Život sa Missafir-om

Različitim projektima i inicijativama nastavljamo hodati sigurnim koracima ka ostvarenju naše vizije socijalne odgovornosti koju smo usvojili u okviru naše misije da kao Misaffir naš svijet pretvorimo u što pogodniji dom za život za sve ljude. Tokom očuvanja naših domova, radimo i na očuvanju i oživljavanju što većeg broja ideja, napora i snova.

Održivost

Kao ponosni član međunarodne unije Prop Tech for Good, u okviru Održivih Razvojnih Ciljeva Ujedinjenih Nacija usvojili smo načelo O društvenoj jednakosti polova kao jednu od naših osnovnih vrednosti. Zajedno sa ovim načelom, pogotovo u skladu sa načelom Održivih gradova i zajednica, imamo za cilj da naš svet učinimo što vrednijim.

Inicijativa “Better Homes for Better Future”

U okviru naše vizije održivosti pokrenuli smo našu inicijativu pod nazivom “Better Homes for Better Future”. Ovom inicijativom kako bi uštedili energiju u našim Missafir Special domovima koristimo LED lampe i uređaje bele tehnike A+ energetske serije. Pored toga, kako bi smanjili količinu plastičnog otpada po našim domovima nastojimo na tome da što više koristimo proizvode koji se ponovo mogu upotrebljavati. Takođe, ponosnim nošenjem oznake Travel Sustainable na Booking-u nastojimo na tome da ostvarimo i naši Viziju bez otpada.

Saradnja sa Fondacijom TEMA

Kako bi omogućili jedan održivi svet, kao jedan od projekata kojeg želimo ostvariti, pokrenuli smo saradnju sa Fondacijom TEMA. U okviru ove saradnje prihode koje dobijamo iz naše Missafir Konsept domove čiji smo rad otpočeli inicijativom “Better Homes for Better Future”, doniramo Fondaciji TEMA.

Jednakost prilika

Cilj nam je pružiti jednake uslove jedne uspešne karijere za sve članove ekipe Missafir-a koji se ocenjuju samo na osnovu njihovih sposobnosti i potencijala. Prema tome, načelo o Jednakosti društvenih polova koje je određeno u okviru Održivih Razvojnih Ciljeva Ujedinjenih Nacija, odabrali smo kao jedno od naših temeljnih vrednosti.

Menstrualni odmor

Kao Missafir svesni smo toga koliko menstrualno stanje može predstavljati poteškoće u poslovnom životu. Iz tog razloga, zahvaljujući odmoru zbog menstruacije kojeg smo primenili, članovi našeg tima jednom mjesečno mogu raditi od kuće. Pružanje ove olakšice u našem poslovnom ambijentu smatramo kao jedan bitan korak za ostvarivanje jednakosti prilika.

Program podrške ženama poduzetnicama

Svesni smo toga koliko je u otežanim uslovima poduzetničkog ekosistema bitna podrška institucija i ljudi koji veruju u vas i vaše ideje. Prema tome, dekorativne elemente koji se nalaze po našim Missafir Konsept domovima, u sklopu našeg načela Jednakosti prilika, kupujemo od žena poduzetnica kako bi njihove radove izlagali po istim. Takođe, na ovaj način goste koji noće po našim domovima podstičemo da kupuju ove dekorativne proizvode.

Roditeljski odmor

Roditeljskim odmorom pružamo olakšice članovima našeg Msisafir tima koji su postali roditelji jer smo svesni toga koliko novi članovi porodice (bebe) zahtevaju vreme, trud i predanost. Prema tome, u okviru ovoga žene u našem Missafir timu koje su postale ili će postati majke mogu koristiti 12 nedelja plaćenog odmora; dok muškarci kao očevi mogu koristiti 4 nedelje plaćenog odmora. Pored toga, kako bi članovima našeg tima pomogli u njihovom novom životu sa novim članovima porodice, poklanjamo paket za novorođenčad.

Odmor zbog novog kućnog ljubimca (Pawternity Leave)

Svaki član porodice Missafir-a je bitan za nas. Prema tome, po prvi put u Turskoj implementirali smo ideju koja omogućava članovima našeg tima da provedu više vremena sa svojim prisvojenim kućnim ljubimcima koji su imali potrebu za domom. Zahvaljujući novoj vrsti odmora zbog kućnih ljubimaca koju smo nazvali kao Pawternity Leave, članovi Missafir tima moći će se okoristiti od 3-dnevnog plaćenog odmora kako bi proveli što više vremena sa svojim prisvojenim novim kućnim ljubimcima.

