ELEKTRONİK İLETİ ONAY FORMU

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAY FORMU

Bu formun onaylanması ile 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında MSFR Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş (“Şirket”) tarafından veya bir aracı firma vasıtasıyla tarafınıza “https://missafir.com/” adresinde ve alt-alan adlarındaki internet sitesinde, diğer alan adları altındaki internet sitelerinde veya uygulamasında sunulan hizmetlere ilişkin izin verdiğiniz vasıtalar kullanılarak ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimini kabul etmektesiniz. Şirket tarafından gönderilen iletilerde bu hususta belirtilen yöntemle gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz olarak çıkabilirsiniz.