Politika Privatnosti

1. Ova izjava uključuje politiku privatnosti Missafir.com (MSFR Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş.) i obavezu pravnog pojašnjenja u vezi sa zaštitom ličnih podataka. Missafir.com, kako bismo zaštitili privatnost korisnika koji posećuju stranicu, pojedinačno i institucionalno i kako bismo osigurali da imaju koristi od svih usluga koje se nude na stranici na najbolji način, je usvojio različite principe za sigurnost informacija i podataka. Ove politike privatnosti su: Missafir.com i sve povezane stranice, mobilne aplikacije i sve pod-usluge su određene i proglašene za primenjene u smislu prikupljanja i/ili korišćenja podataka. Korišćenjem missafir.com i njegovih mobilnih aplikacija smatra se da su svi ovi principi prihvaćeni od strane korisnika. 2. Missafir.com od vas traži neke lične podatke u toku faze članstva i nakon toga. Zaštita vaših ličnih podataka i održavanje vaše privatnosti je naš prvi prioritet kao Missafir.com tima. Iz tog razloga, informacije koje pružite neće se koristiti u bilo kojem kontekstu osim u pravilima i svrhama navedenim u Korisničkom ugovoru i neće se deliti sa trećim stranama. 3. Za Missafir.com, sigurnost i privatnost njegovih korisnika su prioritet. Informacije koje korisnici unose u sistem zaštićene su poverljivošću i poverenjem, uz korišćenje najsavremenijih i najprednijih bezbednosnih tehnologija, znajući da su ti podaci kritični. Pored toga, obezbeđen je najviši nivo zaštite od mogućih napada i pokušaja krađe podataka stalnim praćenjem sektorskih dešavanja i razvoja opasnosti u oblasti bezbednosti podataka i sprovođenjem redovnih testova. 4. Pristup korisničkim nalozima u sistemu se čuva od trećih lica koristeći SSL (Secure Socket Layer) tehnologiju. SSL tehnologija obavlja dva osnovna zadatka između servera i internet pretraživača korisnika, kao što su autentifikacija i šifriranje veze. 5. Missafir.com izjavljuje i obavezuje se da se neće baviti aktivnostima komercijalne komunikacije protiv zahteva korisnika, neće obavljati marketing bez dozvolei da će obezbediti alate koji će korisniku omogućiti besplatno i lako da izađe iz sistema. 6. Da bi otkrio sistemske probleme i rešio takve probleme što je brže moguće, missafir.com otkriva i koristi IP adresu korisnika kada je to potrebno. IP adrese se takođe mogu koristiti za identifikaciju korisnika na opšti način i za prikupljanje sveobuhvatnih demografskih informacija. 7. Obaveze čuvanja podataka o saobraćaju za Missafir.com navedene u Zakonu br. 5651 i srodnim propisima, kao i obaveze čuvanja podataka o transakcijama navedene u Zakonu o poreskom postupku br. 213 i srodnim propisima su takođe rezervisani. 8. Missafir.com može pružiti veze ka drugim stranicama u okviru usluge i mobilnih aplikacija koje pruža. Može objavljivati oglase, obrasce za prijavu, saopštenja, ankete trećih lica sa kojima ima ugovor. Missafir.com može uputiti korisnike na stranice/usluge/mobilne aplikacije oglašivača ili ugovorenih trećih strana putem ovih obrazaca, najava, anketa i oglasa. Missafir.com ne snosi nikakvu odgovornost za prakse privatnosti i politike drugih stranica i/ili mobilnih aplikacija kojima se pristupa putem ove veze, kao ni za bilo koji vizuelni i tekstualni sadržaj koji oni poseduju. 9. Korisnici su odgovorni za privatnost i beybednost svojih naloga na stranicama trećih lica i institucija koje su povezane putem ove stranice. Missafir.com se ne može smatrati odgovornim za politiku privatnosti ovih trećih strana. 10. Korisnici su odgovorni za sigurnost i poverljivost svojih naloga i lozinki na stranici. Missafir.com nije odgovoran za bilo koje podatke kojima nije bila napravljena sigurnosna kopija ili su oštećeni, kao i za privatne podatke koji su oštećeni tokom korišćenja stranice ili prilikom nabavke usluge. 11. Pod ličnim/korporativnim podacima korisnika podrazumevaju se ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa i sve druge informacije za identifikaciju korisnika. Missafir.com neće otkriti bilo koju pojedinačnu / korporativnu informaciju trećim licima ni na koji način, osim ako nije drugačije navedeno u ovoj izjavi o privatnosti. Missafir.com će moći da otkrije informacije o korisnicima trećim licima tako što će prevazići odredbe ove izjave o privatnosti u slučajevima navedenim u nastavku. Ove situacije su: 11.1. U slučajevima kada je potrebno poštovati zakonske obaveze iz važećeg zakonodavstva i međunarodnih ugovora koji su na snazi i u domaćem pravu; 11.2. U slučajevima koji se odnose na ispunjavanje uslova ugovora između Missafir.com i njegovih korisnika i njihovu implementaciju; 11.3. U slučajevima kada se podaci o korisnicima traže u skladu sa istraživanjem ili istragom koju sprovode nadležni upravni i/ili sudski organi u skladu sa proceduralnim metodom; 11.4. U slučajevima kada je potrebno dati informacije radi zaštite prava ili bezbednosti korisnika. 12. Missafir.com prihvata kao obavezu da čuva poverljive informacije koje su mu date strogo privatno i poverljivo, da ih čuva kao tajnu i da obezbedi i održava poverljivost, kako bi sprečio da sve ili bilo koji deo poverljivih informacija uđu u javno vlasništvo ili neovlašteno korišćenje ili otkrivanje trećem licu. Ovime se obavezuje da preduzme sve potrebne tehničke, pravne i upravljačke mere i da pokaže svu dužnu pažnju. 