Kira Sözleşmesi – Kira Kontratosu (2024)

kira sözleşmesi örneği

Kiraya vermek istediğiniz bir eviniz varsa veya kiracı adayıysanız ileride sıkıntı yaşamamak adına usulüne uygun bir kira sözleşmesi yapmanız gerekir. Diğer bilinen adıyla kira kontratı, ev sahibi ve kiracının arasındaki anlaşmanın, sorumlulukların ve hakların net olarak belirlenmesini sağlar.

Ev kira kontratı bunların dışında kiralanacak ev için kararlaştırılmış genel koşulları da belirtir. Bu yazımızda kira sözleşmesi nedir, nasıl yapılır ve konut kira sözleşmesi imzalanırken dikkat edilmesi gerekenler nedir gibi soruları cevaplandırdık.

Evinizi Kiralamanın En Pratik Yolu: Missafir

Kira Sözleşmesi Nedir? 

Türk Borçlar Kanunu’nun 299. maddesine göre kira sözleşmesi, “kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme” şeklinde tanımlanır.

Konut kira sözleşmeleri ev sahibi ve kiracı arasında karşılıklı borç doğuran sözleşmelere denir. Burada doğan borç, borçlu tarafın ödemekle yükümlü olduğu parasal değeri ya da üstlendiği şartları ifade eder.

Kira kontratı kapsamında ev sahibinin yükümlülüğü kiralanan gayrimenkulü kullanıma elverişli bir şekilde kiracıya teslim etmesi ve kira kontratında belirtilen süreç boyunca bu şekilde bulundurması olarak tanımlanabilir. Kiracının yükümlülüğüyse kiralanan mülkü kullanması karşlığında ev sahibine kira ödemesi olarak geçer.

Boş Kira Sözleşmesi Örneği Word

Kira Sözleşmesinin Türleri Nelerdir?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda üç çeşit kira kontrat türü düzenlenmiştir. Bunlar şu şekilde sıralanır:

 1. Adi Kira Sözleşmesi

Adi kira sözleşmesi yapıldığında mül sahibi belli bir malın kullanılmasını anlaşılmış bedeli karşılığında kiracıya bırakır. Adi kira sözleşmesiyle kiracıya yalnızca kiralanan malı kullanma hakkı verilir. Bu sözleşme sözlü ya da yazılı biçimde yapılabilir.

 1. Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesi

Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmesiyle kira bedeline dair hükümler aynı zamanda kullanımı işyeriyle beraber kiracıya bırakılacak olan eşyalar hakkında da uygulanır. Bu sözleşmelerle kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir borç yüklenmez.

 1. Ürün (Hasılat) Kira Sözleşmesi 

Ürün kira sözleşmesiyle mülk sahibi, işletilerek ürün ve kazanç elde edilen bir malı kiracıya kiralar. Bunun sonucunda kiracının belirlenmiş bedeli mülk sahibine ödemesi şartıyla hasılatı kiracının toplamasında anlaşılır. Bu sözleşme sözlü ya da yazılı biçimde yapılabilir.

kira sözleşmesi nasıl yapılır?

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Konu kira sözleşmesi örneklerine internet üzerinden veya kırtasiyeler gibi noktalardan erişebilirsiniz. Bu örnekleri kullanmak istemiyorsanız kira kontratı aynı zamanda mülk sahibi veya mülk sahibinin vekil olarak atadığı kişiler tarafından özel olarak da hazırlanabilir.

Kira sözleşmeleri genel olarak üç bölümden oluşur. Bu bölümleri aşağıdaki gibi listeyebiliriz:

 1. Kiralama Bilgileri

Kiralama bilgilerinin bulunduğu kısımda mülkün adresi, mülk sahibinin iletişim bilgileri ve mevcut mülkün cinsi yer alır. Ayrıca bu kısımda kiralama sürecinin başlangıç ve bitiş tarihleriyle beraber ilgili mülkün kira bedeli gibi bilgiler de bulunur.

