnb yasakla, havalimanından sarı taksiyle otele mecbur bırak, dolandır, taciz et, rezil et gönder, bekle bir daha gelsin diye! Yazık ülkenin haline 5. dünya ülkesi yaptınız rahat bırakın insanlar istediği yerden hizmet alsın. Bu yasa kötü niyetli yokuş bir yasadır açık net!

 10. Merhaba, bir binada 8 daire 2 dükkan var. 8 daire de tek bir kişiye ait. Bu dairelerin kaçı için kısa süreli kiralama izin belgesi alabiliriz? dükkanların onayını almak gerekir mi?

  1. Merhaba Umut Bey,

   Mülklerinizi Missafir ile kiraya vermek, turizm işletmesi gelirinizi arttırmak ve yasal konular hakkında detaylı bilgi ve destek için bu sayfadaki formumuzu doldurabilirsiniz.

   Üçten fazla bağımsız bölümü bulunan binalarda; daire sayısının azami yüzde yirmi beşi kadar, aynı kiraya veren adına izin belgesi düzenlenebileceği belirtilmiştir. Sizin durumunuzda 2 daire için izin belgesi alabileceğiniz görülmektedir. Dükkanlar hakkında yasa kapsamında bilgi verilmediği için bu konu gri alana girmektedir. Bu konuda uzman bir avukattan destek almanızı tavsiye ederiz.

 11. Merhaba, iyi çalışmalar.paylı mülkiyet muvafakatname için noter onayı gerekli mi ? Yoksadece oaydaşların imzası yeterli mi?

  1. Merhaba Sinem Hanım,

   Mülklerinizi Missafir ile kiraya vermek, turizm işletmesi gelirinizi arttırmak ve yasal konular hakkında detaylı bilgi ve destek için bu sayfadaki formumuzu doldurabilirsiniz.

   Paylı mülkiyet muvafakatnamesi için noter onayı gereklidir. Yani, sadece paydaşların imzası yeterli değildir. Muvafakatnamenin noter tarafından onaylanması da gereklidir.

 12. Merhaba bir binada 30 ayrı bağımsız bölüm ve alt tarafta dükkanlar var apart olarak işlerliğimiz yerin kat malikleri 5 farklı kişi ve dükkan tapulu daireler günlük kiralık ruhsatımız var Kbs kaydımız vergi levhamız oda kaydımız mevcut fakat turuzim belgesi alamıyoruz nasıl bir yol izleyeceğiz

  1. Merhaba Aykut Bey,
   Mülklerinizi Missafir ile kiraya vermek, turizm işletmesi gelirinizi arttırmak ve yasal konular hakkında detaylı bilgi ve destek için bu sayfadaki formumuzu doldurabilirsiniz.
   Burada verdiğimiz bilgiler hukuki kesinlik içermez, sadece bilgilendirme amacıyladır.
   Verdiğiniz bilgiler doğrultusunda yorum yapmamız gerekirse; yeni yasa gereği eğer bir binanın %25’inden fazla bağımsız bölümünde kısa dönem kiralama yapılmak isteniyorsa iş yeri ruhsatı almak zorunludur.

   MADDE 3:
   (4) Üçten fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda en fazla yüzde yirmi beşi için aynı kiraya veren adına izin belgesi düzenlenebilir. Aynı kiraya veren adına aynı binada izin belgesi düzenlemesine konu bağımsız bölüm sayısının beşi geçmesi durumunda, başvuruda;

   a) İşyeri açma ve çalışma ruhsatının,

   b) Başvuruya konu binanın, birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde yer alması durumunda, üçüncü fıkradaki hükme ilave olarak, tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın,

   ibrazı zorunludur.

   Halihazırda iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatınız varsa kısa dönem kiralama yapmaya devam edebilirsiniz. Fakat yine de uzman bir avukattan destek almanızı tavsiye ederiz.

 13. Merhaba,
  Öncelikle bilgiler için teşekkür ederim. Sormak istediğim iki soru var.
  1) Mevucutta airbnb de kaydı olan kişilerin belirli bir tarihe kadar izin belgesini alamaması durumunda airbnb’de olan kayıtları airbnb tarafından silinecek mi? Tarih var ise hangi tarihe kadar ?

  2 ) İzin belgesini aldıktan sonra diyelim ki 2 ayrı airbnb hesabı kullanıyorum, fakat aynı adres için yedek hesap olarak düşünebilirsiniz, izin belgesini her iki hesabada işleyebiliyor muyuz. airbnb tarafından onaylanması konusunda sorun yaşar mıyım.

  1. Merhaba Ali Bey,
   Mülklerinizi Missafir ile kiraya vermek, turizm işletmesi gelirinizi arttırmak ve yasal konular hakkında detaylı bilgi ve destek için bu sayfadaki formumuzu doldurabilirsiniz.

   Burada verdiğimiz bilgiler hukuki kesinlik içermez. Bu konuda uzmanlardan destek almanız gerektiğini unutmayın. Mevcutta Airbnb kaydı olan kişilerin kayıtlarının silineceklerini düşünmüyoruz. Fakat izinsiz kısa dönem kiralama yapılmasının tespiti durumunda cezaya maruz kalacağınızı söyleyebiliriz. Yasa 1 Ocak 2024 yürürlüğe girmiştir ve halihazırda Airbnb yapmakta olan ev sahiplerinin 1 Şubat 2024 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmekteydi. e-Devlet üzerinden izin belgesi başvurusunu yapabilirsiniz.

   İzin belgesinin Airbnb ile bir bağı yoktur. O nedenle kaç tane hesabınızın olduğunun çok bir önemi bulunmaz. Turizm konutu izin belgesi Turizm Bakanlığınca verilmektedir ve henüz Airbnb’nin bu sisteme entegre olmadığını gözlemliyoruz. Yani evinizi turizm izin belgesi olmadan Airbnb’ye kaydedebilirsiniz fakat tespiti halinde büyük maddi cezalara maruz kalırsınız. Çünkü yürürlükte olan yeni yasa gereği izin belgesi olmadan günlük kiralama yapmanız yasaktır.

 14. Merhabalar, bir uzman olarak görüşünüzü almak isterim. Arsayı paylaştığım, ikiz villalarsan birine sahibim. Tapuda niteliği: dublex mesken, bağımsız bölüm 1, arsa 1/2, kat irtifakı olarak geçmekte.

  Bu durumda komşumdan “turizm amaçlı kiralama” için izin almam gerekli midir?

  Şimdiden çok çok teşekkürler.

  1. Merhaba Talha Bey,

   Villanızı Missafir ile kiraya vermek, turizm gelirinizi arttırmak ve yasal konular hakkında detaylı bilgi ve destek için bu sayfadaki formumuzu doldurabilirsiniz.

   Buradaki verdiğimiz bilgiler hukuki kesinlik içermez. Bu konuda uzman bir avukata danışmanızı tavsiye ederiz. Yönetmelik yorumlandığında komşunuzdan “turizm amaçlı kiralama” için izin almanızın gerekli olmadığı söylenebilir. Ancak, bazı durumlar bu durumu değiştirebilir:

   1. Bölgesel Düzenlemeler: Bazı belediyeler, imar planlarında veya ilgili yönetmeliklerde konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin özel düzenlemeler getirebilir. Bu düzenlemelere göre, komşunuzun onayı veya rızası gerekebilir. Bölgenizdeki imar planlarını ve ilgili yönetmelikleri incelemeniz önemlidir.

   2. Kat Mülkiyeti Kanunu: Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18. maddesine göre, kat malikleri, kat irtifakı tesis edilmesine veya kat mülkiyetinin kurulmasına rıza göstermedikçe, ortak alanlarda değişiklik yapılamaz. Turizm amaçlı kiralama faaliyeti, ortak alanlarda gürültü, kalabalık gibi unsurlar getirerek diğer kat maliklerinin haklarını etkileyebilir. Bu durumda, komşularınızın rızasını almanız gerekebilir.

   3. Rahatsızlık Verme: Turizm amaçlı kiralama faaliyeti, komşularınıza gürültü, park sorunu gibi rahatsızlıklar verebilir. Borçlar Kanunu’nun 685. maddesine göre, komşu taşınmazın malikinin, komşunun malına tecavüz teşkil edecek şekilde tasarruf hakkını kullanması yasaktır.
   Faaliyetiniz komşularınıza önemli ölçüde rahatsızlık veriyorsa, onlar tarafından dava açılabilir.
   Öneriler:
   Turizm amaçlı kiralama öncesi bölgenizdeki imar planlarını, ilgili yönetmelikleri ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nu inceleyin.
   Komşularınızla iletişime geçerek faaliyetinizin onlara herhangi bir rahatsızlık verip vermeyeceğini teyit edin.
   Yasal bir sorun yaşamamak için gerekli tüm izinleri ve belgeleri edindiğinizden emin olun.
   Uyarı: Yukarıdaki bilgiler genel bilgi verme amaçlıdır. Yasal bir durumla karşı karşıya olduğunuzu düşünüyorsanız, detaylı bilgi ve hukuki tavsiye için bir avukata danışmanız önemlidir.