13. U slučaju korišćenja plaćene usluge na stranici ili u slučajevima kada se kupovina vrši putem oglasa objavljenih na stranici, podaci o kreditnoj kartici prikupljeni preko platne institucije ili agenta za plaćanje prilikom kupovine koje su izvršili korisnici stranice se može koristiti za fakturisanje kupljenih proizvoda i usluga. 14. Missafir.com proverava pouzdanost informacija o plaćanju/fakturi/adresi za isporuku porudžbina postavljenih online putem kreditne kartice protiv prevare sa kreditnom karticom. Iz tog razloga, neki korisnici koji prvi put daju narudžbinu možda će prvo morati da potvrde tačnost svojih finansijskih i adresnih/telefonskih podataka. U cilju kontrole ovih podataka, ako je potrebno, može se kontaktirati korisnik kreditne kartice ili relevantna banka. 15. Missafir.com nikada ne zahteva broj kreditne kartice, korisničko ime, lozinku ili šifru u e-mailovima koje će poslati. Podatke sadržane u e-mailovima mogu videti treće strane. Missafir.com ni pod kojim okolnostima ne može garantovati sigurnost informacija koje se šalju putem e-pošte korisnika. 16. Missafir.com može dobiti informacije o korisnicima na Missafir.com i mobilnim aplikacijama korišćenjem kolačića (Cookie), koji su tehnička komunikacijska datoteka i nude informacije o korišćenju aplikacije preko IP ili naloga na društvenim mrežama. Tehnička komunikacijska datoteka koja se naziva kolačić pomaže u dobivanju statističkih podataka o tome koliko ljudi koristi web stranicu u vremenskoj proporciji, u koju svrhu, koliko puta osoba poseti relevantnu web stranicu i koliko dugo ostaje, kao i da proizvodi reklame i sadržaj sa dinamičkim raznovrsnosću korisničkih stranica posebno dizajniranih za korisnike. To je datoteka sa podacima dizajnirana i korišćena kao pomoć. Ukoliko korisnici žele, uvek mogu promeniti podešavanja svojih pretraživača tako da se kolačići ne postavljaju na njihove računare ili se daje upozorenje kada se takva datoteka pošalje. 17. Informacije koje se mogu zatražiti od korisnika koji odgovaraju na periodične ili neperiodične ankete koje može da organizuje Missafir.com u okviru stranice ili aplikacije ili od korisnika koji postavljaju pitanja službi za pomoć (help desk), takođe može zatražiti Missafir. com i saradnicima ili institucijama za direktan marketing ovim korisnicima.Takođe se može koristiti za izradu statističkih analiza i kreiranje posebne baze podataka. Ankete ili služba za pomoć mogu biti usluge koje nude treće strane prema dogovoru. 18. U skladu sa Zakonom br. 6698 o obradi ličnih podataka, dobijene lične podatke missafir.com može obrađivati u ažurne, legitimne svrhe, u skladu sa zakonom i poštenjem, blagovremeno i u skladu sa relevantnim zakonodavstvom. 19. Pribavljeni lični podaci mogu se prenositi, čuvati i obrađivati u okviru relevantnog zakonodavstva i predviđenih bezbednosnih mera u zemlji u kojoj posluje pružalac usluga Missafir.com, kako u svojoj zemlji, tako i u inostranstvu. 20. Lični podaci, (I) jasno je propisano u zakonima, (II) potrebno je obraditi lične podatke ugovornih strana, pod uslovom da su direktno povezani sa sklapanjem ili izvršavanjem ugovora, (III) Obavezno je da rukovalac podataka ispuni svoju zakonsku obavezu, (IV) Lični podaci mogu se obrađivati bez pribavljanja saglasnosti vlasnika ličnih podataka, iz jednog ili više razloga zbog kojih je subjekt podataka sam javno objavio . Politika čišćenja - Covid-19 Kako je virus Covid-19 u velikoj meri uticao na način na koji putujemo i socijalizujemo se, postalo je neophodno zauzeti drugačiji pristup našim domovima i gostima. Zato smo ažurirali naše procedure čišćenja i smernice za čišćenje kako bismo pokazali našu posvećenost minimiziranju utjecaja virusa na naše domove i goste. Nadamo se da će sledeće smernice koje ćemo primenjivati tokom čišćenja i mere koje poduzimamo protiv virusa Covid-19 ublažiti moguću zabrinutost naših gostiju. 1. Koristimo zaštitnu opremu tokom čišćenja. Ova oprema uključuje rukavice za jednokratnu upotrebu i masku. Od našeg tima za čišćenje zahtevamo da pere ruke pre i posle čišćenja. 2. Provetravamo naše domove pre i nakon čišćenja kako bismo se oslobodili ostataka hemijskog mirisa. 3. Stavili smo sredstva za dezinfekciju ruku sa visokim sadržajem alkohola kako bi naš tim za čišćenje koristio pri ulasku u kućama. Takođe preporučujemo našim gostima da ih koriste odmah nakon ulaska u kuću. 4. Naš postupak čišćenja uključuje standardni proces čišćenja nakon kojeg sledi proces dezinfekcije. Krpe i drugi materijali za čišćenje za jednokratnu upotrebu koji se koriste u standardnom procesu čišćenja stavljaju se u beybedne vrećice i bacaju. 5. Upozoravamo naše osoblje za čišćenje da ne dodiruju svoje lične stvari i lica tokom procesa čišćenja ili bez pranja ruku. 6. Koristimo sredstva za dezinfekciju odobrena od strane Ministarstva zdravlja i sadrže najmanje 70 odsto alkohola. Posebnu pažnju posvećujemo čišćenju često korišćenih prostora i predmeta u domu, kao što su prekidači za svetlo, pultovi i druge površine, kvake na vratima, daljinski upravljači i slavine, radi zaštite od virusa. 7. Za naše goste obezbeđujemo peškire i posteljinu. Ovi peškiri i posteljine pažljivo se menjaju pre i posle rezervacije i čiste se hemijskim čišćenjem. Konkretno, peremo ih na visokim temperaturama kako bismo maksimizirali nivo higijene. 8. Oprema za čišćenje koja nije za jednokratnu upotrebu se redovno održava i dezinfikuje i skladišti nakon čišćenja. 9. Za svoje kante za smeće koristimo vreće za otpatke i molimo goste da ih koriste prilikom posete.