 1. Kiralanan Mülkte Yer Alan Demirbaş Bilgileri

Söz konusu mülkte var olan demirbaşlar yani evin içinde bulunan eşyalar, posta kutusu ve abonelik sayaçları hakkındaki bilgiler bu bölümde yer alır. Kiralanan mülkün anahtarı da konut kira sözleşmesinin demirbaş bölümünde bulunur.

 1. Genel Koşullar

Kira sözleşmesinin genel koşullar bölümünde mülk sahibinin talepleri, kira bedelinin yatırılacağı banka hesap bilgileri ve mülk içerisinde varsa gerçekleştirilecek tadilatlara ait bilgiler yer alır.

Mülk sahibi ve kiracı arasında sözleşme yapılabilmesi için yukarıda sıralanan bu üç madde yeterli olur. Kira kontratı hazırlandıktan ve imzaladıktan sonra bir kopyası mülk sahibinde bir kopyası da kiracıda kalır. Sizin için hazırlamış olduğumuz örnek kira sözleşmesine göz atarak bahsi geçen bölümleri daha rahat inceleyebilirsiniz.

Detaylı Kira Sözleşmesi Örneği: Örnek Kira Sözleşmesi PDF

Ev kira sözleşmesi örneği indirmek için burayı kullanabilirsiniz. Dosyayı bilgisayarınıza konut kira sözleşmesi PDF formatında indirebilirsiniz. Ardından tek yapmanız gereken çıktısını almak. Böylece örnek kira sözleşmesi belgesini istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz.

Ev kira kontratı örneği ev sahibi ve kiracı taleplerine göre değişkenlik gösterebilir. Biz standart versiyonu paylaşıyoruz. Siz bu örnekten yararlanarak kira sözleşmesi word ya da pdf formatında yapabilirsiniz.

Boş Kira Sözleşmesi

Boş kira sözleşmesi indirmek için tıklayın.

Eşyalı Kiralık Evler için Boş Kira Sözleşmesi

Eşyalı ev kiralayacaksanız sözleşmeniz daha kapsamlı olmalı. İşte bir örnek:

Eşyalı ev kira sözleşmesini indirmek için tıklayın.

Sözleşme İmzalarken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Kontrat yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlara yeterli önemi vermemek ileride tarafların ciddi problemler yaşamasına sebep olabilir. Peki, kira kontratı imzalanmadan önce dikkat edilmesi gerekilen noktalar nelerdir? Sizin için aşağıda maddeledik:

 1. Konut kira sözleşmesinde yıllık zam tutarıyla ilgili detaylar yani zammın ne zaman gerçekleşeceği ve hangi oranda yapılacağı belirtilmeli.
 2. Sözleşmede kiraya verilecek olan mülkün cinsi ve adresi, mülk sahibinin ve kiracının kişisel bilgileri doğru ve açık bir şekilde yazılmalı. Eğer eksik veya yanlış bilgiler bulunuyorsa yasal işlemlerde veya elektrik, su aboneleği açtırma işlemleri gibi durumlarda sorunlar yaşanabilir.
 3. Sözleşmeyi imzalayan kişilerin mülk sahibinin veya kiracının bizzat kendisi olması gerekli. Eğer imza atan kişiler mülk sahibi veya kiracı değilse onların vekilleri olmak zorunda. 
 4. Konut kira sözleşmesinin her sayfasının imzalandığından emin olunmalı. Aksi takdirde imzasız belgeler gelecekte işlevsiz sayılabilir.
 5. Sözleşmede aylık ve yıllık kira bedeli hem sayıyla hem de yazıyla belirtilmeli. Kiranın hangi periyotlarla ödeneceği bilgisi de belgede yer almalı.

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır? Nelere Dikkat Etmeli?