 15. BU sorunun cevabını bilen var mı?
  Bir kat maliki sitede bulunan dairelerin günlük kiralık vermesine müsaade etti. Bir müddet sonra günlük kiralayan misafirlerin davranışlarından rahatsız olursa bu kat maliki günlük kiralık müsaadesini hukuken geri alabilir mi?
  Soruma bir hukukçu cevap verirse sevinirim.

 16. Merhabalar amcamın mustakil evi için turizm konut belgesi almak istiyoruz .Amcam yurt dışında olduğu için onun yerine akrabası bu belgeyi talep edebilirsiniz.Süreç nasil işler teşekkür ederiz

  1. Merhaba Yusuf Bey,
   Missafir ile evinizi kiralarayak daha fazla gelir elde etmek ve aklınıza takılan konularda uzmanlardan destek almak için bu sayfamızdaki formu doldurabilirsiniz.
   Amcanızdan vekaletname alarak başvuruyu onun adına gerçekleştirebilirsiniz. Bu yazımızdaki adımları takip ederek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. İyi günler dileriz.

 17. Merhabalar,
  Yabanci uyruklu bir arakadisim icin basvuru yapicam. Kendisi ingiliz vatandasi. Bana vekaletname vermesi gerekiyor. Nerden vericek bunu? Bir vekaletname ornegi var mi? Baya karisik. edevlet ya da konsolusluk da pek aciklama goremedim bununla olgili.
  – Birde kiraya verilecek yer 6 daireden olusan bir apartman. Diger daire sahiplerinden alinacak ornek izin nasil birsey? Tek tek herksten evrak mi almak gerekiyor?
  Tesekkurler

  1. Merhaba Gencay Bey,
   Missafir ile evinizi kiralarayak daha fazla gelir elde etmek ve aklınıza takılan konularda uzmanlardan destek almak için bu sayfamızdaki formu doldurabilirsiniz.
   Vekaletnameyi noterden onaylı şekilde alabilirsiniz. Apartmandaki diğer kat maliklerinden alacağınız muvakafatname örneği için yazımızdaki “Örnek Turizm Konutu İzin Muvakafakatnamesi” başlığı altında bulunan indirme butonunu kullanabilirsiniz. Tüm kat maliklerinden izin almanız gerekmektedir.

 18. merhaba, binanın alt kısmında ticari alan olan dükkan’ı daire’ye çevirdim, kendi limited firmam üzerinden kiraladım ve kısa süreli kiralama yapmak istiyorum. fatura kesebilirim, kimlik bilgilerini emniyet sistemine bildirebilirim. izin başvurusu için yine de aynı binanın üst kısmında konutlardaki kat maliklerinden muvafakat name almam gerekiyor mu?

  1. Merhaba Göksel Bey,
   Burada verdiğimiz bilgiler hukuki kesinlik içermez. Hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

   Meskeni iş yerinden daireye dönüştürmüşsünüz ve bir kat maliği konumundasınız. Bu durumda günlük kiralama yapabilmek için tüm kat maliklerinden muvafakatname almanız ve başvuru sırasında bu muvakafatnameleri sisteme yüklemeniz gerekmektedir.

   Missafir ile evinizi kiralarayak daha fazla gelir elde etmek ve aklınıza takılan konularda uzmanlardan destek almak için bu sayfamızdaki formu doldurabilirsiniz.

 19. İyi günle. Ben bu yasa Devremülkleri nasıl kapsıyor? Benim devremülküm var ve kiralama yapıyorum. Aynı süreci benim de izlemem gerekiyor mu? Diğer sahiplerden izin belgesi almak gibi bir duyum aldım. Ama devremülk için bu bayağı zor bir evde 6 devre var ve blog da 8 ev mevcut. 6×8 48 kişiyi bulmam ve onlardan izin almam bayağı zor. Bu konuda bayağı kafamız karıştı. Bu konuda bilgilendirebilirseniz sevinirim.

  1. Selamlar Sema Hanım,
   Burada verdiğimiz bilgiler hukuki kesinlik içermez. Hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.
   Yönetmelikte devremülkler hakkında bir açıklama yapılmamıştır. Fakat bireysel olarak günlük kiralama yapabilmek için izin belgesi zorunludur. Bu noktada sizin de izin belgesi almanız gerektiğini öngörüyoruz.

 20. Kat mülkiyeti olan tapudaki (dubleks konut olarak geçiyor)bağımsız bölüm için de izin alınması gerekiyor mu,çünkü evdeki odalara izin belgesi alinamamakta,yani bağımsız bölüm oda yerine geçer mi

  1. Merhaba,

   Dubleks konutlar için tek bir izin belgesi almanız yeterlidir. Bu izin belgesi ile tüm daireyi (alt ve üst bağımsız bölümü) kiralayabilirsiniz. Fiiliyatta her iki daire bölünmüş ayrı ayrı kullanılıyor olsa dahi tapuda tek daire olarak geçtiği için iki ayrı izin belgesi alamazsınız. Dilerseniz tapu senedinizi bizimle paylaşabilir ve izin konusunda destek alabilirsiniz. Bu sayfadaki formumuzu doldurun, uzmanlarımız size dönüş yapacaktır.

 21. Merhaba,
  1- İzni aldik diyelim. Her kisa sureli kiralama icin kira sozlesmesi mi yapmamiz gerekiyor? Yani 1 hafta kalan kiraciya da bir haftalik kira sozlesmesi mi duzenleyecegiz? Cunku her kiraciyla yuz yuze gelip sozlesme imzalatmak gibi bir sey soz konusu olamaz.
  2- Kisa sureli kiralamalarimizin gelir beyanini hangi periyotta, ne sekilde ve nereye yapacagiz?
  3- Kisa sureli kira gelirlerimiz uzun donem kira sozlesmelerindeki kira geliri oranlarina gore mi vergilendirilecek? Yoksa ekstra bir vergi duzenlemesi olacakmi?
  4- Airbnb kiralamalarinda Airbnb tarafindan hesabimiza yatan parayi gelir miktarinin ispati olarak gostermemiz yeterli olacak mi?
  5- Ev icin yaptigimiz temizlik, bakim vs masraflari gider olarak gosterebilecek miyiz?
  6- Evin fatura masraflarini gider olarak gosterebilecek miyiz?

  1. Merhaba Hüseyin Bey,

   Burada verdiğimiz bilgiler hukuki kesinlik içermez. Hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Mülklerinizi Missafir ile kiralamak, detaylı bilgi ve destek için bu sayfadaki formumuzu doldurabilirsiniz.

   1- kısa dönem kiralamalarda kira sözleşmesi yapılması zorunlu değildir. Ancak rezervasyonun yapıldığı site ile tüketici arasında bir sözleşme akdedilmektedir.
   2- GMSI olarak, kazancın gerçekleştiği yılı takip eden yılın, Mart ayı sonuna kadar bağlı oldukları vergi dairesine beyan edilmesi gerekmektedir.
   3- GMSI Kazancının vergi oranı %20’dir.
   4- Gelir beyanında bankaya yatırılan tutarlar net gelir olarak beyan edilebilir.
   5 ve 6 – Ev için yapılan tüm harcamalar gider olarak gösterilebilir.

   1. Merhaba
    GMSI olarak yılda 1 defa beyanname vereceksiniz demişsiniz fakat vergi dairesi günlük haftalık kiralamalari ticari kazanç olarak görüp gelir vergisisi yönünden mükellefiyet açmak istiyor. Bu durum nasıl aşılabilir

 22. Selamlar
  Tapuda kat mulkiyet ve niteligi apart unite
  olan evim icin turizm konutu belgesi alabiliyormuyum?
  Okudugum aciklamalarin hic birinde apart unite ile ilgili aciklama bulamadim.

  Yanitiniz icin simdiden teşekkürler

  1. Merhaba Sultan Hanım,

   Missafir’in profesyonel mülk yönetimi hizmetlerini keşfetmek ve destek almak için bu sayfamızdaki formu doldurabilirsiniz.

   Burada verdiğimiz bilgiler hukuki kesinlik içermez. Hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Yönetmelikte apartlarla alakalı bir yönlendirme bulunmamaktadır. Bu minimalde mülkünüzün yönetmelikte yer alan turizm konutları için gerekli nitelikleri karşıladığı durumunda başvuru yapabileceğinizi öngörüyoruz.

 23. Merhabalar yeni çıkan yasada ek uzatma olan 31/12/2024 de kadar geçici izin belgesi verilecektir. Benim tam öğrenmek istediğim şudur, tapuda tarla yazıyor tarlanın üstünde villa var kaçak yapılmış yapı kayıt belgesi ve diğer belgelerin hiç biri yok. Buna istinaden yapı kayıt belgesi olan müstakil konutamı yoksa yapı kayıt belgesi olmayan müstakil konutadamı geçici izin belgesi verilecek.