Covid-19 Temizlik Politikası

Seyahat etme ve sosyalleşme şeklimiz Covid-19 virüsü sebebiyle büyük etki altında kaldığından, evlerimize ve misafirlerimize karşı farklı bir yaklaşım benimsemek gerekli hale geldi. Bu nedenle, virüsün evlerimiz ve misafirlerimiz üzerindeki etkisini minimum seviyelere çekme taahhüdümüzü göstermek için temizlik prosedürlerimizi ve yönergelerimizi güncelledik.

Temizlik sırasında uygulayacağımız aşağıdaki yönergeler ile Covid-19 virüsüne karşı aldığımız önlemlerin, konuklarımızın olası endişelerini gidermesini umut ediyoruz.

1. Temizlik süresince koruyucu donanım kullanıyoruz. Bu donanım kullan-at eldivenler ve maske içeriyor. Temizlik ekibimizin temizlik öncesinde ve sonrasında ellerini yıkamalarını zorunlu tutuyoruz.

2. Evlerimizi kimyevi koku kalıntılarından arındırmak için temizlik öncesinde ve sonrasında havalandırıyoruz.

3. Temizlik ekibimizin evlere giriş yaptıklarında kullanmaları için yüksek alkol oranlı el dezenfektanları yerleştirdik. Konuklarımıza da eve giriş yaptıktan hemen sonra bunları kullanmalarını tavsiye ediyoruz.

4. Temizlik prosedürümüz standart temizlik sürecini takiben dezenfekte sürecini içeriyor. Standart temizlik sürecinde kullanılan el bezleri ve diğer kullan-at temizlik malzemeleri ise güvenli torbalara konup çöpe atılıyor.

5. Temizlik personelimizi, temizlik işlemi sırasında ya da ellerini yıkamadan kişisel eşyalarına ve yüzlerine dokunmamaları konusunda uyarıyoruz.

6. Sağlık Bakanlığınca onaylı ve en az yüzde 70 alkol oranına sahip dezenfektan ürünlerini kullanıyoruz. Lamba anahtarları, tezgâhlar ve diğer yüzeyler, kapı kolları, kumandalar ve musluklar gibi evde sık kullanılan alanlar ve eşyaların temizliğine, virüse karşı korunmak için özellikle dikkat ediyoruz.

7. Misafirlerimiz için havlu ve nevresimler temin ediyoruz. Bu havlu ve nevresim takımları rezervasyon öncesi ve sonrasında dikkatlice değiştirilir ve kuru temizle kullanılarak temizlenir. Özellikle hijyen seviyesini en üst düzeye çıkarmak için yüksek derece ile yıkamasını gerçekleştiriyoruz.

8. Tek kullanımlık olmayan temizlik ekipmanlarının düzenli şekilde bakımı yapılıyor ve temizlik sonrası dezenfekte edilerek muhafaza ediliyor.

9. Çöp kutularımız için atık torbaları kullanıyoruz ve konuklarımızdan da ziyaretleri esnasında bunları kullanmalarını rica ediyoruz.

Compare listings

Compare