 1. Kira kontratı yapılırken depozito alındıysa bu belgede yer almalı. Bunun yanı sıra gelecekte sorun yaşamamak adına depozito bedelinin hangi durumlarda geri verilip verilmeyeceği de mutlaka belirtilmeli.
 2. Eğer konut eşyalı olarak kiralanıyorsa ve bunların içinde kombi, beyaz eşyalar gibi demirbaşlar varsa bunların bilgileri de kira kontratında yazılmalı. Kiracı, evle beraber kiralamış olduğu bu demirbaşları önceden kontrol etmeli ve bozuk, yıpranmış demirbaş bilgilerini de sözleşmeye eklemelidir. Aksi takdirde kira kontratı bittiğinde söz konusu yıpranmış demirbaşlardan kiracı sorumlu tutulabilir.
 3. Kiracının kiraladığı mülk üzerinde tadilat yapma isteği bulunabilir. Bu durumda yapılabilecek tadilatların sınırını çizmek ve bunu belgede belirtmek mülk sahibini de kiracıyı da gelecekte yaşanabilecek sıkıntılar için güvene alır.
 4. Kiralık ev sözleşmeleri bir yıllık yapılabildiği gibi bir yıldan daha uzun bir süre için de yapılabilir. Bir yıldan daha uzun süreli kira kontratı imzalayacaksanız kontratta bu konuyu belirten bir madde de bulunmalı.
 5. Kira sözleşmeleri isteğe bağlı olarak noter eşliğinde imzalanabilir. Bu, imzalayan iki taraf için de daha güvenilir bir seçenek önerisi olarak sunulabilir.

Diğer Dikkat Edilecek Şeyler

 1. Kira kontratındaki genel koşullar, kiracının ve mülk sahibinin uzlaşmış olduğu durumları kapsar. Örneğin mülk sahibi, gayrimenkulün kira sözleşmesi süresince üçüncü kişilere devredilemeyeceğini belirttiği bir maddeyi kontrata ekleyebilir.
 2. Sözleşmeyi imzalamadan önce tüm şartlar okunmalı ve incelenmeli, taraflardan birine uymayan maddeye denk gelindiğinde imzalanmadan bu durum hakkında uzlaşılmalı.
 3. Sözleşmeyi yenileme zamanı geldiyse ve sözleşmeye yeni bir madde eklenilecekse yeni bir sözleşme hazırlanmalı. 
 4. İmzalanan sözleşmenin birer kopyaları mutlaka iki tarafta da bulunmalı ve saklanmalı.

Kira Sözleşmesi Feshi

Kira sözleşmesi feshi, kira kontratının belirli veya belirsiz süreli olmasına göre farklı şekillerde ilerleyebilir. Sözleşmede belirtilen kiranın başlama tarihi, kiranın toplam bedeli ve kiranın süresi gibi bilgiler sözleşmenin feshedilme koşullarını da belirler.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 347. maddesine göre belli süreli kira sözleşmelerinde fesih, sözleşmenin bitimine en az 15 gün kala kiracının yazılı şekilde bildirimde bulunmasıyla gerçekleşebilir. Bildirimde bulunulmayan durumlarda kira sözleşmesi 1 yıl süreyle yenilenir. Mülk sahibiyse özel şartları sağlamadığı durumda kira sözleşmesinin feshini gerçekleştiremez.

Ev sahibi kira sözleşmesini nasıl fesheder?

Mülk sahibinin kira sözleşmesi feshi için sözleşme belgesinin 10. yılını doldurmuş olması gerekir. 10. yılın dolumundan sonraki süreç “uzama süresi” olarak adlandırılır. Uzama süresinde, yani 10. yıldan sonraki her 1 yıl içinde mülk sahibi, kira sözleşmesinin bitiminden 3 ay önce yazılı bildirimde bulunarak kiracının çıkışını isteyebilir.

Belirsiz süreli kira sözleşmelerindeyse kiracı dilediği zaman kira kontratını feshetme hakkına sahip. Bu durumda ev sahibinin ilgili kira sözleşmesinin 10. yılını doldurmuş olması gerekli.

Mülk sahibi, gayrimenkulü mesken veya işyeri olarak kullanmaya ya da imara açmaya, tadilat yapmaya karar vermişse davayla sözleşmeyi fesih yolunda ilerleyebilir.

Ev sahibi, gayrimenkulünü satmışsa ve ortada yeni ev sahibinden veya kiracıdan kaynaklı bir sebep varsa dava açarak sözleşmeyi feshedebilir. 