  1. Merhaba Rüya Hanım,
   Sonradan eklenen geçici 2. madde şu şekildedir:

   Geçici Madde 2: Tapu Senetlerinde Konut İbaresi İçermiyorsa
   Buna göre hak sahiplerinin, tapu senetlerinde konut ibaresi içermemesi halinde (örneğin, tarla, meyve bahçesi, bağ gibi) ilgili taşınmaz üzerinde konut bulunduğuna ilişkin hak sahiplerinin yazılı beyanı ile izin belgesine başvurmalarına imkan sağlandı. Bu başvurular değerlendirmeye alınacak. Bu tür başvurular, 5. Madde’de yer alan başvuru şartlarına tabi olacak.

   Bu kapsamda düzenlenecek izin belgeleri 31/12/2024 (31 Aralık 2024) tarihine kadar geçerli olacak.

 24. Merhabalar bizim 2 daire mız var günlük kiraya vermek istiyoruz ama belediyeden ruhsat alamadık. Yeni çıkan bu yasa tam bize göre ben vergi levhamı ve esnaf oda kaydını yaptırmıştır ama vergi levhada ki nace kodu ponsiyon işletmeci ligi olduğu için onu degiştirmemi söylediler kaç gündür ugraşıyorum vegi levhasında hangi nace kodu ile giriş yapılmalı vergi levhasında ve oda kayıt sisteminde ne yazmalı bunları degiştirmekte maliyetli bu konu hakkında bilginiz varmı. Tek katlı deniz manzaralı bir ev tapu sahibide benim. Maliye kaydı zorunlumu, zorunluysa ne yazmalı.

 25. Öncelikle verdiğiniz bilgiler için sizlere çok teşekkür ederim.
  :Ben Yer sahibi tek kişi olan ve toplamda 12 dairesi olan bir binayı tek kişi olarak işletiyorum.
  :Vergi levham ve kbs girişleri yapıyorum.
  :Yer sahibim e devletten başvuru yapıp kültür turizm sitesindeki noter onayını kabul ediyor.
  Sorum şu: Ben iş yeri açma ruhsatı almadan sadece (turizm bakanlığına başvurup onay alsam) sadece binada bulunan dairelerin %25i mi işletebiliyorum yani 12 dairem var ve sadece 4 tanesini mi işletebilirim anlamına geliyor iş yeri ruhsatı olmadan şuan sözleşmem de hali hazırda 3 sahışlara kiraya verilebilir ibaresi var ve 3 senedir hali hazırda işletiyorum herhangi kat malikinden izin almama gerek yok çünkü binanın tamamını ben işletiyorum
  Benim binamda 12 daire var ve %25 le sınırlı olan orana göre 4 daireyi mi işletebilirim ruhsat olmadan yoksa 5 ve üstü daire için mi bu iş yeri ruhsatı gerekli bilgilendirirseniz sevinirim değerli bilgileriniz için teşekkürler.

  1. Merhaba Gökhan Bey,

   Missafir’in profesyonel mülk yönetimi hizmetlerini keşfetmek ve destek almak için bu sayfamızdaki formu doldurabilirsiniz.

   Öncelikle hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Burada verdiğimiz bilgiler hukuki bir kesinlik içermez.

   Yeni yasa gereğince günübirlik konut kiralama yapabilmek için “turizm konutu belgesi”ne başvurmanız zorunludur. Bu belge ile binada bulunan dairelerin sadece %25’ini günlük kiralayabilirsiniz. Tüm binada günlük kiralama yapabilmek için iş yeri açma ruhsatınız olması gerekmektedir.

   İlgili kanun Madde 3, 4 numara Üçten fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda en fazla yüzde yirmi beşi için aynı kiraya veren adına izin belgesi düzenlenebilir.

 26. Merhaba,
  Yazlık bir sitede villa tipi tripleks evim var, Günübirlik kiraya vermek istiyorum.Diğer kat maliklerinin oybirliği ile onayı gerekiyor mu? Eğer gerekli ise kat maliklerinin hiçbiri şuan sitede değil sezon dışında olduğumuz için.Ben bunların onayını nasıl alacağım? Zaten sadece yaz aylarında kiraya verilebiliyor . Daha bu işin nasıl vergilendirme yapılacağı da belli değil.Sacma sapan apar topar yapılmış bir kanun ve şimdiden kaos ortamı oluşmuş durumda.Acaba site içi dâhi olsa villa tipi evler için yeni bir düzenleme olabilir mi?

  1. Merhaba Hüseyin Bey,

   Öncelikle hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Burada verdiğimiz bilgiler hukuki bir kesinlik içermez.

   Missafir’in profesyonel mülk yönetimi hizmetlerini keşfetmek ve destek almak için bu sayfamızdaki formu doldurabilirsiniz.

   Öncelikle ilgili yönetmelik konutu aşağıdaki gibi tanımlamıştır ve günlük kiralama yapmak isteyen tüm kat maliklerinin turizm konutu izin belgesine başvurmalarını zorunlu tutmuştur.
   g) Konut: Tapu sicilinde konut amaçlı kayıtlı olan veya üzerinde konut amaçlı kat irtifakı ya da kat mülkiyeti bulunan her türlü bağımsız bölümü,

   Bununla birlikte ilgili yönetmelikte şu madde de geçtiğinden ötürü, villanızın girişi bağımsızsa site içerisinde olsa bile diğer villa maliklerinin onayını almadan turizm konutu belgesine başvurabilirsiniz.

   Villalar site içerisinde yer alsa dahi; bağımsız girişi olan villalarda site maliklerinin onayı aranmaz.

 27. Merhaba,
  Imzalarin apartmanin karar defterine alinmasi zorunlu mudur? Karar defteri yerine bir kagida muvakataname olarak imzalar toplanabilir mi?

  1. Merhaba Ersin Bey,

   Öncelikle hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Burada verdiğimiz bilgiler hukuki bir kesinlik içermez.
   📝Konutunuz kat mülkiyetine tabi binada/apartmanda ise; apartmandaki diğer kat maliklerinin (komşularınızın) tamamının muvafakatini almanız gerekmektedir. Kat malikleri kurulu defterine işlenecek oy birliği ile alınan bu kararın noter tasdikli şerhini sisteme yüklemelisiniz.

 28. Ticari arsa üzerine yapılan tapuda ofis tipi gözüken ama elektrik ve suyu mesken olarak kullanılan iskanı alınmış 80 dairelik bir apartmanda turizm konut belgesi almak için apartman sakinlerinden izin almam gerekir mi? İzin gerekli ise bu oy birliği ile mi yoksa oy çokluğu ile mi olmalı? Teşekkür ederim.

  1. Merhaba Ahmet Bey,

   Günlük kiralamak yapmak isteyen tüm kat maliklerinin konutları için turizm konutu izin belgesine başvurmaları zorunludur. İlgili apartmanda kısa dönem kiralama yapabilmek için tüm kat maliklerinin noter onaylı olarak izin vermesi gerekmektedir.

 29. Merhabalar,

  01 Şubat 2024 tarihine kadar sistemden başvuru yaptığımda başvurumun değerlendirmesi süresince farklı platformlardan kısa süreli kiralama yapmaya devam edebiliyor muyuz? İzin belgesi başvurumuzun sonucu olumsuz olursa da bu süre boyunca yaptığımız kiralamalar cezaya tabi oluyor mu? Teşekkürler

 30. Ofis tapulu olan fakat rezidans olarak kullanılan evin turizm ruhsatı alabilmesi için yönetim planında kısa süreli kiralamaya uygundur maddesi aranıyor? Ofisler ticari yapılar olduğu için bu maddenin aranması doğru mudur? Ofis tapulu rezidanslarda normal tapulu rezidanslarla aynı başvuru sürecine mi sahipler?

  1. Merhaba Ata Bey,

   Öncelikle yönetmelikle ofis tapulu olan fakat rezidans olarak kullanılan konutlar hakkında özel bir madde yer almamaktadır. Yüksek nitelikli konut sınıfında olan rezidansda, günlük kiralama yapabilmek için turizm konutu izin belgesine başvurmak zorunludur. Fakat yüksek nitelikli konutlar aynı zamanda geçici özel maddelerle ayrıştırılmıştır. İşte o maddeler:

   Yüksek nitelikli konut özelliği taşıyan mevcut konutlar

   GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2024 tarihinden önce; 634 sayılı Kanunun 28 inci maddesi uyarınca kat mülkiyeti kütüğünün (Beyanlar) hanesinde gösterilen yönetim planına göre halihazırda turizm amaçlı kısa süreli kiralamaya konu edilen, resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik servisi mekânları ile kuru temizleme, çamaşırhane, yemek ve alışveriş servisi hizmetleri, aletli spor salonu ve yüzme havuzu hizmetlerinin tamamının verildiği konutlara, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinde belirtilen yerlerde yapılma şartı aranmaksızın, bu Yönetmeliğin yüksek nitelikli konutlara ilişkin hükümleri uygulanır.

