Personal Adayı Aydınlatma Metni

Şirketimize göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.

MSFR Teknoloji ve Danışmanlık Anonim Şirketi (“Missafir”) olarak kişisel verilerinizi önemsiyoruz. Kişisel verilerinizin korunması ve kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun davranmaya özen gösteriyoruz.

İş başvurunuzu yapmadan önce lütfen aşağıda yer alan bilgilendirme metnini okuyunuz.

Adınız, soyadınız, iletişim bilgileriniz, eğitim durumunuz, mesleki deneyiminiz gibi kişisel verileriniz ile özgeçmişiniz veya üst yazınızda yer verdiğiniz diğer kişisel verilerinizi tarafımıza yapmış olduğunuz iş başvuruları sırasında elde etmekteyiz.

Kişisel verilerinizi, Missafir’in işe alım süreçlerini yürütmek, tarafınızla iletişime geçmek ve iş görüşmelerini organize etmek amacıyla işlemekteyiz. Kişisel verilerinizi Türkiye içinde veya dışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarmamaktayız. Kişisel verileriniz, başvurduğunuz pozisyona bağlı olarak bir yıldan iki yıla kadar saklanacak ve bu sürelerin tamamlanmasının ardından silinecektir. Bu sebeple, daha sonra açılabilecek yeni pozisyonlar için özgeçmişinizi yeniden iletmeniz önem taşımaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
  • Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

İşbu bilgilendirme metnine ilişkin sorularınız veya yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin talepleriniz için bize [email protected] adresi aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Tarafınıza, otuz günü aşmamak kaydıyla mümkün olan en kısa sürede dönüş yapılacaktır.

Gizlilik politikamız hakkında detaylı bilgiye tıklayarak ulaşabilirsiniz.