Diğer Fesih Durumları

Kiralanmış gayrimenkul başka birisi tarafından satın alınırsa ve yeni ev sahibinin söz konusu gayrimenkulü kullanma ihtiyacı kanıtlanırsa sözleşme feshedilebilir. Böyle bir durumla karşı karşıyaysanız veya bu senaryoda ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız bu konuya da değinmiş olduğumuz Ev Sahibi Kiraya Ne Kadar Zam Yapabilir? isimli blog yazımızı inceleyebilirsiniz.

Kiracı, yazılı halde evden belli bir tarihte ayrılacağını belirtmişse ve bunu gerçekleştirmemişse ev sahibi, kira kontratını feshetmek için icra yoluna başvurabilir. 

Kiracının kira bedelini ödememesi gibi bir durumda ev sahibi dava yoluyla kira sözleşmesi feshi talep edebilir.

kira sözleşmesi nasıl doldurulur?

Kira Sözleşmesi Nasıl Doldurulur? Bilinmesi Gerekenler

Bir ev ya da iş yeri kiralamak, her iki taraf için de önemli bir adımdır. Bu süreçte atılacak en kritik adımlardan biri, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirleyen resmi belgenin eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlanmasıdır. Bu belge, her iki tarafın da hukuki olarak korunmasını sağlar. Peki, bu belge nasıl doldurulmalıdır ve dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? İşte bu konuda bilmeniz gereken diğer temel noktalar…

Belirli Süreli Kira Sözleşmesi

Belirli süreli kiralama, kiracı ve mal sahibi arasında önceden belirlenmiş bir süre için yapılan anlaşmayı ifade eder. Bu tür anlaşmalar genellikle, tarafların ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceğini net bir şekilde bildiği durumlarda tercih edilir.

Süre sonunda, eğer yeni bir anlaşma yapılmazsa veya mevcut olan yenilenmezse, anlaşma otomatik olarak sona erer. Tarafların haklarını ve sorumluluklarını belirgin bir şekilde sınırlayan bu tür anlaşmalar, her iki taraf için de belirsizlikleri ortadan kaldırarak netlik sağlar.

Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesi

Belirsiz süreli kiralama, kiracı ve mal sahibi arasında spesifik bir bitiş tarihi belirtilmeden yapılan anlaşmayı temsil eder. Bu anlaşma türü, tarafların belirli bir süre sınırlaması olmadan taşınmazı kiralamayı tercih ettikleri durumlar için uygundur.

Kiralık taşınmazın kullanımı, taraflar anlaşmayı feshedene kadar devam eder. Bu tür bir anlaşmanın esnekliği, özellikle uzun vadeli planlarını belirlememiş kiracılar için avantajlı olabilir. Ancak, anlaşmanın sonlandırılmasıyla ilgili şartlar ve koşulların net bir şekilde belirlenmesi her iki tarafın da menfaatinedir.

Detaylı Kira Sözleşmesi

Detaylı kira sözleşmesi, kiracı ve mal sahibi arasındaki anlaşmanın tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde ele alındığı bir belgedir. Bu tür bir sözleşme, kiralanan taşınmazın özellikleri, kira bedeli, depozito miktarı, kira süresi, fatura ve aidat ödemeleri, bakım ve onarım sorumlulukları gibi birçok konuyu detaylıca ele alır.

Ayrıca, taraflar arasında olası anlaşmazlıkların nasıl çözüleceğine dair hükümler ve kira sözleşmesinin feshi durumunda uygulanacak prosedürler de bu belgede yer alır. Detaylı bir sözleşme, tarafların haklarını ve sorumluluklarını net bir şekilde belirleyerek, olası sorunların önüne geçmekte büyük bir rol oynar.

Kira Sözleşmesi Kaç Yıl Geçerli?

Kira sözleşmelerinin geçerlilik süresi, taraflar arasında yapılan anlaşmaya bağlıdır. Türkiye’de kira sözleşmeleri genellikle bir yıllık periyotlarla yapılır, fakat daha kısa veya daha uzun süreli sözleşmeler de mümkündür.

Belirli süreli bir kiralık sözleşmesi yapıldığında, bu sözleşme belirtilen süre boyunca geçerlidir ve süresi sonunda otomatik olarak sona erer. Ancak, taraflar belirli bir süre belirtmeden (belirsiz süreli) bir konut kira sözleşmesi yaparsa, bu sözleşme belirtilen fesih şartlarına uygun olarak sonlandırılmadıkça devam eder.