   “(4) Yüksek nitelikli konutlar ile müstakil konutlar için yapılan başvurularda ikinci fıkranın (d) bendindeki oybirliğiyle alınacak kararın sunulması ve Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki yüzde yirmi beş şartı aranmaz. Aynı yüksek nitelikli konutta yönetim işletmesi ile bir veya birden fazla pazarlama işletmesine ayrı ayrı belge düzenlenebilir.”

 31. Merhaba,
  Bizimsapancada 3 adet pansiyon ruhsatlı bungalowumuz vardır. Sürdürülebilir turizim belgesinede başvuru yaptık. biz bu yasadan zarar görecekmiyiz? veya yasa bizi nereye sürükleyecektir? bungalowlarımız belediyeden alınan pansiyon ruhsatı ile imarsız iskansız bir arazi üzerindedir. konuyla ilgili bilgi verebilirmisiniz?

  1. Merhaba Faruk Bey,
   Öncelikle hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.
   Yorumumuza gelince;

   “Bungalov” lar için halihazırda “kamping ruhsatı” ya da “ kırsal turizm ruhsatı”na başvurabilirsiniz. Bu ruhsatınız mevcutsa, yasal olarak konaklama/kiralama yapabilirsiniz. Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması hk kanun kapsamında izin belgesine başvurmanıza gerek yoktur.

   23/09/22 tarihli LÜKS ÇADIR TESİSLERİ NİTELİKLER YÖNETMELİĞİ’ne göre ruhsat almanız zorunludur. (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220923-2.htm)

 32. merhaba turizim izin belgesi almak istiyorum mirascisi oldugum evi henuz uzerime almadim bu sekilde basvuruda bulunabilir miyim, tesekkurler

  1. Merhaba Bahar Hanım,

   Öncelikle

   bu sayfamızdaki formu doldurun ve Missafir’in profesyonel mülk yönetimi hizmetlerini keşfedin. Böyle kira gelirinizi yükseltebilirsiniz.

   Yönetmeliğe göre başvuruyu ancak kat malikleri ve vekalet sahipleri yapabileceklerdir. Henüz evi üzerinize almadıysanız başvuru yapamazsınız. Ancak vekaletiniz varsa başvuru yapabilirsiniz.

 33. Merhabalar iki adet müstakil Dairem var ben emlak pansiyon işi yapan emlakçıya evi 12 ay boyunca kiraya verdim, emlakçı evi günü birlik kiraya verecekmiş, başvuruyu emlakçı mı ev sahibi mi yapacak?

  1. Merhaba Ömer Bey,
   Öncelikle bu sayfamızdaki formu doldurun ve Missafir’in profesyonel mülk yönetimi hizmetlerini keşfedin. Böyle kira gelirinizi yükseltebilirsiniz.
   Emlakçınız vekaleten başvuru yapabilir ama kendisine vekaletname vermiş olmanız gerekir. Vekaletname yoksa kat maliği olarak sizin başvurmanız gerekmektedir.

 34. Merhaba 10.dairesi olan apartmanda oturuyorum. Komşu onayı için imzsli dilekçelerini ve onaylarini aldım. Noterde onaylaticam.Ama 8 daire üzeri olanda karar defteri diyor.apartmanda resmi olarak yönetim kurulu olusturulmamis.benim aldığımve noterden tasdikli imzalı izin onayları geçerli değil mi?

  1. Merhaba Güler Hanım,
   Öncelikle hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kişisel yorumumuz apartmanda yönetim kurulu olmadığı için noterden almış olduğunuz tasdikli imzalı muvakafatname geçerli olacaktır. Detaylı bilgi almak için bu sayfadaki formumuzu doldurabilirsiniz.

 35. Merhaba,
  Foça’da tarihi bir taşevim var ve kısa süreli kiralama için kullanıyor, KBS bilgilendirmelerini yapıyor ve kira geliri vergisi beyannamesi ile vergi ödemelerini yapıyordum.
  Kanun çıkınca e-devlet üzerinden başvurdum. Hazırlık olması açısından Foça belediyesine İtfaiye raporu için başvurdum. Fakat benim önce “Ev Pansiyonculuğu” işletmesi için başvurmam, bunun için gerekli harçları yatırmam, esnaf odasına kayıt yaptırmam vs gibi koşullar önesürdüler. Bunlar doğrumudur, yönetmelikte belirtilen itfaiye raporu nasıl alınabilir?
  Yardım ve bilgileriniz için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Merhaba Ömer Bey, öncelikle detaylı bilgi almak için bu sayfada yer alan formumuzu doldurabilir ya da bize +90 212 955 03 45 numarasından ulaşabilirsiniz. Tüm süreçlerde tarafınıza destek sağlayacağız.

   Taş evinizdeki odaları ayrı ayrı kiraya vermiyorsanız ev pansiyonculuğu için başvuru yapmanıza gerek yoktur. Yönetmeliğe göre sadece turizm konutu izin belgesi alarak taş evinizi (tek malik sizseniz) günlük kiralamaya devam edebilirsiniz.

 36. Hatice kadağan

  Merhaba arkadaşlar turizim bakanlığının uygulamış olduğu yasa eırbn adı altında tek evleri villaları kapsadığını gösteriyor ama komple bina işletmecilerini ayrıştırmaları gerekmiyormu vergimizi veriyoruz KBS girişi yapıyoruz bizm gibi kaç tane bina iişletmecisi var biz şimdi ruhsatsa olay alalım ruhsatımızı işletelim apartımızı neden şartlar ev sahibiplerine yönelik şartlar biz işletmeci olarak noter tastikli kira sözleşmemizle gidip ruhsatımızı alalım insanlar işlerini yapsınlar bizler işsiz kalacağız ben bir bayan olarak adalet istiyorum 10 yıldır emek verip kendi işimizi kurduk bine kiraladık işletiyoruz şu anda yapılan bizleri işsiz bırakmak

  1. Merhaba Hatice Hanım,

   İş yeri açma ruhsatı alarak işletmenize devam edebilirsiniz. Yönetmeliğin ilgili maddesini sizinle paylaşıyoruz.

   KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASI FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK – İzin belgesi başvurusu

   MADDE 5)
   (1) İzin belgesine ilişkin tüm başvurular e-Devlet üzerinden yapılır. Bu madde kapsamında olan ancak e-Devlet üzerinden yapılmayan fiziki başvurular değerlendirilmeye alınmadan başvuru sahibine iade edilir. Üzerinde üst hakkı veya intifa hakkı bulunan konutlarda malik yerine hak sahibi tarafından başvuru yapılır. Aynı binada bulunan ve aynı kişi adına izin belgesi talep edilen konutlar için tek başvuru yapılır. Başvuru sahibinin, aynı binada daha önce izin belgesi aldığı konutlar bulunması durumunda başvuruda bu konuda bilgi vermesi zorunludur.
   2) Aynı binada aynı kiraya veren adına izin belgesi talep edilen konut sayısının beşi geçmesi durumunda işyeri açma ve çalışma ruhsatı; başvuruya konu binanın, birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde yer alması durumunda ilave olarak tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın noter onaylı örneği.

 37. Örnek turizm konutu izin muvakafakatnamesi paylaşmanız mümkün müdür?
  Beyoğundaki bir apartman dairesi için izne başvuracağım. Noter onaylı bir belge almak mı gerekiyor yoksa yazılı ve imzalı bir izin yeterli mi farklı bilgiler dolaşıyor. Bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim.

  1. Merhaba Koray Bey,
   Örnek muvakafatnameyi yazımızın içerisine yükledik. Örnek Turizm Konutu İzin Muvakafakatnamesi alt başlığının altında indirme bağlantısını bulabilirsiniz

 38. merhaba, bu iş için asıl önemli olan konunun vergilendirme sistemi olduğunu düşünüyorum. bu konuyla ilgili bir gelişme varmıdır? yurtdışında olduğu gibi aracı siteler üzerinde yapılan kiralamalarda gelir vergisininde direk bu site üzerinden kesilip devlete ödenmesi gibi bir durum söz konusu mudur? yoksa yine kendi muhasebecimizi tutmamız gerekli midir?

  1. Merhaba Berk Bey,
   Yazdığınız gibi vergi konusu yönetmelikte net değil. Bununla ilgili resmi yayın yapıldıkça biz de içeriklerimizi güncelliyor olacağız.

   Günümüz gelir vergisi yönetmeliklerine göre ferçek kişilerin, kısa süreli konaklama faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlere ilişkin gelir vergisi, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilir. 2023 yılına ilişkin ise gelir vergisi oranları aşağıdaki gibidir:

   70.000 TL’ye kadar %15
   150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası %20
   370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası %27
   1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL, fazlası %35
   1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 621.400 TL, fazlası %40

 39. Merhaba 10 daireli apartmanın dubleks daireli evimin tamamen bağımsız teras katı için izin alabilir miyim.giriş çıkış ayrı,merdiven iptal edildi.tum komsularimdan onay da aldım.