Missafir domovi za mačke (Missafir Homes for Paws)

Sebi smo dali za dužnost da kao Missafir na više mesta u Turskoj otvorimo naša vrata onima koji traže udoban dom. Prema tome, pokretanjem projekta Missafir Domovi za Mačke na različitim mestima u Istanbulu, našu akciju smo proširili na način da obuhvati i životinje na ulici koje se takođe bore za život. Imamo za cilj da u skorijem vremenu povećamo broj naših mini Missafir domova na ulici, te da u smislu društvene odgovornosti na taj način postanemo izvor nadahnuća u Startup poslovnom svetu.

Saradnja sa Petopy

Brinući se o dobroti i prijateljstvu, naravno da se brinemo i o kućnim ljubimcima naših Missafir-a. U okviru ovoga pokrenuli smo saradnju sa Petopy koja olakšava život onima koji svoje domove dele zajedno sa svojim kućnim ljubimcima. Zahvaljujući ovoj saradnji članovi našeg tima mogu se okorištavati od usluga pregleda svojih ljubimaca po kućama od strane iskusnih Petopy specijalizovanih veterinara i to pod sniženim cenama, dok su usluge online savetovanja besplatne.

Pauza u karijeri (Sabbatical Leave)

U okviru prilika koje pružamo kako bi svi članovi Missafir-a mogli ostvariti svoje snove i kako bi sebe unapredili, realizovali smo “pauzu u karijeri (sabbatical leave)”, a koja je veoma retka u svetu Startup-a. Članovi Missafir-a koji dugo rade u našem timu i koji ispunjavaju određene uslove mogu se okoristiti od ove prilike i na taj način mogu pauzirati u svojoj karijeri kako bi odvojili vremena za implementiranje svojih ličnih planova.

Odmor zbog volontiranja

Svaki član Missafir tima po pitanju značajnih vrednosti ima za cilj da doprinese društvu, prirodi i uopšte životu. Kao Missafir hteli smo da našim članovima pripomognemo u njihovoj humanosti primenivanjem odmora volontiranja. Zahvaljujući ovoj vrsti odmora članovi Missafira mogu se okoristiti od jednodnevnog plaćenog odmora i na taj način mogu odvojiti svoje vreme volontiranjem u nekom projektu.

Fleksibilni i hibridni način rada

Zahvaljujući sistemu fleksibilnog načina rada kojeg primenjujemo, članovi Missafir-a mogu dolaziti izjutra kasno koliko god žele. Mogu se izjutra baviti sportom ili drugim aktivnostima u kojima uživaju, ili mogu ranije izaći s posla kako bi svoje vreme proveli sa bližnjima ili baveći se svojim hobijima. Pored ovoga, zahvaljujući i hibridnom načinu rada kojeg takođe primenjujemo, članovi našeg tima mogu odvojiti vremena za svoje planove i aktivnosti kako bi ostvarili svoje snove.

Aktivnosti učenja jedni od drugih

Članovi Missafir tima van svog posla približavaju se i drugim temama sa velikim interesovanjem, te međusobno jedni sa drugima dele svoja iskustva. Zahvaljujući metodama učenja jednih od drugih, članovi Missafir tima koji su kvalifikovani na određenim temama mogu organizovati obuke i svoja iskustva sa užitkom mogu podeliti s drugim članovima Missafir tima.

Odsustvo zbog obrazovanja

Obrazovanje je jedna avantura koja se za nas nikada neće završiti i čiji kraj nikada nećemo poželeti. Naša kultura u Missafir-u koja je zasnovana na neprekidnom učenju ne obuhvata samo naš posao i to zahvaljujući odsustvu zbog obrazovanja kojeg primenjujemo. Članovi Missafir tima koji žele nastaviti sa svojim obrazovanjem mogu se okoristiti od odsustva obrazovanja (pod uslovom da upotpune nedeljno radno vreme) i na taj način uporedo mogu raditi i nastaviti sa svojim obrazovanjem.

Stipendija za smeštaj

S ciljem pružanja podrške obrazovanju našoj omladini koja će krojiti našu budućnost, implementirali smo našu ideju “Stipendija za smeštaj”. Zahvaljujući ovom programu stipendija, kako bi ostvarili uspešnu karijeru, tokom obrazovanja i nakon obrazovanja, mladima koji se useljavaju u nove domove pomažemo pokrivanjem određenih troškova o smeštaju, ne bi li im na taj način u toplini jednog doma olakšali da nastave hodati ka svojoj blistavoj budućnosti.

Program psihološke podrške

Veoma brinemo o fizičkom i mentalnom zdravlju članova našeg tima. U okviru ovoga pokrenuli smo naš Program psihološke podrške. Zahvaljujući saradnji koju smo ostvarili sa “Sone Psikoloji” članovi Missafir tima mogu se 3 puta besplatno, a kasnije i pod sniženim cenama, okoristiti od usluga psihološkog savetovanja kada god to požele. Takođe, članovi našeg tima imaju priliku da razviju svoju podsvest o mentalnom zdravlju zahvaljujući seminarima koji održavamo jednom mesečno.

Compare listings

Compare