Kira Sözleşmesi Damga Vergisi

Kira sözleşmeleri, Türkiye’de damga vergisine tabidir. Damga vergisi, sözleşmenin üzerinde belirtilen kira bedelinin yıllık toplamı üzerinden hesaplanır. Siz de sözleşme türüne göre verginizi hesaplayabilirsiniz.

Damga vergisinin oranı, yıllara ve belli dönemlerdeki kanuni düzenlemelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Damga vergisi kira sözleşmesi türüne göre değişir. En sık kullanılan tür, kefilsiz kira sözleşmesidir. 2023 yılı itibarıyla, kefilsiz kira sözleşmeleri için damga vergisi oranı binde 1.89 olarak belirlenmiştir.

Adi kefilli sözleşmenin vergi damgası oranı binde 11,37’dir. Müteselsil kefilli kira sözleşmesi vergi damgası oranı ise binde 9,48’dir.

Örnek olarak; aylık 1000 TL kira bedeli olan bir daire için yıllık kira bedeli 12.000 TL olacaktır. Bu durumda damga vergisi: 12.000 TL x 0.00189 = 22,68 TL olacaktır.

Kira sözleşmesi imzalandıktan sonra belirli bir süre içerisinde (genellikle 15 gün içinde) damga vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Bu vergiyi ödemek için sözleşmenin aslının veya noter onaylı bir örneğinin ilgili vergi dairesine götürülmesi ve ödemenin yapılması gerekmektedir.

Damga vergisinin ödenmemesi durumunda cezai yaptırımlar söz konusu olabilir. Bu nedenle, kira sözleşmesi imzaladığınızda damga vergisini zamanında ödemeniz önemlidir.

1 Yıllık Kira Sözleşmesi Biterse Ne Olur? 1 Yıllık Kira Sözleşmesi Feshi

Kira kontratının ilk yılı sona erdiğinde, Türkiye’de yürürlükte olan Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde bir takım süreçler işler:

 1. Otomatik Yenileme: 2012’de kabul edilen Türk Borçlar Kanunu’na göre, belirli süreli konut ve çatılı işyeri kiralarında, sözleşme süresi sona erdiğinde ve özel bir hüküm veya yenileme şartı olmadığı takdirde, kira sözleşmesi otomatik olarak bir yıl daha uzar. Bu durum, kiracının kiralananı tahliye etmemesi ve sözleşmede aksi bir hüküm bulunmaması halinde geçerlidir.
 2. Fesih Bildirimi: Kiralananın tahliyesi ya da kira sözleşmesinin yenilenmemesi isteniyorsa, taraflardan biri diğer tarafa belli bir süre öncesinden (genellikle sözleşme bitiminden en az 15 gün önce) yazılı bir fesih bildirimi yapmalıdır. Bu bildirim, noter aracılığıyla ya da iadeli taahhütlü mektupla yapılabilir.
 3. Depozito İadesi: Sözleşmenin sona ermesi ve kiralananın tahliyesi durumunda, eğer kiracı depozito ödemişse ve kiralanan taşınmazda herhangi bir hasar veya eksik ödeme bulunmuyorsa, depozito kiracıya geri ödenmelidir.
 4. Kiralananın Tahliyesi: Fesih bildirimi yapıldığı ve sözleşme süresi sona erdiği halde kiracı kiralananı boşaltmazsa, mal sahibi yasal yollarla tahliye talebinde bulunabilir.

Belirli süreli kira sözleşmelerinin feshi ya da yenilenmesi konusunda tarafların hak ve yükümlülüklerini bilmesi, olası anlaşmazlıkların önüne geçilmesi açısından önemlidir.

Kira Sözleşmesi Nereden Alınır?

Ev kira kontratları, çeşitli kaynaklardan temin edilebilir. Ayrıca bu sayfada sizinle paylaştığımız kira sözleşmesi pdf dosyasını kullanabilirsiniz.