 40. Merhaba apartmanda bulunan bir dairem var ve günübirlik kiralama için turizm belgesine başvuru yapacağım sisteme hangi belgeleri yüklemem gerekiyor liste halinde yazabilir misiniz rica etsem şimdiden teşekkürler.

  1. Merhaba Ali Bey,

   Bu yazımızdaki “Turizm Konutu Belgesi Nasıl Alınır? (Detaylı ve Resimli Anlatım)” başlığından sonraki kısımları adım adım takip edebilirsiniz.

 41. Mrb, işlettiğimiz villa da kuru kimyevi yangın söndürücü mevcut fakat yeni çıkan yasa da her oda içinde duman dedektörü olması şartı aranmaktadır. 9 V pil ile çalışan duman dedektörlerini alsak uygun olur mu ? Yasa buna bir açıklık getirmemiş.

  1. Merhaba Samet Bey,

   Yazdığınız gibi yönetmelikte bu konuda herhangi bir detay verilmemiş, o nedenle herhangi bir duman dedektörünü kullanabilirsiniz diye yorumluyoruz. Net ve yasal bilgi için hukuki danışmanlık almanızı tavsiye ederiz.

 42. Derya Altıngül

  Herkese merhaba bende apart olarak yapılmış bir binayı komple kiralayıp apart olarak işletiyorum. Vergi kaydım açma ruhsatım var kimlik bildirimimi yapıyorum bu yeni yasa bizi nasıl etkiliyor bilgi verir misiniz

  1. Merhaba Derya Hanım,
   Öncelikle hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Turizm işletme belgesine sahiplerini yeni yasa etkilememektedir, yasa konutlar üzerinden 100 gün altı kiralama yapan kişileri kapsamaktadır. Halihazırda vergi tabelanız ve işyeri açma ruhsatınız ile kayıtlı bir iş yapıyorsanız herhangi bir başvuru yapmanıza gerek yoktur. Yine de hukuki destek alarak daha net bilgiye ulaşabilirsiniz.

 43. recep albayrak

  Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması için E-Devlet üzerinden başvuru yapılması gerekiyor. Başvuru ekranında tesis kısmı geldiğinde nereyi işaretliyeçeğiz. Konutlar apart kapsamında mı?

 44. Öncelikle verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.
  Ben eskişehirde tek bir binada günlük kiralık hizmeti vermekteyim.
  Vergi levham ve kbs girişleri günlük müşteri listem mevcut.
  TEK ANLAMADIĞIM VE UYKULARIMI KAÇIRAN SORU ŞU LÜTFEN NET BİR CEVAP ALABİLİRSEM ÇOK MEMNUN OLURUM
  (yangına karşı duman dedektörü, kapı arkalarında kaçış merdiveninin yerini gösteren kroki.) burada tam olarak anlatılmak istenen nedir yangın merdiveni olmayan günlük apart işletmerli ruhsat alamıyor mu yani yangın merdiveni neredeyse hiçbir binada yok çünkü kimse bilmiyor ve aydınlatmıyor yardımcı olursanız çok mutlu olurum teşekkürler iyi çalışmalar dilerim.

  1. Merhaba Uğur Bey,

   Öncelikle bu konuda hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

   Yönetmelikte “c) Kimyevi yangın söndürücüler ile banyo-tuvalet hariç sabit ayrımı olan tüm bölümlerde yangına karşı duman dedektörü, kapı arkalarında kaçış merdiveninin yerini gösteren kroki” maddesi geçmektedir. Bu maddede yangın merdiveni ibaresi geçmemektedir, kaçış merdiveni yangın durumunda kaçış için kullanılacak merdiven olarak tanımlanabilir. İlgili mevzuata baktığımızda

   “Kaçış merdivenleri
   Madde 38 – (1) Yapının ortak merdivenlerinin yangın ve diğer acil hallerde kullanılabilecek özellikte olanları, kaçış merdiveni olarak kabul edilir.” tanımını görmekteyiz.

   Bu nedenle yönetmeliğin ekstra yangın merdivenini zorunlu kılmadığını düşünüyoruz. Burada verdiğimiz bilgilerin kesin olmadığını, sadece fikir olduklarını unutmayın. O nedenle hukuki destek almanızı öneriyoruz.

 45. Merhaba,
  Konutum bir villa sitesinde yer alan ikiz binalardan oluşmakta. Sitenin işlemeyen ve çalışmayan boş ortak havuzu da var. İki villaların her birinin kendi ayrı girişi ve kendi özel bahçesi var. Sitemizde bir yönetim bulunmuyor. İnşaatı tamamlandığından beridir de yönetim kurulmamış durumda. Tahminimce konutum yüksek nitelikli olarak geçmekte. Ben ruhsat almak istediğimde benden yönetim izni veya bir belgesi istenir mi? Sitemizde herhangi bir yönetim olmadığı için bu durum ruhsat almama engel olur mu?

  1. Merhaba Ozan Bey,
   Öncelikle bu konuda hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Villanız özel parselde yer alıyorsa yönetim iznine gerek olmayacağını düşünüyoruz fakat ortak parsel kullanılıyorsa bu izin istenebilir. Bununla birlikte yönetmelik henüz uygulamaya geçmediği için pratikte buna benzer birçok durumla karşılaşılacağını ve bakanlık tarafından yeni çalışmaların yapılacağını düşünüyoruz.

 46. Merhaba burada kooperatif şeklinde kurulan bungalow lar dan hiç bahsedilmemiş aynı izin durumu buralar için de geçerli olacakmı acaba bilgilendirirseniz sevinirim

  1. Merhaba Cihan Bey,
   Yönetmelikte bungalovlarla ilgili özel durumlara yer verilmemiştir, günlük kiralanacak her konut tipi için “turizm konutu izin belgesi” zorunlu tutulmuştur. Bungalovlarınızı yasal bir işletme adı altında kiralıyorsanız sorun olmayacaktır, fakat bu konuda mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

 47. Merhaba, 3 blok halinde bulunan ve neredeyse her dairesi günlük kiraya verilen bir apartta işletmecilik yapmaktayız. Ruhsat bulunmamakta fakat düzenli olarak her müşterinin kaydı emniyete gönderilmekte. Resepsiyon bulunmakta ve vergi levhası da bulunuyor. Her blokta 13 ayrı işletmeci ve her birine ait kiralanmış farklı sayılarda daireler bulunuyor bu durumda nasıl olacak ne yapmamız gerekiyor?

  1. Merhaba Toprak Bey,
   Yeni yasayla beraber turizm konutu izin belgesi olmadan günlük kiralama yapmak yasaklanmıştır. Tüm konut tipleri bu yasaya tabidir. Bu belge olmadan kiralama işlemi yaptığınız durumlarda 100 bin TL’den başlayan cezalara maruz kalabilirsiniz. Bu konuda hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

 48. Merhaba bizde aynı işi yapıyoruz dün kültür ve turizm bakanlığına gıttık orda çalışan bayan artık bu işi sadece tapu sahıbı yapabılecek alt kiraya veremıcek eğer sız yapmak ıstersenız sigorta acentesi açmak zorundasınız dedi yoksa sadece 100 gün üstü kıraya verebilirsiniz dedi

  1. Merhaba Seval Hanım,
   Yeni yasayla beraber günlük kiralama yapabilmek için turizm konutu izin belgesi almanız gerekmekte. Bu belgeye tapu sahipleri başvurabiliyor fakat özel durumlarda vekaleten ya da yetkili şirketlerle ile de bu belgeyi almak mümkün. Bu konuda hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

  1. Merhaba Lütfi Bey,
   2
   Cevabımız genel bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki bir yorum içermez. Bu konuda hukuki destek almanızı öneriririz.

   Yönetmelik tüm günlük kiralamaları kapsadığı için Tiny House’ların da bu kapsamda turizm konutu izin belgesi alması gerektiğini öngörüyoruz. Tiny House ev tipleri yasal zeminde hareketli (tekerlekli) ve hareketsiz (tekerleksiz) olarak kategorize edilmektedir. Bu kapsama bağlı olarak tiny house’ların bağlı olduğu kurallar değişebilir. Fakat genel kanıya göre hareketsiz tiny house tipleri İmar kanunu açısından taşınmaz statüsünde olduklarından dolayı, konutların turizm amaçlı kiralanması yönetmeliğine bağlı olacaklardır. Özetle kısa dönem kiralama yapmak isterseniz, tiny house için de turizm konutu izni almanız gerekecektir. Yine de kesin bilgi için hukuki destek almanızı öneriyoruz.

 49. Merhaba
  Apartman tipi bir günlük kiralama için diğer ev sahiplerinden alınacak muvafakatname detayı belli mi? Bu konuda henüz bir belirsizlik var sanırım?
  Teşekkürler.

