Karijera

Da li biste želeli upoznati Missafir tim koji sa velikim entuzijazmom obavlja svoj rad?

Osnovne vrednosti i kultura “Missafir-a”

Ponosimo se kulturom naše kompanije. Volimo posao koji radimo i radimo posao koji volimo. Heroji “Missafir-a” odlučni su u pomeranju granica izvrsnosti za sve naše goste, domaćine i članove našeg tima.

Kultura “Missafir-a” izgrađena je na važnim vrednostima kao što su različitost, jednakost, pravda i uključenost. Stvaranje jednog pozitivnog tla gde će svaki član naše porodice moći otkriti svoje talente i ostvariti svoj potencijal, oduvek je predstavljalo naš prioritet.

Compare listings

Compare