 1. Noterler: Türkiye’de noterler, hazır kira kontratı formları sunmaktadır. Bu formlar, standart maddeleri içerirken, tarafların ihtiyaçlarına göre bazı değişiklikler veya eklemeler de yapılabilir.
 2. Kitap ve Kırtasiyeler: Büyük kırtasiyelerde ya da kitapçılarda hazır kira kontratı formları satılmaktadır.
 3. Online Platformlar: İnternet üzerinde çeşitli hukuki platformlar, web siteleri ve uygulamalar hazır kira kontratı örnekleri sunmaktadır. Bu sözleşmeleri indirip yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.
 4. Emlakçılar ve Gayrimenkul Danışmanları: Emlak işleriyle ilgilenen profesyoneller, genellikle kira kontratı formlarına sahip olup, kiralama işlemleri sırasında bu formları sunabilirler.
 5. Avukatlar: Özellikle karmaşık veya özelleştirilmiş bir kira kontratı gerektiğinde, bir avukata danışmak en iyisidir. Avukat, tarafların ihtiyaçlarına uygun bir kira kontratı hazırlayabilir.

Kira sözleşmesi alırken veya indirirken, güncel ve Türkiye’deki yasalara uygun olduğundan emin olmalısınız. Özellikle internet üzerinden indirilen sözleşmelerin güvenilir ve güncel kaynaklardan alındığından emin olun.

Yardımcı Olabilecek Diğer Yazılar

İster mülk sahibi ister kiracı olun, kendinizi güvene almak için kira sözleşmesinin detaylarını bilmeniz ve imzalamadan önce sözleşmede geçen her maddeyi anlamanız oldukça önemli. Kira süreciniz boyunca aklınıza takılabilecek diğer soruların cevapları için Kanun Kapsamında Ev Sahibi Hakları Nelerdir? ve Kiracı Hakları Neler? Borçlar Kanununa Göre Kiracı Hakları isimli yazılarımızı okuyabilirsiniz. Ev sahipliği sürecinizi sorunsuz ilerletmek için bilmeniz gerekenleriyse Ev Sahibi Sorumlulukları ve Yükümlülükleri Nelerdir? blog yazımızda bulabilirsiniz.

Kiralık Konut Sözleşmesi Hakkında Son Söz

Burayı okuduktan sonra imza aşamasına geçebilirsiniz. Kira mukavelenameleri, taraflar arasındaki anlaşmanın detaylarını ve şartlarını belirleyen resmi belgelerdir. Özellikle kira bedeli üzerinden yapılacak ödemeler, ödeme tarihi, ekli 1 sayılı tabloda (sözleşme örneği) belirtilen detaylar gibi konularda net bilgilere sahip olduğu için bu belgelerin eksiksiz doldurulması önemlidir.

Eğer depozito verdiyseniz hangi tarihte ne kadar verdiğinizi ve hangi şartlarda geri alınacağını belirlemekte fayda vardır. Kiracı kiralananın özelliklerine dair detayları, kombi, elektrik ve su sayaçlarının yer aldığı bu bölüme ek olarak aidat bilgileri, depo ve posta kutusunun anahtarları gibi bilgiler de yazılır. Ayrıca, TC kimlik bilgilerinin yazıldığından emin olun. Kanuna ekli 1 sayılı tabloya göre belirlenen standartlarda hazırlanan bu mukavelenameler, tarafların hak ve sorumluluklarını koruma altına alır.

Missafir ile Evinizi Daha Çok Kazançla, Daha Az Stresle Kiralayın

Missafir olarak kısa ve orta vadeli kiralamalarda ev sahiplerimize uçtan uca yönetim desteği sunuyoruz. Ev sahiplerimiz hiçbir problemle uğraşmadan kolay, güvenilir ve stressiz bir kiralama deneyimi yaşayabiliyor; evlerinden daha fazla kira geliri elde edebiliyor. Bu süreçte misafirlerimiz de zengin ürün yelpazemiz içerisinden beklentilerine ve zevklerine uygun olan evlerimizde 5 yıldızlı otel kalitesi ve ev konforunda konaklama fırsatını yakalıyor. Hakkımızda daha fazla bilgi edinmek için internet sitemizi inceleyebilirsiniz.   

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top