  1. Merhaba Onur Bey,
   Apartman tipi günlük kiralamada, 1 Ocak 2024’den itibaren, ilgili apartmandaki tüm kat maliklerinden evinizi kısa dönem kiralama yapmanıza izin verdiklerini gösteren bir yazılı belge (muvafakatname) turizm konutu ruhsatına başvurmanız gerekmektedir. Muvakafakatname örneği yasal açıklamada belirtilmemiştir, açıklama yapıldığında sayfamızda örnek turizm konutu izin muvakafakatnamesini paylaşacağız, bizi takipte kalın. Daha fazla bilgi için bu sayfada yer alan iletişim formumuzu doldurmayı unutmayın.

 50. Merhaba.Turizim belgesi alınabilmesi için ev sahibi olma zorunluluğu var mı? Yoksa ev sahibinin muvafakatı ile kiracı olarak bu turizim belgesini alabiliyor muyuz? Kanunda sanki kat maliki olma zorunluluğu var gibi anlaşılıyor.Yasanın 3/7 maddesinin devamında;”kendi adına mesken olarak kullanılmak amacıyla kiralanan konutun kiracısı tarafından kendi nam ve hesabına turizm amaçlı olarak üçüncü kişilere kiralanması yasaktır.”

  1. Merhaba Hazar Bey,
   Kanun kapsamında ev sahibi dışında kişilerin turizm amaçlı kiralama yapması mümkün olmamaktadır. Kanunla izin belgesi alıp turizm amaçlı kiralama yetkisi ev sahibi veya intifa, üst hakkı sahiplerine verilmiştir. Bu sebeple Kanun uyarınca bu haklara sahip olmayan diğer kişilerin bu kapsamda başvuru yapma yetkisi yoktur.

 51. merhabalar dairemiz sıfır yapı günlük apart işletmesi olarak düşünüyoruz yangın merdiveni prosüdürü varmı itfaiye raporu yazılmış ama yangın merdivenı olmadan raporu nasıl alıca sonuct apart olucak otel vb degil yangın merdiveni şartı kanunumu cıkıyor

 52. Merhaba tapuda pansiyon ibaresi var ise yine de ruhsat almaya gerek var mıdır. Ayrıca site içerisinde müstakil villalar için de turizm ruhsatı için diğer site sakinlerinden onay almaya gerek var mıdır?

  1. Merhaba Cumhur Bey,

   Öncelikle belirtmek gerekir ki taşınmazın tapu bilgilerinde pansiyon ibaresinin yer alması turizm izin belgesinin alınmaması için tek başına bir gerekçe değildir. Ancak taşınmazın pansiyon olarak halihazırda işletilmesi, Turizm Bakanlığı’nca pansiyonlar için düzenlenen izin belgelerinin varlığı halinde ek bir izin belgesine ihtiyaç kalmayacaktır. Fakat taşınmazın mevcutta konut olarak kullanılıyor olması halinde kısa dönem kiralamalar için izin belgesi alınması gerekmektedir.

   Müstakil villanıza ilişkin izin belgesi için diğer site sakinlerinin onayı sitenizin niteliğine göre değişkenlik gösterecektir. Kanun bu kapsamda detaylı bir açıklama yapmamış olup yakın zamanda yayınlanması beklenen yönetmelik ile müstakil villalardan oluşan sitelerin durumlarının netleşmesi beklenmektedir.

 53. Benim evim villa fakat kooparatif olarak başlamış şuan kooparatif falan kalanmış resmi hiçbir evrak yok karar defteri falan fes edilmiş sadece belediyedeki pırojede kooparatif yazıyor villalar ikiz villa yanyana fakat girişler ayrı herkezin villası bağımsız sorum şu burası içinde siyer villa sahiplerinden rezidanslardaki gibi muvafakat name almamız gerekiyormu günibirlik kiraya vermek için teşekkürler

  1. Merhaba Rüşan Bey,
   Bunun yanında Kanun çerçevesinde yorum yatığımızda bahse konu ikiz villalar ve villaların bulunduğu sitenin niteliği önemli olacaktır. Eğer bahse konu villalar Kanun’da tanımlı yüksek nitelikli konut olarak (yüksek nitelikli konutlar resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik hizmetlerinin bulunduğu sağlık hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, taşıma, yemek ve alışveriş servisi hizmetleri ile spor salonu ve yüzme havuzu gibi hizmetlerin verilebildiği birden fazla bağımsız bölümü ihtiva eden konutlardır.) sayılıyorsa muvafakatname gerekmeyecek, site yönetim planında kısa süreli kiralamalara izin veren bir hükmün bulunması yeterli olacaktır. Fakat ilgili sitede yukarıda sayılan özelliklerin bulunmaması, yani özel nitelikli konut sayılmaması durumunda site içerisindeki ikiz villaların bahçe ortak alanı olması ve aynı betonarme yapı içerisinde olması nedeniyle komşu olunan ikiz villanın diğer bölümünden muvafakatname alınması gerekecektir.

   1. Selamlar,,12 adet dairem var toplam 4 Blok ve 2 kat şeklinde inşa edilmiş daireler.Bütün Daireler üstüme kayıtlıdır.Aynı Parselde benden ayrı 3 Bağımsız Villa vardır.Herkesin evi kendi bahçe duvarıyla çevrilmiştir,,Giriş-çıkış noktaları birbirinden çok uzaktır.Belediyeden bütün evrakları eksiksiz tamamlayarak Apart Ruhsatımıda almış bulunmaktayım.Sorum şu ; 1-Turizm Bakanlığına hangi belge için başvuru yapmam gerekir.
    2-Benden Bağımsız olan 3 villadan muafakat almam gerekir mi?
    3-Başvurudan ne kadar sonra sonuç alınır?
    Yanıtlarsanız sevinirim

    1. Merhaba Nur Hanım,

     Mülklerinizi Missafir ile kiraya vermek, turizm işletmesi gelirinizi arttırmak, detaylı bilgi ve destek için bu sayfadaki formumuzu doldurabilirsiniz.

     Tapu ve iskan durumunuzu bilmeden yorum yapamıyoruz. Hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Verdiğimiz bilgiler hukuki bir kesinlik içermez. kısa dönem kiralama yapmak istiyorsanız tüm konutlarınız için turizm konutu izin belgesi almanız gerekmektedir. Pansiyon olarak işletecekseniz turizm işletme belgenizin olması ve işyeri açma ruhsatına sahip olmanız gerekmektedir. İzinsiz yapılan kısa dönem kiralamalar ve açılan işletmeler cezaya tabidir.

 54. Yıldıray uilmaz

  Turizm konutu ruhsatı için alınacak raporda itfaiye yangın merdiveni isterse ne olacak,bilindiği üzere çoğu apartman da yangın merdiveni yok ve belli kadar zorunlu da degil

  1. Selamlar Yıldıray Bey,
   Yangın merdiveni turizm amaçlı işletmeler (otel vb.) için geçerli bir kuraldır, turizm konutlarında yangın merdiveni şartı yoktur. Bununla birlikte bu yönetmelik henüz tam net değildir, 2024’te uygulamaya konulmasıyla beraber yönetmelikler netleşecektir diye tahmin ediyoruz.

 55. Merhaba
  354 bağımsız bölümü, 7 bloklu bir sitede muvafakatname almak için sadece blok bazında alınması yeterli mi? Yasa %25’den fazla ev kiralanamayacağını belirtmiş.Bir blokta 48 ev varsa max 12 ev kiralanabiliyor doğru mudur? Aynı kiraya veren adına aynı binada izin belgesi düzenlemesine konu bağımsız bölüm sayısının
  beşi geçmesi durumunda, başvuruda; tüm kat maliklerin muvafatname alınması gerekiyor yani bir bahsi geçen blokta 6 ev kiralanmak isrtiyorsa 354 bağımsız kat malikinden onay alınması gerekiyor doğru mudur?

  1. Selamlar Ahmet Bey,
   Bu noktada sorulan soruya ilişkin siteden kastın kanunda tanımlanan yüksek nitelikli konut olmadığını kabul ettiğimiz senaryoda ilgili soruların cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz;

   354 bağımsız bölümü, 7 bloklu bir sitede muvafakatname almak için sadece blok bazında alınması yeterli mi?

   Evet, izin belgesi düzenlenecek konutun yer aldığı bloktan muvafakatname alınması yeterlidir.

   Yasa %25’den fazla ev kiralanamayacağını belirtmiş.Bir blokta 48 ev varsa max 12 ev kiralanabiliyor doğru mudur?

   Bir blokta tek bir kiraya veren için binada bulunan konutların maksimum %25’i için izin belgesi düzenlenebilir. Bir blokta aynı kiraya veren tarafından 48 konut varsa aynı kiraya veren için 12 konuta ilişkin izin belgesi düzenlenebilir.

   Aynı kiraya veren adına aynı binada izin belgesi düzenlemesine konu bağımsız bölüm sayısının beşi geçmesi durumunda, başvuruda; tüm kat maliklerin muvafatname alınması gerekiyor yani bir bahsi geçen blokta 6 ev kiralanmak isrtiyorsa 354 bağımsız kat malikinden onay alınması gerekiyor doğru mudur?

   Aynı kiraya veren adına aynı binada (blokta) izin belgesi düzenlemesine konu bağımsız bölüm sayısının 5’ten fazla olması halinde, ilgili başvuruda;

   – İşyeri açma ve çalışma ruhsatının,

   – Başvuruya konu binanın, konut sitelerinde yer alması durumunda tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın ibrazı zorunludur.

   Bu durumda tüm bloklarda yer alan 354 kat malikinde de izin alınması gerekmektedir.

 56. Merhabalar 5 katlı bina kiradık tek katlar tek oda üzeri daha önce pansiyon ruhsatlı olan bi yerdi
  Buraya yeni çıkan yasa daki bahsi geçen ruhsat alınır mı

  1. Merhaba Baran Bey,
   Yeni yasa bu konuda net bir yönetmelik içermemekle beraber, halihazırda geçerli olan günlük apart işletme ve turizm işletme ruhsatlarını etkilememektedir. Turizm konutu ruhsatı daha çok turizm amaçlı kiralanması planlanan konutlar için (apartman daireleri, rezidanslar, villalar vs.) geçerli bir belge olmak üzere planlanmıştır. Detaylı bilgi almak için hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Turizm işletmenizi büyütmek isterseniz bu sayfadaki Evimi Kirala Missafir iletişim formunu doldurmayı unutmayın.

 57. Merhabalar, kısa süreli kiralamalar için yeni yasada kiralamayı Ev sahibi yada A grubu seyahat acentesi yapabilir diye bir madde mevcut bu kapsamda Emlakçılar yada Missafir gibi aracı platformlar aracılık yapabilecekler mi?

  1. Selamlar Selçuk Bey,
   Evet TÜRSAB A Grubu Missafir kısa dönem kiralamada aracılık yapmaya yetkili bir firmadır ve tüm günlük kiralama yapmak isteyen turizm konutları için yasal olarak hizmet vermeye devam edecektir.

  1. Merhaba Ayça Hanım,

   Turizm konaklama belgesi diye bir belge bulunmamaktadır. Turizm sektöründe faaliyet göstermek için turizm işletme belgesi almak gerekir fakat günlük kiralama yapmak isteyen ev sahiplerinin bu belgeyi almasına gerek yoktur.

   Günlük ev kiralama yapmak isteyen ev sahipleri turizm konutu ruhsatı alması gerekecektir ve bu belgenin başvurusunda belli şartlar vardır. Fakat 2-3 milyon gibi bir miktar söz konusu değildir.

   Turizm konutu ruhsatı alma şartları bu yazımızda geçmektedir. Günlük kiralama yapmayı düşünüyorsanız Missafir hizmetlerini kullanarak evinizi 50+ platformda yayınlatabilirsiniz. Daha fazla bilgi için sayfamızdaki formu doldurmayı unutmayın.

 58. Başvuru süreci ve gerekli evraklara dair bir bilginiz var mıdır? Binadaki maliklerden nasıl onay alınması gerekiyor? Ulaşılamayan malikler vb. durumlarda nasıl yol izlenecek?

  1. Merhaba Emre Bey,
   Başvuru süreci açıklanan yasaya göre 1 Ocak 2024 ile 1 Şubat 2024 tarihini kapsıyor. İlgili valilikler ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru için henüz belli olmayan bir miktar başvuru ücreti ve çeşitli şartlara bağlı belgeler gerekecek. Örneğin bir apartman benzeri yapıda günlük kiralama yapmak istiyorsanız apartmanda bulunan tüm kat maliklerinden yazılı onay almanız gerekecek. İlgili yasa detayları için konutların turizm amaçlı kiralanması yazımızı inceleyebilirsiniz.

 59. Merhaba Ankarada 112 adet ofis olarak yapılan inşaatının var 2 adet kat 56 ofisiodasini apart otel olarak kullanmak istiyoruz ,bununla ilgili Ruhsat çıkartmak icin destek ihtiyacımız var , bizimle irtibat kurarmisiniz.

 60. Merhaba benim aynı ada parselde 4 adet villam var burayı günü birlik konaklamak için ne yapmam gerekiyor vergiye tabiyim tek vergi kilmlil Altında işleyebilirmiyim

 61. Rezidance dairem var binada 430 malik bulunuyor ve birçogu yabancı ve yurtdışında burada kiracıları kalıyor ben hangi birini nereden bulupta izin alabilirim sizce mantıklımı başka bir yolu yokmu

  1. Merhaba Arife Hanım,
   Yasada rezidanslar için çeşitli özel durumlar mevcuttur. Daha önceden kısa dönem kiralama yapabilir sertifikası almış rezidanslar yasa kapsamı dışında tutulacak. Fakat rezidansınız için bu sertifika yoksa turizm konutu izin belgesi almanız zorunlu olacak. Bu nedenle, binanızda bulunan kat maliklerinden izin almadan kısa dönem kiralama yapmanız mümkün görünmüyor. Yasaya göre 01.01.2024 tarihinde yasa yürürlüğe girecek ve 1 ay içinde izin belgesine başvurulması gerekiyor. Yani 1 Ocak 2024 ile 1 Şubat 2024 arasında başvurunuzu yetkili valilikler veya Kültür ve Turizm Bakanlığına yapmalısınız. Bahsettiğiniz problem, birçok ev sahibi tarafından dillendiriliyor fakat henüz yasa uygulamaya geçmediği için pratikte neler olabileceği konusu açık değil.

   Detaylı bilgi almak ve Missafir’in kısa dönem kiralama hizmetlerinden yararlanmak için formumuzu doldurmayı unutmayın: https://www.missafir.com/evimi-kirala/

 62. Merhaba süreç bana biraz karışık geldiği için bir kaç sorum olacak. öncelikle ayın kaçına kadar gerekli belgeler ile başvuru yapmış olmam gerekiyor ve ev sahibi adına gerekli belgelerle bir başkası başvuru yapabilir mi? teşekkürler

  1. Selamlar Nazlıcan Hanım,
   Yasaya göre 01.01.2024 tarihinde yasa yürürlüğe girecek ve 1 ay içinde izin belgesine başvurulması gerekiyor. Yani 1 Ocak 2024 ile 1 Şubat 2024 arasında başvurunuzu yetkili valilikler veya Kültür ve Turizm Bakanlığına yapmalısınız. Yasa başvuruların kat malikleri (ev sahipleri) tarafından yapılması gerektiğini ifade ediyor ama özel durumlarda vekaleten başvurular da yapılabiliyor. Bunun için hukuki görüş almanızı tavsiye ederiz.
   Detaylı bilgi almak ve Missafir’in kısa dönem kiralama hizmetlerinden yararlanmak için formumuzu doldurmayı unutmayın: https://www.missafir.com/evimi-kirala/

 63. Merhaba öncellikle 10 YİLDİR GUNLUK KİRALİK EV YAPİYORUM AYNİ ZAMANDA EMLAKCİYİM.
  Oncelikle isterim ruhsatli ve seviye 5 belgem tucaret tasinmaz belgem var esnaf odasina kaydim var vede pansiyoncular odasina kaydim var bu dairelerim hepsi oncelikle subem olarak sisteme isliyoruz daha sonra gunluk musteri listesi var her cikan musteriye faturasini kesiyoruz ve emniyete bildirimi yapiliyor. Vede ayrica gunluk dairede pos kullanimi mecburi o yuzden kisacasi herseyimizii resmi yapiyoruz kayit altindayiz . Burda 2 kasim 2023 oncesinde resmi kaydimiz var emniyet mudurlugunde vergi dairesinde. Pansiyoncular odasinda. Burda bize karsi. Muafiyet olucakmi bizde magdur durumu dusuyoruz

  1. Merhaba İlyas Bey, yeni kanun herhangi bir meslek grubuna istisna tanımamaktadır. Emlakçılar da, yalnızca yeni kanun kapsamında gerekli izinleri almış, kanuna uygun durumda olan evlerin kiralamasını, malik adına yapabilecektir. Günlük kiralama yapmak için turizm konutu belgesi almanız gerekecektir. Bununla birlikte detaylı bilgilendirme için hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

   Kısa dönem kiraladığınız evleriniz için 50+ global kanalda ilan yönetimi, 7/24 müşteri iletişimi, profesyonel fotoğraflama ve eşyalandırma ve aylık 20.000+ rezervasyon ağımızdan yararlanmak isterseniz iletişim formumuzu doldurmayı unutmayın: https://www.missafir.com/evimi-kirala/

 64. Merhaba,
  Ueni anında 12 müstakil villalık bir sitedeki villamın sisteme dahil olup , olamayacağı hususuna açıklık getirebilir misiniz lütfen.
  Turizm Bakanlığı veya valilikten alınması gerekecek belge hususunda işlemlerin yürütülmesi sürecinde “Misafir” yardımcı olabilecek mi acaba?

  1. Ünal Bey Merhaba,

   Hukuk departmanımızdan aldığımız bilgilere göre, sitede bulunan villaların durumu kanunda net bir şekilde belirtilmemiştir.

   Ancak şu ana kadar açıklanan bilgilere göre; sitede bulunan villalar için, parsellere göre bir değerlendirme yapılacaktır. Eğer sitedeki bir villa 5 parselde, biri 7 parselde biri 9 parselde ise, yani tapuda birbirlerinden ayrı parsellerde, bağımsız olarak görünüyor ise, sitedeki diğer villa maliklerinin onayına ihtiyaç olmayacaktır. Ancak ortak bir parselizasyon var ise, bu durumda diğer villa maliklerinin de onayı gerekecektir. Yine de bu konudaki mevzuat henüz kesinleşmediği için hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

   Turizm konutu belgesi işlemlerinin yürütülmesi sürecinde vekaletname ile bu işlemlerin yapılması mümkün olur ise, bizler adına düzenlediğiniz vekaletnameler ile sizlere destek olmaya çalışacağız. Konunun detayları açıklandıkça sizleri bilgilendiriyor olacağız.

   Bize 0212 955 0345 numaralı telefondan arama veya WhatsApp yoluyla ulaşabilir veya dilerseniz ekibimizin sizi araması için telefon numaranızı bizimle paylaşabilirsiniz. İyi günler dileriz.

 65. Merhaba, 7464 sayılı yeni yasaya göre “Turizm Konutu” olarak belirlenen isim ile sizin bu sayfanızda “Günlük Kiralık Ev” olarak bahsettiğiniz şeyler farklı sanırım.

  Öyle zannediyorum ki eski bir sayfanın üzerine yeni yasayla ilgili bilgileri de eklemişsiniz ve dikkatsiz bir gözle bakınca yanlış bilgi edinilebilir. Mesela yasada “Turizm Konutu Ruhsatı” alabilme şartları arasında yangın tüpü ya da itfaiye ile ilgili hiçbir ibare yer almazken sitenizde “Günlük Kiralık Ev Ruhsatı” başlığı altında bunlar ve bir çok diğer şey daha yer alıyor. Bu iki tanımın farkına dikkat etmeyenler yanlış bilgi edinmiş oluyor.

  Dikkate alırsanız sevinirim.

  Teşekkürler.

  1. İlginiz için teşekkürler Efe Bey,
   Yeni çıkan turimz konutu yasası öncesinde günübirlik kiralık evler apart statüsüne bağlıydı ve yazımızda ifade edilen belgeler yetkili kurumlarca istenmekteydi. Günlük kiralık ev olarak bahsi geçen terim, günübirlik kiralanabilen apart tarzı yapıları temsil ediyordu. Yeni yasayla beraber günübirlik kiralama yapmak isteyen ev sahiplerinin apart statüsüne sahip olmaları gerekmeyecek. Biz de bu minvalde içerikteki tanımları güncelledik. Dikkatiniz için teşekkür ederiz.

 66. Aciklayici yaziniz icin cok tesekkürler. Yeni yasaya göre tapuda intifa hakkinin bulunmasi mülk sahibinin turizm konut belgesi almasini engeller mi? Intifa sahibinin mülkün turizm amacli kiraya verilmesine izin verdigini / bu konuda rizasi oldugunu teyit ettirmesi gerekir mi? Cevabiniz icin simdiden tesekkürler, iyi günler.

  1. Merhaba Semra Hanım, sorunuzu hukuk departmanımıza ilettik. Gelen yanıtı paylaşıyoruz:
   Yargıtay 6. HD. 03.11.1992, E.11798/ K.12411 sayılı ilamına göre;

   “Dosya içerisinde bulunan tapu kaydına göre dava konusu kiralanana ait intifa hakkının (A.)’ya ait bulunduğu, davacı (B.) ise taşınmazın kuru mülkiyetinin sahibi olduğu anlaşılmaktadır. Kuru mülkiyet ve intifa hakkına sahip olanların birleşerek ihtiyaç sebebine dayalı tahliye davaları açmaları mümkündür. Malik sıfatıyla kuru mülkiyet sahibinin yalnız başına dava açma olanağı yoktur. Çünkü kuru mülkiyet hakkı sahibi taşınmaz maldan başkasının intifa hakkı devam ettiği sürece yararlanma imkanına sahip olmadığından, hiçbir surette tahliye davası açma hakkına sahip değildir.”

   Yani, söz konusu karara göre, bir taşınmazda, bir kişinin intifa hakkı var ise, malik tek başına tahliye davası dahi açamaz.

   Ayrıca, intifa hakkı sahibi, her zaman “bu eve benim ihtiyacım var, ben oturacağım, siz çıkın” diyerek, malik ile birlikte tahliye davası açma hakkına sahiptir.

   Bu sebeple, intifa hakkı sahibinin süreçten haberi olması gerektiğini, yazılı bir onayı alınması gerektiğini düşünmekteyiz.

   Bununla birlikte, herhangi bir sorun yaşamamanız adına izin belgesi başvurusunun intifa hakkı sahibi tarafından yapılmasını, ayrıca, konuklarla yapılacak kira sözleşmelerinde de intifa hakkı sahibinin taraf olmasını öneriyoruz.

  1. Açıklanan yasada henüz sitelerdeki konutların günlük kiralanması hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte hukukçular site içerisinde aynı parselde (ortak parsel) yer alan birden fazla konutlar için, konut sahibinin diğer konut sahiplerinden izin alması gerektiğini öngörmektedir. Fakat konutların birbirinden bağımsız parsellerde yel alması durumunda komşu izni almaya gerek yoktur.

 67. Öncelikle herkese kolay gelsin bu sistem tam olarak bı nevi devletimizin buce acigjni kapatma sistemi kimlik KBS girislerini düzenli olarak yapıyoruz vergimizi otelden kat kat fazla veriyoruz bina komple bizde maliye açılışımizda mevcut tabiki turizim konut belgesi almamız gerek o ayrı bir şey belediyede ruhsatlandırma için çok farklı ve çeşitli şeyler aranıyor yangın merdiveni yangın dedektörü her odaya yangın söndürme fıskiyesi her daireden çıkış yangın merdiveni ne ve bunun gibi niceleri kolaylık 0 alanın ticari olması gerek şimdi aorun tam olarak şu ülkeye baktımiz zaman herkes vergisini veriyor KBS sistemi var her şey nizami bir şekilde işleyişini yapıyor sorun şu tam olarak burda haksiz bir rekabet var devlet vergi kaybını önlemek istiyor ama aslında vergi kaybı tek dairelerde. Yapılıyor adamın 1 dairesi var 2 dairesi var apartmanda bunları günü birlik kaçak calistiriyor işletme yasağı olduğu halde turizim bakanlığı da diyorki burda vergi kaybı var e yasal çalışani da kapatiyorsun bu süreçte vergi ödeyip KBS sistemi olanida kapatiyosun onada ruhsat al diyorsun ama ruhsat veren yok Trabzon da sadece 450 apart var bu şekilde çalışan hiç birinin ruhsatı yok kaçak olarak faliyet gösteren 1000 lerce daire var araplar satın almış arkadaşlarına kiraya veriyor bina almışlar arkadaslarina kiraya veriyor sonuç olarak bu gelirler bı şekilde yine Arabistan’a gidiyor bence bu bir çözüm değil işi insanları madur duruma sokmaktir ruhsat alabilmen için en az 1 milyon para harcanan gerek şartları yerine getirebilmek için en az 2 yıl hamalik yapmış olacakasin oda minimum sürede konuşmak gerekirse işletmelerde zaten beklenilen de bir iş yok kısacası bu iş büyük balık küçük balığı yutacak tamamiyle olay buraya gidiyor

 68. Müstakil villamı kiraya veriyorum , Günübirlik konaklama vergi levham var. Şahıs olarak maliye kaydım var ve konaklama bedeli faturası kesiyorum. Ayrıca villa KBS ye kayıtlı olduğundan kimlik bildirimi de yapıyorum. Bu düzenlemenin benimle bir ilgisi var mı? Bana bir etkisi olacak mı?

  1. Merhaba, yeni yasa tasarısına göre günlük kiralama yapabilmek için turizm konutu izin belgesi zorunludur. Yasal mevzuat henüz tam kesinleşmediği için hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

 69. Günlük kiraya verilen ev’in Yapı kullanım izin belgesinde yazan konut (mesken) ibaresinin ticarethane ye döndürülmesi gereklimi? Yapı kullanım belgesinde Ticaret+konut yazması için
  binanın güçlendirmesinin yapılması gereklimi?

 70. Hocam teşekürler yazı için bunun dışında şöyle bi sorum olacak benim evim var mesela en az 5gün kiraya verdim ve kira kontratı yaptım bu da günü birlik ev kiralamaya mı giriyor

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top